AANSPRAKELIJKHEID   (DISCLAIMER)

Ed Gunneweg

De website www.aspartaam.nl hierna te noemen aspartaam.nl streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de kanalen van aspartaam.nl en via derden krijgt aangeboden voordat deze informatie op de website op het internet wordt geplaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus zo betrouwbaar mogelijk is.
De gegevens en verklaringen op deze site behoeven niet noodzakelijk overeen te komen met die van de makers van deze website.

Aspartaam.nl doet er echter alles aan om een zo objectief mogelijk beeld te schetsen en om de informatie en verklaringen nauwkeurig en op feiten gebaseerd te doen zijn. Alle meningen komen voor rekening van de auteurs van de artikelen en niet voor die van de webmaster en/of medewerkers.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan aspartaam.nl niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct en/of volledig is en derhalve aanvaardt aspartaam.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of onvolledigheid hiervan en voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan.

Aspartaam.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden. Uiteraard is er sprake van het weergeven van opinies.

Aspartaam.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden-informatie op de website van aspartaam.nl . Aspartaam.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, of andere derden.

De informatie op deze webpagina?s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Aspartaam.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van aspartaam.nl verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar aspartaam.nl verwijst.
Aspartaam.nl stelt het echter wel op prijs wanneer onjuistheden worden gemeld door   een bericht te sturen

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten, die aspartaam.nl naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door aspartaam.nl beschouwd als zijnde niet vertrouwelijk en als bedoeld om door aspartaam.nl vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is, tenzij anders wordt overeengekomen. Aspartaam.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of te wijzigen. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Raadpleeg altijd een arts bij eventuele klachten.

© www.aspartaam.nl 2001

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!