Ondersteunend bewijsmateriaal wijst toont aan:
aspartaam veroorzaakt Alzheimer

Deel dit artikel met
Vrienden en familie

26 juni 2014


Door Dr. Mercola
Lay-Out en vertaling: Ed Gunneweg

De meeste volksgezondheid instanties en voedingsdeskundigen in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland bevelen nog steeds kunstmatige zoetstoffen aan als een aanvaardbaar alternatief, dat zelfs de voorkeur heeft boven suiker. Dit gebrekkige advies kan zeer ernstige gevolgen hebben voor degenen die dat advies opvolgen.

Alle soorten kunstmatige zoetstoffen kunnen grote schade aanrichten aan uw gezondheid op een aantal verschillende manieren. Aspartaam is misschien wel de ergste van het stel. Het heeft een lange lijst van studies die wijzen op de schadelijke gevolgen, variërend van hersenbeschadiging tot een voortijdige geboorte.

Aspartaam is ook de nummer één bron van klachten over bijwerking bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), met meer dan 10.000 ingediende klachten en meer dan 91 gedocumenteerde symptomen die verband houden met het gebruik ervan.

Onlangs bewezen studies ook het aanhoudende vermoeden dat kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer, een ernstige vorm van dementie waarvan nu wordt gedacht dat ieder jaar meer dan een half miljoen Amerikanen hier de dood door vinden.

[In Nederland... RIVM: "in 2030 Alzheimer belangrijkste doordsoorzaak"]

De belangrijkste oorzaak van de schade blijkt vergiftiging door methanol te zijn, een probleem dat veel in verband wordt gebracht met aspartaam in het bijzonder.

In een eerder interview, legde toxicologie expert Dr Woodrow Monte (auteur van het boek: While Science Sleeps: hoe een zoetstof kan doden) [1], het verband tussen aspartaam en methanol vergiftiging en de vorming van formaline. In het licht van het laatste onderzoek, is dit interview actueler dan ooit, daarom heb ik het opnieuw bijgevoegd.

Methanol vergiftiging leidt tot blijvend alzheimer symptomen

Een onlangs gepubliceerd document in twee delen [2], [3], geeft de hoogtepunten wat Dr. Monte nu al vele jaren heeft gezegd, dat methanol anders reageert bij dieren dan bij mensen. In dit geval, ontdekten de onderzoekers ook verandering in werking tussen muizen en resusapen.

Met methanol gevoede muizen vertoonden gedeeltelijk "Alzheimer-achtige symptomen," terwijl resusapen gevoed met een 3% methanol-oplossing blijvende pathologische veranderingen ontwikkelden die in verband staan met de ontwikkeling van Alzheimer.

Volgens de auteurs:

"Een recent aangetoond verband tussen formaline, een stofwisselingsproduct van methanol, en de ziekte van Alzheimer (ZA) heeft een nieuwe impuls gegeven om de chronische effecten van blootstelling aan methanol te onderzoeken.

Dit artikel breidt dit onderzoek uit tot de primaten en resusaapjes ... methanol geeft hardnekkige achteruitgang van het geheugen van de apen die 6 maanden duurde na de voedingsbehandelingen ...

Met name de aanwezigheid van amyloïde plaque vorming bij de apen markeerde een duidelijk verschil in dierlijke systemen die in ZA onderzoeken de aangeboren afweer bij muizen tegen methanol vergiftiging suggereren, waardoor eerdere onderzoeken naar de ZA pathologie werden beperk.

Niettemin, ondersteunen deze bevindingen een groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal dat methanol en het stofwisselingsproduct formaline linkt naar ZA pathologie."

Het verband tussen aspartaam en Methanol vergiftiging

De kunstmatige zoetstof industrie (en de makers van kunstmatig gezoete producten) heeft vurig beweerd dat aspartaam onschadelijk is, en dat er "geen biologische verklaring" is voor de gezondheidsproblemen, gemeld door zo velen na het gebruik van aspartaam.

Maar zoals uitgelegd door Dr. Monte, is er inderdaad een biologische en wetenschappelijke verklaring voor de schade door aspartaam, en zoals het laatste onderzoek suggereert, staat het in verband met de effecten van methanol en formaline, die beide uiterst giftig zijn.

Aspartaam wordt voornamelijk samengesteld uit asparaginezuur en phenylalanine waarvan de laatste synthetisch gemodificeerd is om een methylgroep te dragen. Dit is de oorzaak van de grote zoetheid. De phenylalanine methyl binding, een zogenaamde methylester, is zeer zwak, waardoor de methylgroep phenylalanine gemakkelijk afbreekt en methanol vormt.

U kunt de bewering hebben gehoord dat aspartaam onschadelijk is omdat methanol ook wordt gevonden in groenten en fruit. In al deze voedingsmiddelen is methanol stevig gebonden aan pectine, waardoor het veilig door het spijsverteringskanaal gaat. Dit is niet het geval met methanol uit aspartaam. Daar is het niet gebonden aan iets dat kan helpen het te elimineren uit je lichaam. Dat is probleem nummer één ...

Probleem nummer twee komt omdat mensen de enige zoogdieren zijn die niet voorzien zijn van een beschermend biologisch mechanisme dat methanol afbreekt tot onschadelijke mierenzuur. Daarom is het testen van aspartaam op dieren niet volledig van toepassing op de mens.

Volgens Dr. Monte is al sinds 1940 bekend, dat methylalcohol anders wordt gemetaboliseerd bij mensen vergeleken met dieren. En volgens het document hebben resusapen niet dezelfde afweer tegen methanol vergiftiging als muizen. Dit doet in principe veel van het proefdier onderzoek teniet dat is gebruikt om de veiligheid van aspartaam te 'bewijzen'.

Methanol Werkt als een paard van Troje in je lichaam

Zoals Dr. Monte heeft uitgelegd, eindigt methanol bij mensen als een paard van Troje, waardoor giftige formaline verwoestend werkt op uw meest gevoelige gebieden, zoals de hersenen. Het werkt als volgt: zowel dieren als mensen hebben in elke cel kleine structuren, genaamd peroxisomen. Er zijn een paar honderd in elke cel van je lichaam, die zijn ontworpen om een verscheidenheid van chemische stoffen te ontgiften. Peroxisoom bevat catalase, dat helpt bij het ontgiften van methanol.

Je cellen bevatten ook alcohol dehydrogenase (ADH), dat methanol omgezet in formaline. Andere chemicaliën in het peroxisoom zetten op hun beurt de formaline om in mierenzuur, dat onschadelijk is maar deze laatste stap komt alleen voor bij dieren. Peroxisomen bij de mens kunnen het giftige formaline niet omzetten in onschadelijk mierenzuur.

Bepaalde locaties in je lichaam, in het bijzonder in de bekleding van de bloedvaten, en in de hersenen, bevatten een hoop ADH dat methanol omzet in formaline. Maar omdat er geen catalase aanwezig is, wordt de formaline niet omgezet in het onschadelijke mierenzuur. Hierdoor kan formaline vrij grote schade aanrichten in de weefsels.

Symptomen van methanolvergiftiging zijn: hoofdpijn, oorsuizen, duizeligheid, misselijkheid, maag-en darmklachten, zwakte, draaiduizeligheid, koude rillingen, geheugenverlies, gevoelloosheid en pijnscheuten in de ledematen, gedragsstoornissen en zenuwontsteking. De meest bekende problemen van methanol vergiftiging zijn problemen met het gezichtsvermogen, waaronder mistig zien, progressief samentrekken van gezichtsvelden, wazig zien, verduistering van visie, schade aan het netvlies, en blindheid. Formaline is een bekend carcinogeen dat schade aan ht netvlies veroorzaakt, het belemmert de reproduktie van het DNA en kan geboorteafwijkingen veroorzaken.

Bewerkte voedingsmiddelen bevatten ook veel methanol

Zoals ik in eerdere artikelen heb besproken, moeten bewerkte voedingsmiddelen worden vermeden als een strategie om Alzheimer te voorkomen. In zijn boek, Grain Brain, onthult neuroloog Dr. Perlmutter hoe de giftige werking van suiker en koolhydraten in uw dieet de ziekte van Alzheimer bevorderen. Maar we kunnen ook methanol toevoegen aan de lijst van redenen om bewerkte voedingsmiddelen te vermijden. Niet alleen bevatten veel bewerkte voedingsmiddelen kunstmatige zoetstoffen, maar als groenten en fruit wordt ingeblikt komt methanol vrij uit de pectine.

Bij kamertemperatuur duurt het slechts een maand voordat 10 procent van de methanol wordt vrijgegeven. Na ongeveer zes maanden, komt bijna alle methanol vrij. Dr. Monte is ervan overtuigd dat methanol en de daaropvolgende omzetting in formaline uit bepaalde bewerkte voedingsmiddelen (zie lijst), alsmede alle voedingsmiddelen die aspartaam bevatten, een grote boosdoeners zijn bij een verscheidenheid van ziekten, vooral multiple sclerose (MS).

Methanol kan de bloed-hersenbarrière (BBB) passeren, en je hersenen zijn een van de gebieden waar alcohol dehydrogenase is te vinden, dat methylalcohol omzet in formaline. Hierdoor wordt myeline vernietigd, dat een van de triggers is voor MS. Demyelinisatie speelt ook een rol in de ontwikkeling van Alzheimer en diverse andere hersen gerelateerde ziekten. Volgens Dr. Monte:

"We weten dat methylalcohol bekend staat om zijn demyeliniserende werking ... De symptomen van demyelinisatie zijn identiek aan multiple sclerose en methanol vergiftiging bij mensen die aspartaam consumeren."

Hij gelooft dat vele ziekten kunnen worden voorkomen als we beginnen met het vermijden van alle methanol, en hij heeft zelfs een methanol-vrij dieet op zijn website [4] staan. Vier artikelen om te vermijden zijn onder andere:

 Sigaretten, tomatensaus, tenzij eerst minstens 3 uur gesudderd, zonder deksel op de pan.
Light voedingsmiddelen en dranken met aspartaam, gerookt voedsel van welke aard dan ook, met name vis en vlees. Groenten- en fruitsappen in flessen, blikken of zakjes, kauwgom, omdat de meeste kauwgom aspartaam bevat. Gelatine, jam en marmelade, niet vers gemaakt en gekoeld. Slivovitz en ander fruit schnaps Zwarte bessen en tomatensap producten, vers of verwerkt overrijp of bijna rottend fruit of groenten.

De neurotoxische eigenschappen van splenda

Een andere populaire kunstmatige zoetstof is sucralose, verkocht onder de merknaam Splenda. Sucralose is een synthetisch chemische stof die gemaakt wordt in een vijf stappen gepatenteerd proces, waarbij drie chloor moleculen worden toegevoegd aan een sucrose (suiker) molecule. Sommigen zullen beweren dat natuurlijke voedingsmiddelen ook chloride bevatten, dat is waar. Echter, in natuurlijke voedingsmiddelen, is het chloride verbonden met ionische bindingen die makkelijk ontbinden bij inname. In Splenda, bevinden ze zich in een covalente binding (atoombinding) die niet ontbind.

En, omdat je lichaam geen enzymen heeft om deze covalent gebonden chloride af te breken, kan schade ontstaan ... De reden waarom uw lichaam geen enzymen voor deze taak heeft is omdat, in de natuur er geen covalente chloride bindingen aan organische verbindingen bestaan, ze bestaan alleen in synthetische, door de mens gemaakte vorm. Afgezien van Splenda, andere voorbeelden van synthetische covalent gebonden chloorverbindingen zijn DDT, PCB's, en Agent Orange.

Eerder onderzoek toont aan dat ongeveer 15 procent van sucralose wordt geabsorbeerd in uw spijsvertering, en uiteindelijk wordt opgeslagen in het lichaamsvet. Een proefdierstudie uit 2008 [5] vond dat Splenda de hoeveelheid goede darmbacteriën met 50 procent verminderde, de zuurgraad in de darm steeg en beïnvloed een glycoproteïne dat cruciale gevolgen voor de gezondheid kan hebben, vooral als je bepaalde medicijnen gebruikt.

Meer recente onderzoek [6] geeft bijzonderheden over de oxidatieve effecten van Splenda, wijst erop dat de zoetstof neurotoxische eigenschappen kan hebben, dat me niet in het minst verbaast. De onderzoekers, die de effecten van sucralose op watervlooien onderzochten, concludeerde dat: "de blootstelling aan sucralose neurologische en oxidatieve mechanismen kunnen veroorzaken met mogelijk belangrijke gevolgen voor het gedrag en de fysiologie van dieren." Zoals gerapporteerd door GreenMedInfo.com: [7]

"Zoals zo veel nieuwe gepatenteerde chemische stoffen die op de markt komen zonder voldoende veiligheid studies voor-goedkeuring , weten we niet of dit voorlopige toxicologisch onderzoek van toepassing zal zijn op blootstelling van de mens. In feite zijn er slechts 318 studie citaten die over deze chemische stof bestaan sinds het eerste onderzoek begon in de jaren '70. Deze meest recente studie is de eerste in het bestaan die kijk naar het effect op het acetylcholinesterase enzym, dat wordt gevonden bij alle dieren.

Dit tekort aan informatie is des te opmerkelijker als je bedenkt dat er meer dan 7.000 gepubliceerde studies bestaan over zowel kurkuma als haar primaire polyfenol curcumine, dat nog steeds niet gemakkelijk toegediend wordt door de conventionele medische wereld, vooral te wijten is aan 'bezorgdheid over de veiligheid,' ondanks dat omvangrijke positieve gegevens aangeven over de relevantie voor meer dan 600 aandoeningen."

FDA goedkeuring betekent weinig als het gaat om het vaststellen van de veiligheid

Zoals eerder door Dr. Janet Hull werd opgemerkt, [8] neigen velen ernaar om de negatieve effecten van aspartaam op de gezondheid door de vingers te zien simpelweg omdat het het stempel goedgekeurd heeft ontvangen van de FDA. Maar zoals besproken in haar artikel, "Misbruik van de FDA goedkeuringsproces," [9] vereist de FDA dat de industrie eigen onderzoek doet, en legt eigenlijk de bewijslast bij het bedrijf dat het product maakt. Zelden wordt industrieel onderzoek beoordeeld door onafhankelijke onderzoekers. Mocht u nog steeds verbijsterd zijn over dit onderwerp, te denken dat de verantwoordelijkheid ergens stopt bij de FDA, woordvoerder Theresa Eisenman van de FDA maakte onlangs duidelijk wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het verzekeren dat een voedingsmiddel veilig is, waarin staat dat: [10] "Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat hun voedingsproducten veilig en geoorloofd zijn ... "

Maar welk bedrijf zou serieuze pogingen doen om problemen te vinden bij de producten waarvan zij willen profiteren? Ondanks dit onlogisch uitgangspunt, vertrouwt de FDA bedrijven om eerlijk te zijn bij hun onderzoek en evaluaties. Hoe waarschijnlijk denk je dat het is dat dit "vertrouwenssysteem" daadwerkelijk ervoor zal zorgen dat elk product dat op de markt komt veilig is?

Als het gaat om kunstmatige zoetstoffen, aspartaam in het bijzonder, twijfel ik er geen moment aan dat industriële winsten worden beschermd ten koste van de consument. En dat zal niet het laatste zijn wat we ervan zien. Ondanks groeiend bewijs dat kunstmatige zoetstoffen als groep nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid, heeft de FDA net nog een kunstmatige zoetstof genaamd Advantaam goedgekeurd, [11], [12], [13], samengesteld door een combinatie van aspartaam en vanilline, een kunstmatige vanillesmaak.

Advantaam is tot 20.000 keer zoeter dan geraffineerde suiker, Advantaam is de zoetste kunstmatige zoetstof tot nu toe. Om dit in perspectief te zetten, aspartaam, sucralose en saccharine zijn 200-700 keer zoeter dan suiker.
Ook zoals gerapporteerd door de LA Times: [13]

"Net zoals aspartaam, bevat advantaam phenylalanine, dat met moeite door mensen met een zeldzame genetische afwijking, fenylketonurie wordt gemetaboliseerd. Maar vanwege de intens zoete smaak, zou advantame in veel lagere hoeveelheden worden gebruikt dan asparataam. Hierdoor heeft de FDA verklaard dat het veilig kan worden geconsumeerd door mensen met fenylketonurie."

Bronnen en referenties

 1. Whilesciencesleeps.com (Nederlandse vertaling)
 2. Journal of Alzheimer’s Disease 2014 Apr 30. Part 1
 3. Journal of Alzheimer’s Disease 2014 Apr 30. Part 2
 4. Whilesciencesleeps.com
 5. J Toxicol Environ Health A. 2008;71(21):1415-29
 6. PLoS One. 2014; 9(4): e92771
 7. Greenmedinfo.com May 10, 2014
 8. Abusing the FDA Approval Process by Dr. Janet Hull
 9. Abusing the FDA Approval Process by Dr. Janet Hull
 10. Examiner May 20, 2014
 11. Reuters May 19, 2014
 12. Examiner May 20, 2014
 13. LA Times May 21, 2014
Oorspronkelijk artikel: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/01/09/beyonce-endorses-pepsi.aspx

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!