Deel 4: Hoe aspartaam op de markt heeft kunnen komen

* *

De verzamelde onderzoeken van DHS van de Staat Arizona toonden aan dat aspartaam in koolzuurhoudende dranken kan worden afgebroken in (onder andere) vrije methanol bij temperaturen van 37 Graden Celsius. De hoeveelheid methanol die werd afgebroken was voldoende voor de DHS om zich dusdanig zorgen te maken dat een verbod van aspartaam besproken werd (Gordon 1987, blz. 507 of US Senate 1987).

Tussen 23 augustus 1984 en 21 september 1984 leverden functionarissen van G.D. Searle een bijdrage aan de campagne van Leider van de Arizona meerderheid, Burton Barr. Het Commité om Barr te herkiezen gaf toen bijdragen aan een aantal volksvertegenwoordigers (Don Aldridge, Karen Miills, Jan Breuer) die uiteindelijk allemaal de kant kozen van G.D. Searle (Gordon 1987, blz. 507 of US Senate 1987).

De petitie van Dr. Woodrow Monte voor een hoorzitting over het verbod van aspartaam in Arizona werd afgewezen (Gordon 1987, blz. 507 of US Senate 1987).

In 1984 werd er alleen al in de VS. 6,900,000 pond aspartaam gebruikt (USDA 1988).

1985

Dr. Richard Wurtman van het MIT zei dat Dr. Gerald Gaull, Vice President van G.D. Searle naar zijn laboratorium kwam en een veto dreigde uit te spreken over de financiering van het International Life Sciences Institute (ILSI) nadat Wurtman zijn baan als bedrijfsadviseur bij G.D. Searle had opgegeven en een tegenstander werd van NutraSweet (Gordon 1987, blz. 503 of US Senate 1987).

Dr. woodrow Monte pleitte voor een herziening van zijn verzoek voor een hoorzitting in Arizona. Hij kreeg toestemming voor een hoorzitting in april 1985 (Gordon 1987, blz. 507 of US Senate 1987).

In april 1985, werd tijdens een ongebruikelijke en geheime manoeuvre, door de wetgever van Arizona de tekst van een nota voor chemisch afval verwijderd en gebruikt om een nota goed te keuren waarin het door de FDA goedgekeurde voedingssupplement geregeld werd (Gordon 1987, blz. 508 of US Senate 1987). Deze nota voorkwam de hoorzitting die aan Dr. Monte beloofd was.

Op 7 mei 1985, hoorde de Amerikaanse Senaat de getuigenis van Senator Howard Metzenbaum in verband met een amendement door hem ingebracht om de hoeveelheid aspartaam op het etiket te vermelden (Congressional Record 1985a). Het is bijna onmogelijk om na te gaan welke hoeveelheid aspartaam zij gebruiken mits het op het etiket staat. Senator Orrin Hatch van Utah leidde het gevecht (samen met G.D. Searle) tegen het voorstel voor eitkettering. Het voorstel werd afgewezen.

Degenen die tegenstemden waren:

Abdnor, Armstrong, Baucus, Bentsen, Biden, Bingaman, Boren, Boschwitz, Bradley, Bumpers, Cochran, Cohen, D'Amato, Danforth, DeConcini, Denton, Dixon, Dole, Domenici, Durenberger, Evans, Ford, Garn, Goldwater, Gore, Gorton, Gramm, Gassley, Hatch, Hawkins, Hecht, Heflin, Heinz, Helms, Hollings, Humphrey, Inouye, Kassebaum, Kasten, Laxalt, Leahy, Levin, Lugar, Mattingly, McClure, McConnell, Mitchell, Murkowski, Nickles, Nunn, Packwood, Pressler, Pryor, Quayle, Riegle, Roth, Rudman, Sasser, Simpson, Stafford, Stevens, Symms, Thurmond, Tribe, Wallop, Warner, Wilson, Zorinsky.

Degenen die vóór het amendement stemden waren:

Burdick, Byrd, Chafee, Chiles, Cranston, Dodd, Eagleton, Glenn, Harkin, Hart, Hatfield, Johnston, Kennedy, Kerry, Lautenberg, Long, Mathias, Matsunaga, Melcher, Metzenbaum, Moynihan, Pell, Proxmire, Rockefeller, Sarbanes, Simon, Spector.

Op 1 augustus 1985 werd een nieuwe nota naar ingediend getiteld "Aspartaam veiligheids besluit van 1985" waarbij de etikettering van de hoeveelheid aspartaam in voeding werd voorgesteld en die verplicht stelde dat er een opschorting voor nieuw gebruik van aspartaam kwam totdat onafhankelijke testen gehouden konden worden onder toezicht van het Nationaal Gezondheids Instituut (Metzenbaum 1985). Er werd een getuigenis aan toegevoegd. De nota werd voorgelegd aan een Senaatscommissie waar het ophield te bestaan.

Na het vorige jaar een verlies van 28 miljoen dollar te hebben geleden, waarbij 30 dochtermaatschappij werden verkocht, en ze een aanklacht kregen van 780 vrouwen die claimden dat het Spiraaltje van G.D. Searle ontstekingen veroorzaakten in het bekken, verkocht G.D. Searle de aandelen aan de chemische firma Monto (Gordon 1987, blz. 509 of US Senate 1987). Monsanto riep toen de firma NutraSweet in het leven als dochtermaatschappij apart van G.D. Searle.

In 1985 werd er in de VS 14,400,00 pond aspartaam geconsumeerd (USDA 1988).

1986

C. Ze waren niet geïnteresseerd in het feit dat de gevolmachtigde van de FDA, die later als consulent bij de PR-firma van G.D. Searle ging werken (voor $1.000 per dag) de experts van de openbare onderzoeksraad terzijde schoof en eveneens de door hem zelf gekozen wetenschappelijke experts terzijde schoof om aspartaam goedgekeurd te krijgen.

D. Ze waren er eveneens niet in geïnteresseerd dat de FDA besloot om G.D. Searle toestemming te geven Om UAREP $500,000 te betalen om 15 van hun onderzoe-ken te bekrachtigen.

Ze waren er alleen in geïnteresseerd of de noodzakelijke wettelijk stappen waren genomen. Zelf met het beperkte bereik van het GAO onderzoek, werden er talloze feitelijk fouten gemaakt in hun rapport, sommige daarvan worden uiteengezet in de brief van de vroegere FDA onderzoeker en Toxicoloog Dr. Adrian Gross aan de Senaat van de V.S. in 1987. (Gross 1987b, blz. 11). Dr. Gross concludeerde:

"Ofschoon de GAO in hun rapport de opvatting uiteenzet dat de FDA "De gebruikelijke stappen volgde bij de goed keuring van aspartaam," ben ik het scherp oneens met deze beoordeling. Ofschoon het lijkt alsof de FDA dit voor de vorm verrichtte, of dat naar het zich liet aanzien zo'n proces hier op zijn plaats was, de bewoners van dit land verwachten en vereisen heel wat meer van de instantie die er verantwoordelijk voor is de gezondheids-zorg te beschermen. Naast het louter etaleren van dat onderdeel van de FDA, verwachten ze een gedegen en wetenschappelijk gebaseerd onderzoek door deze instantie over de veiligheid van producten die het onder controle houdt.

"Helaas bleek dit hier duidelijk niet het geval. En zonder dit soort verzekering is dit soort processen niet meer dan een schijnvertoning en een aanfluiting van wat er werkelijk vereist is."

Naar schatting werd in de V.S. 17,100,000 pond aspartaam geconsumeerd in 1987 (USDA 1988). Nutrasweet stopte de verstrekking van consumptie gegevens aan de USDA na 1987. Het is veel gemakkelijker voor de wetenschappers van Nutrasweet om oneigenlijke gegevens over het gebruik van aspartaam te maken wanneer het totaal aantal verkochte ponden niet publiekelijk voorhanden is, of onnauwkeurig is wanneer het in de openbaarheid wordt gebracht.

1988

In 1985 werd er in de VS Het Nationale Voedingsinstituut diende een klacht in tegen de FDA bij de arrondissementsrechtbank waarin werd gesteld dat de FDA niet de juiste procedures volgde bij de goedkeuring van aspartaam in frisdranken en dat zij een openbare hoorzitting hadden moeten houden voor de uiteindelijke goedkeuring (Farber 1989, blz. 39). Nadat de arrondissementsrechtbank hun aanklacht had verworpen en Hof van beroep hun vraag voor een hoorzitting had geweigerd met de verklaring "dat ze onvoldoende bewijsmateriaal bijeen gebracht hadden dat door de FDA vereist was om een hoorzitting in te willigen" verklaarde de CNI:

...daar het houden van een publieke hoorzitting niet langer noodzakelijk was voor voedingsadditieven hebbben de FDA en het hof van beroep de mogelijnheid vergroot dat onveilige voedingsadditieven de markt zullen bereiken.

In juli 1986 publiceerde de General Accounting Office (GAO) de resultaten van een onderzoek naar vijf voormalige regerings ambtenaren die betrokken waren bij het goedkeuringsproces van aspartaam die banen hadden aangenomen bij de aspartaam industrie (GAO 1986). Hoewel de handelingen van deze voormalige ambtenaren niet onwettig waren, is het een goed voorbeeld van de manier waarop de regering van de VS en vooral de FDA "draaideur" bepaalde machtige industrieën hielp aan bijna totale controle over acties van de regering. Regeringsambtenaren geven de industrie wat ze maar willen (en de mensen worden verdoemd). Daarop worden veel van deze werknemers beloond met hoog betaalde baantjes in de industrie. Sommigen komen dan terug in de regering om hun vriendjes in de industrie meer gunsten te verlenen-- al gaat dat zelf ten koste van mensenlevens en gezondheid. De gangsters binnen de gemeente is niet de enige plaats waar moreel corrupte individuen ongestraft kunnen opereren.

In 1986 werd in the V.S. 5,700,000 pond aspartaam gebruikt
(USDA 1988).

1987

United Press rapporteerde op 12 oktober 1987 dat meer dan 10 regeringsambtenaren die betrokken waren bij de aspartaam besluitvorming functies hadden gekregen in ondernemingen die contacten hadden met de aspartaam industrie (Gordon 1987, blz. 495 of US Senate 1987).

Op 3 november 1987 werd er een hoorzitting gehouden in een senaatscommissie om zich bezig te houden met etikettering en de veiligheid van aspartaam (US Senate 1987). Senator Orin Hatch blokkeerde met succes alle voorwaarden voor etikettering.

In juni 1987 publiceerde het General Accounting Office (GAO) de resultaten van een onderzoek dat bekeek of de FDA wel de juiste toelatingsprocedures had gevolgd (GAO 1987). Het conclusies van het rapport waren:

"Omdat de FDA de juiste procedures volgde bij de volgde bij de goedkeuring van aspartaam en toezicht hield op de bijverschijnselen en de voortgang van het aspartaam onderzoek doet de GAO geen aanbevelingen.

"Het is belangrijk om te zien dat de schrijver op de eerste blz. van het rapport al duidelijk maakte dat:

"We hebben niet de wetenschappelijke onderwerpen onderzocht verband houdende met de onderzoeken naar de goedkeuring van aspartaam, noch hebben we de veiligheid van aspartaam kunnen bepalen. Wij bezaten niet die wetenschappelijke deskundigheid."

De GAO scheen er alleen belang te stellen of de FDA de wettelijk voorgeschreven stappen nam, niet of de besluiten van de FDA nu wel of niet gebaseerd waren op feiten of dat ze ergens op sloegen.

- Ze waren niet geïnteresseerd in het feit dat de evaluatie van het Bressler rapport in feite een "dekmantel" was om de woorden te gebruiken van het wetenschappelijk hoofd van het CFSAN team.

A. Ze waren niet geïnteresseerd naar de hevige reacties waaronder de vele proefdieren leden bij de onderzoeken voor de goedkeuring.

B. Ze waren niet geïnteresseerd in de ontelbare, grove fouten die gemaakt werden bij de voorstudies voor goedkeuring zoals al eerder is beschreven.

C. Ze waren niet geïnteresseerd in het feit dat de gevolmachtigde van de FDA, die later als consulent bij de PR-firma van G.D. Searle ging werken (voor $1.000 per dag) de experts van de openbare onderzoeksraad terzijde schoof en eveneens de door hem zelf gekozen wetenschappelijke experts terzijde schoof om aspartaam goedgekeurd te krijgen.

D. Ze waren er eveneens niet in geïnteresseerd dat de FDA besloot om G.D. Searle toestemming te geven Om UAREP $500,000 te betalen om 15 van hun onderzoe-ken te bekrachtigen.

Ze waren er alleen in geïnteresseerd of de noodzakelijke wettelijk stappen waren genomen. Zelf met het beperkte bereik van het GAO onderzoek, werden er talloze feitelijk fouten gemaakt in hun rapport, sommige daarvan worden uiteengezet in de brief van de vroegere FDA onderzoeker en Toxicoloog Dr. Adrian Gross aan de Senaat van de V.S. in 1987. (Gross 1987b, blz. 11). Dr. Gross concludeerde:

"Ofschoon de GAO in hun rapport de opvatting uiteenzet dat de FDA "De gebruikelijke stappen volgde bij de goed keuring van aspartaam," ben ik het scherp oneens met deze beoordeling. Ofschoon het lijkt alsof de FDA dit voor de vorm verrichtte, of dat naar het zich liet aanzien zo'n proces hier op zijn plaats was, de bewoners van dit land verwachten en vereisen heel wat meer van de instantie die er verantwoordelijk voor is de gezondheids-zorg te beschermen. Naast het louter etaleren van dat onderdeel van de FDA, verwachten ze een gedegen en wetenschappelijk gebaseerd onderzoek door deze instantie over de veiligheid van producten die het onder controle houdt.

"Helaas bleek dit hier duidelijk niet het geval. En zonder dit soort verzekering is dit soort processen niet meer dan een schijnvertoning en een aanfluiting van wat er werkelijk vereist is."

Naar schatting werd in 1987 in de V.S. 17,100,000 pond aspartaam geconsumeerd in (USDA 1988). Nutrasweet stopte de verstrekking van consumptie gegevens aan de USDA na 1987. Het is veel gemakkelijker voor de wetenschappers van Nutrasweet om oneigenlijke gegevens over het gebruik van aspartaam te maken wanneer het totaal aantal verkochte ponden niet publiekelijk voorhanden is, of onnauwkeurig is wanneer het in de openbaarheid wordt gebracht.

1988

In augustus 1988, werd aspartaam goedgekeurd voor gebruik in Brasilië (Monsanto 1990). Dankzij een massale advertentie campagne, tegen het eind van 1990, werden 150 producten uitsluitend gezoet met aspartaam.

1990

In mei 1990, opende Nutrasweet een productiebedrijf in Sao Jose dos Campos in Brasilië (Monsanto 1990). Er waren in Brasilië in de jaren 80 geen dieet voedingsmiddelen. Helaas, zullen de pogingen van Monsanto om in Brasilië "een dieet gedeelte van af nul op te bouwen" er toe leiden dat veel mensen in Brasilië moeite zullen krijgen met hun gewicht en uiterlijk die op hun beurt weer eetstoornissen en psychologische problemen geven. Te zelfder tijd zal Nutrasweet langzaam maar zeker de bevolking vergiftigen.

1991

NutraSweet ging samen met zijn lange-termijn partner, Ajinomoto in Japan om in Frankrijk een aspartaam productie bedrijf te bouwen in Graveline (Monsanto 1991).

De firma NutraSweet begon een onderneming om een nieuwe kunstmatige zoetstof, genaamd "Sweetner 2000" die zoals men zegt ongeveer 10,000 maal zo zoet zal zijn dan suiker. De chemische samenstelling van deze zoetstof werd niet gegeven in het jaarrapport van Monsanto. NutraSweet is van plan om tegen het eind van 2000 deze zoetstof op de markt te brengen (Monsanto 1991).

1992

NutraSweet tekende overeenkomsten met de Coca-Cola Company en PepsiCo Inc. met de voorwaarde dat ze de voorkeur gaven aan De Firma NutraSweet als leverancier van aspartaam (Monsanto 1992).

NutraSweet verklaarde dat een van hun opties om de verkoop aan de frisdrank industrie markt te vergroten is het samenstellen van "hoger geconcentreerde formules die meer aspartaam bevatten" (Monsanto 1992).

De FDA keurde het verzoek van de Firma NutraSweet om Aspartaam in het groot te mogen verkopen goed. NutraSweet brengt het product op de markt onder de naam "NutraSweet Spoonful" (Monsanto 1992).

Het patent voor aspartaam liep af op 14 december 1992 waardoor de markt open kwam te liggen voor firma's als de Holland Sweetener Company (Monsanto 1992).

1993

In het midden van 1993 begonnen NutraSweet en partner Ajinomoto uit Japan de productie van aspartaam vanuit de nieuwe fabriek in Gravelines Frankrijk (Monsanto 1993).

NutraSweet startte een jointventure met Nestlé Mexico om aspartaam uit te brengen in Mexico (Monsanto 1993).

NutraSweet ander aspartaam marketing mogelijkheden in Mexico te bestuderen (Monsanto 1993).

1994

NutraSweet introduceerde aspartaam producten voor op de tafel in Mexico, Hongarije, Uganda, Ecuador, Roemenië, Uruguay en Paraguay (Monsanto 1994).

De netto verkopen van aspartaam buiten de V.S. bedragen 10 procent van alle netto verkopen (Monsanto 1994).

NutraSweet maakte plannen bekend om de aspartaam tafel zoetstoffen in 1995 geheel Zuidoost Azië op de markt te brengen. Ze planden om aspartaam in India te introduceren en ze onderzochten gedurende 1995 de markt voor een tafel zoetstof in China (Monsanto 1994).

1995

Op 12 juni 1995 verscheen een artikel in de Food Chemical News, waarin Thomas Wilcox,de leider van de afdeling epidemiologie van de FDA werd aangehaald. Hij zei: "De FDA heeft geen verdere plannen om door te gaan met het verzamelen van de bijverschijnselen of toezicht te houden op het periodieke onderzoek op aspartaam." (Food 1995)

Monsanto/NutraSweet begint de markt voor Equal in Sjanghai in China te onderzoeken. Het is deel van een plan om het gebruik van hun vergif te stimuleren onder 60 miljoen Chinezen in kustprovincies (Millman 1995).

1996

Op 27 juni 1996 liet Dr. Kessler zonder verdere kennisgave alle restricties betreffende aspartaam vallen en gaf goedkeuring voor gebruik in alle producten, met inbegrip van te verhitten en te bakken goederen. Dit werd gedaan, in de volledige wetenschap dat aspartaam boven de 86 graden F. wordt afgebroken tot formaline.

Met deze zware beslissing, gunstig voor Monsanto, Searle, NutraSweet en al die anderen die de wereldbevolking dit vergif wilden aansmeren, verliet Dr. Kessler de FDA, geruchten verspreidend over hoe hij de tabaksindustrie een zware slag had toe gebracht.

Tot het laatste toe vol met trucs!

De befaamde neurowetenschapper, Dr. John W. Olney, publiceert onderzoek dat aantoont dat aspartaam hersentumoren kan veroorzaken. Hij laat zien dat aspartaam hersentumoren veroorzaakte bij het onderzoek voor goedkeuring. Dat een afbraakproduct van aspartaam mutaties veroorzaakte en dat vanaf 4 tot 13 jaar na de goedkeuring een aanwijsbare toename was van minder dodelijke hersentumoren naar veel meer dodelijke hersentumoren (van het zelfde type als werd gezien in het vooronderzoek) bij vatbare bevolkings-groepen) (Olney 1996). Monsanto en de FDA reageerden met niet ter zake doende verklaringen betreffende het totale sterfte cijfer aan hersentumoren. (NutraSweet 1996).

[Voetnoot: Politiek/financieel gemotiveerde beslissingen die volkomen voorbij gaan aan de volksgezondheid (zoals we in dit gehele document tegenkomen) zijn tamelijk gewoon in de V.S. zodra het gaat over de "veiligheid" van voeding, geneesmiddelen en chemische producten.]

Referenties:

Brannigan, Vincent, 1983. "The First FDA Board of Inquiry: The Aspartame Case," IN "Law and Science in Collaboration," edited by J.D. Nyhart and Milton M. Carrow, Lexington Books, D.C. Heath and Company, Lexington, Massachusetts, c1983, blz. 181-210

Buzzard, James A., 1976a. Testimony of James A. Buzzard, G.D. Searle, before the U.S. Senate Joint Hearings before the Subcommittee on Health of the Committee on Labor and Public Welfare and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, "Preclinical and Clinical Testing by the Pharmaceutical Industry, 1976, Part 2," No. Y4.L11/2:P49/2/976/pt2, CIS# S541-82, blz. 168.

Buzzard, James A., 1976b. Letter from James A. Buzzard of G.D. Searle to Dr. Alexander M. Schmidt, Commissioner, U.S. Food and Drug Administration, January 7, 1976, "Good Laboratory Practices" proposal enclosure, Reprinted in U.S. Senate Joint Hearings before the Subcommittee on Health of the Committee on Labor and Public Welfare and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, "Preclinical and Clinical Testing by the Pharmaceutical Industry, 1976, Part 2," No. Y4.L11/2:P49/2/976/pt2, CIS# S541-82, blz. 185-213.

Cloninger, M.R., R.E. Balwin 1970. "Aspartylphenylalanine methyl ester: a low calorie sweetener," Science, Volume 170, blz. 81.

Congressional Record 1982. "Orphan Drug Act," Congressional Record, December 14, 1982, blz. 30445.

Congressional Record 1985a. "Saccharin Study and Labeling Act Amendments of 1985," Congressional Record, Volume 131, No. 58, May 7, 1985, blz. S5489-S5519.

Congressional Record 1985b. "Aspartame Safety Act," Congressional Record, Volume 131, No. 106, August 1, 1985, blz. S10820-10847.

Farber, Steven A. 1989. "Aspartame and the Regulation of Food Additives: A Study of FDA Decision-Making and a Proposal for Change," Master of Science in Technology and Public Policy Thesis at Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139.

Federal Register 1973. Notice of Filing of Food Additive Petition, G.D.Searle & Company. Federal Register, Volume 38, blz. 5,921.

Federal Register 1974. Volume 39, blz. 27137.

Federal Register 1975. Volume 40, blz. 56907, December 5, 1975.

Federal Register 1979. "Ruling on Objections and Notice of Hearing Before a Public Board of Inquiry; Aspartame," Federal Register, Volume 44, blz. 31,717.

Federal Register 1981. "Aspartame: Commissioner's Final Decision," Federal Register, Volume 46, blz. 38284-38308.

Federal Register 1983. "Food Additives Permitted for Direct Addition to Food: Aspartame," 48(July 8): 31376-31382.

Federal Register 1984. "Food Additives Permitted for Direct Addition to Food for Human Consumption; Aspartame," Volume 49, No. 36, February 22, 1984, blz. 6672-6682.

Food 1995. "Aspartame Adverse Reaction Reports Down in 1994 From 1985 Peak: FDA," Food Chemical News, June 12, 1995, blz. 27.

Freeman, Martha, 1973. Memorandum from Martha A. Freeman, Supervisory Medical Officer, FDA Division of Metabolic and Endocrine Drug Products to Dr. C.J. Kokosi, FDA Division of Toxicology, September 12, 1973, Reprinted in US Senate 1987, blz. 326-336.

Furia, T.E. 1972. CRC Handbook of Food Additives. 2nd ed., Cleveland, Ohio: CRC Press, pp. 193.

GAO 1986. "Six Former HHS Employees' Involvement in Aspartame's Approval," United States General Accounting Office, GAO/HRD-86-109BR, July 1986.

GAO 1987. "Food Additive Approval Process Followed for Aspartame," United States General Accounting Office, GAO/HRD-87-46, June 1987.

Gordon, Gregory, 1987. "NutraSweet: Questions Swirl," UPI Investigative Report, 10/12/87. Reprinted in US Senate (1987, blz. 483-510).

Gordon, Gregory, 1996. "FDA resisted proposals to test aspartame," Minneapolis Star-Tribune, November 22, 1996.

Graves, Florence, 1984. "How Safe is Your Diet Soft Drink," Common Cause Magazine, July/August 1984. Reprinted in Congressional Record (1985a, blz.s S5497-S5506)

Griffin, G. Edward, 1974. "World Without Cancer," America Media, Westlake Village, California, ISBN 0-912986-09-3, c1974, blz. 395. Quote from "Autopsy On The A.M.A.," San Francisco Chronicle, January 2, 1970, blz. 42.

Gross, Adrian, 1975. Memorandum from Mr. Adrian Gross, Scientific Investigations Staff to Mr. Carlton Sharp, Chairman, Searle Investigation Task Force, September 29, 1975, Reprinted in U.S. Senate Joint Hearings before the Subcommittee on Health of the Committee on Labor and Public Welfare and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, "Preclinical and Clinical Testing by the Pharmaceutical Industry, 1975, Part 1," No. Y4.L11/2:P49/2/975, CIS# S541- 16, blz. 440+.

Gross, Adrian, 1976b. Memorandum from Mr. Adrian Gross, Scientific Investigations Staff to Mr. Carlton Sharp, Chairman, Searle Investigation Task Force, March 15, 1976, Reprinted in U.S. Senate Joint Hearings before the Subcommittee on Health of the Committee on Labor and Public Welfare and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, "Preclinical and Clinical Testing by the Pharmaceutical Industry, 1976, Part 3," No. Y4.L11/2:P49/2/976/pt.3, CIS# S541-12, blz. 310-376.

Gross, Adrian, 1985. Statement from Dr. Andrian Gross, Former FDA Investigator and Scientist, "Aspartame Safety Act," Congressional Record, Volume 131, No. 106, August 1, 1985, blz. S10835-S10840.

Gross, Adrian, 1987a. Letter from Dr. Andrian Gross, Former FDA Investigator and Scientist to Senator Howard Metzenbaum regarding pre- approval tests by G.D. Searle, October 30, 1987, Reprinted in US Senate 1987, blz. 430-439.

Gross, Adrian, 1987b. Letter from Dr. Andrian Gross, Former FDA Investigator and Scientist to Senator Howard Metzenbaum regarding pre- approval tests by G.D. Searle, November 3, 1987, Reprinted in US Senate 1987, blz. 443-

Helling, Herbert, 1970. Memorandum from Herbert Helling, G.D. Searle Official to several G.D. Searle Officials, regarding Food and Drug Sweetener Strategy, December 28, 1970, Reprinted in U.S. Senate Joint Hearings before the Subcommittee on Health of the Committee on Labor and Public Welfare and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, "Preclinical and Clinical Testing by the Pharmaceutical Industry, 1976, Part 2," No. Y4.L11/2:P49/2/976/pt2, CIS# S541-82, blz. 16-19.

Kennedy, Edward M., 1976. Testimony of U.S. Senator Edward M. Kennedy at the U.S. Senate Joint Hearings before the Subcommittee on Health of the Committee on Labor and Public Welfare and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, "Preclinical and Clinical Testing by the Pharmaceutical Industry, 1976, Part 3," No. Y4.L11/2:P49/2/976/pt.3, CIS# S541-12.

Mazur, Robert, James Schlatter, Arthur Goldkemp 1969. "The Structure-Taste Relationship of Some Dipeptides," Journal of the Americna Chemical Society, Volume 91, No. 2, blz. 684.

Merrill, Richard, A., 1977. Memorandum from Richard A. Merrill, Chief Counsel, Food and Drug Administration to U.S. Attorney, Samuel K. Skinner, January 10, 1977, Reprinted in Congressional Record 1985b, blz. S10827- S10835.

Metzenbaum, Senator Howard, 1985. Testimony of U.S. Senator Howard Metzenbaum of Ohio at "Aspartame Safety Act," Congressional Record, Volume 131, No. 106, August 1, 1985, blz. S10821.

Millman, Nancy, 1995. "King of the Tabletop," Chicago Tribune, Sunday, September 17, 1995, blz. C1.

Monsanto 1990. "Monsanto Annual Report," 1990.

Monsanto 1991. "Monsanto Annual Report," 1991.

Monsanto 1992. "Monsanto Annual Report," 1992.

Monsanto 1993. "Monsanto Annual Report," 1993.

Monsanto 1994. "Monsanto Annual Report," 1994.

Mullarkey, Barbara, 1992. "Bittersweet Aspartame: A Diet Delusion" by Barbara Alexander Mullarkey, NutriVoice, P.O. Box 946, Oak Park, Illinois 60303, (708) 848-0116.

Mullarkey, Barbara, 1994b. Account of John Cook as published in Informed Consent Magazine. "How Safe Is Your Artificial Sweetner" by Barbara Mullarkey, September/October 1994. Available from Informed Consent Magazine, P.O. Box 935, Williston, ND 58802-0935, 701/859-3002. Available from NutriVoice, P.O. Box 946, Oak Park, Illinois 60303, (708) 848- 0116.

Mullarkey, Barbara, 1995. Conversations between Mark D. Gold and Barbara Mullarkey in 1995.

NutraSweet 1996. http://www.nutrasweet.com/.

Olney, John W., et al., 1970. "Brain damage in infant mice following oral intake of glutamate, aspartate or cysteine," Nature, Volume 227, blz. 609- 610.

Olney, John W. 1987. Letter from Dr. John W. Olney, Neuropathologis, Washington University School of Medicine, to Senator Howard M. Metzenbaum, December 8, 1987, Presented in the record before the U.S. Senate Committee on Labor and Human Resources, November 3, 1987 regarding "NutraSweet Health and Safety Concerns." Document # Y 4.L 11/4:S.HR6.100, blz. 468- 476.

Olney, John W., Nuri Farber, Edward Spitznagel, Lee Robins, 1996. "Increasing Brain Tumor Rates: Is There a Link to Aspartame?" Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, Volume 55, No. 11, blz. 1115- 1123.

Reynolds, W. Ann, N. Lemkey-Johnston, L.J. Filer, Jr., R.M. Pitkin, 1971. "Monosodium Glutamate: Absence of Hypothalamic Lesions After Ingestion by Newborn Primates," Science, Volume 172, blz. 1342-1344.

Schmidt, Alexander M., 1976b. Statement by Alexander M. Schmidt, Commissioner, U.S. Food and Drug Administration before the U.S. Senate Joint Hearings before the Subcommittee on Health of the Committee on Labor and Public Welfare and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, "Preclinical and Clinical Testing by the Pharmaceutical Industry, 1976, Part 2," No. Y4.L11/2:P49/2/976/pt2, CIS# S541-82, blz. 50-110.

Schmidt, Alexander M., 1976c. Statement by Alexander M. Schmidt, Commissioner, U.S. Food and Drug Administration before the U.S. Senate Joint Hearings before the Subcommittee on Health of the Committee on Labor and Public Welfare and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, "Preclinical and Clinical Testing by the Pharmaceutical Industry, 1976, Part 3," No. Y4.L11/2:P49/2/976/pt.3, CIS# S541-12, blz. 3-56.

Searle 1975. "G.D. Searle Annual Report," 1975.

Searle, Daniel C. 1976a. Statement of Daniel C. Searle, Chief Executive Officer, G.D. Searle & Co. before the U.S. Senate Joint Hearings before the Subcommittee on Health of the Committee on Labor and Public Welfare and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, "Preclinical and Clinical Testing by the Pharmaceutical Industry, 1976, Part 2," No. Y4.L11/2:P49/2/976/pt2, CIS# S541-82, blz. 173-184.

Searle, Daniel C. 1976b. Letter from Daniel C. Searle, Chief Executive Officer, G.D. Searle & Co., to U.S. Senator Edward M. Kennedy, February 13, 1976, Reprinted in U.S. Senate Joint Hearings before the Subcommittee on Health of the Committee on Labor and Public Welfare and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, "Preclinical and Clinical Testing by the Pharmaceutical Industry, 1976, Part 2," No. Y4.L11/2:P49/2/976/pt2, CIS# S541-82, blz. 279-311.

Sharp, Carlton, 1975. Memorandum from Carlton Sharp and Searle Investigation Task Force to the Searle Investigation Steering Committee, December 8, 1975, Reprinted in U.S. Senate Joint Hearings before the Subcommittee on Health of the Committee on Labor and Public Welfare and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, "Preclinical and Clinical Testing by the Pharmaceutical Industry, 1976, Part 2," No. Y4.L11/2:P49/2/976/pt2, CIS# S541-82, blz. 24-28.

Stegink, Lewis D., Filer L., 1984a. "Aspartame: Physiology and Biochemistry," Marcel Dekker, Inc., N.Y.

Stoddard, Mary Nash, 1995a. "The Deadly Deception" Compiled by the Aspartame Consumer Safety Network for volumes of available published information, ACSN, P.O. Box 780634,

US Senate 1975. U.S. Senate Joint Hearings before the Subcommittee on Health of the Committee on Labor and Public Welfare and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, "Preclinical and Clinical Testing by the Pharmaceutical Industry, 1975, Part 1," No. Y4.L11/2:P49/2/975, CIS# S541-16.

US Senate 1976a. U.S. Senate Joint Hearings before the Subcommittee on Health of the Committee on Labor and Public Welfare and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, "Preclinical and Clinical Testing by the Pharmaceutical Industry, 1976, Part 2," No. Y4.L11/2:P49/2/976/pt2, CIS# S541-82.

US Senate 1976b. U.S. Senate Joint Hearings before the Subcommittee on Health of the Committee on Labor and Public Welfare and the Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, "Preclinical and Clinical Testing by the Pharmaceutical Industry, 1976, Part 3," No. Y4.L11/2:P49/2/976/pt.3, CIS# S541-12.

US Senate 1987. U.S. Senate Committee on Labor and Human Resources, November 3, 1987 regarding "NutraSweet Health and Safety Concerns." Document # Y 4.L 11/4:S.HR6.100.

USDA 1988. "1988 United States Department of Agriculture Situation and Outlook Report; Sugar and Sweeteners." Washington, DC: U.S. Government Printing Office, pp. 51.

Verrett, Jacqueline, 1987. Statement of Dr. Jacqueline Verrett, Former Toxicologist, U.S. Food and Drug Administration before U.S. Senate Committee on Labor and Human Resources, November 3, 1987 regarding "NutraSweet Health and Safety Concerns." Document # Y 4.L 11/4:S.HR6.100, blz. 383-390.

Wilson, Steve, 1985. "Sweet Suspicions," Television broadcast and interviews regarding aspartame. Transcript in Congressional Record (1985b, blz. S10826-S10827)

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!