Aspartaam? Het Gifschandaal

Deel 4

* *

Door: Alex Constantine
Vertaling: Ed Gunneweg

Deel IV: Nog meer Samenzweringen

Dr. Monte waarschuwde in 1987 dat hij niet wilde dat men dacht dat hij op jacht was naar "samenzweringen", maar dat opeenvolgende feiten het commerciële verschijnen duidelijk maakte. De onderzoekscommissie van de FDA adviseerde tegen het gebruik van de zoetstof op 30 september 1980. Op 21 januari 1981 - de dag na de inwijding van Reagan - diende Searle "tien nieuwe onderzoeken" in. Dr. Monte was sceptisch, "het is onmogelijk dat ze deze onderzoeken in vier maanden tijd hebben kunnen uitvoeren", zei hij. Klaarblijkelijk hadden ze deze onderzoeken al eerder gedaan maar nog niet officieel ingediend, ofschoon veel informatie in die onderzoeken informeel aan de onderzoekscommissie was aangeboden. Met de "nieuwe onderzoeken" in de hand gedroeg Hayes zich alsof beslissend, doorslaggevend bewijs de veiligheid van aspartaam had bewezen. [82]

James Turner, vertegenwoordiger van het *Community Nutrition Institute* in Washington, zei dat om tot zijn besluit te komen dat aspartaam veilig was, Arthur Hull Hayes een vuurloop moest doen, "door een massa wetenschappelijk mismanagement, onzuivere werkwijzen, verkeerde gevolgtrekkingen en algemene wetenschappelijke onnauwkeurigheid." Twee FDA functionarissen verklaarden in 1985 dat Hayes vastbesloten was om alle belemmeringen tegen de goedkeuring van NutraSweet op te helderen. Een van de ambtenaren van de FDA berichtte dat "mensen aan de top" niet toegankelijk waren voor vragen betreffende de kwaliteit van de door Searle verstrekte onderzoeken. [83]

In juli 1984 werd er door de FDA en de geneeskundige diensten, een groot onderzoek gehouden naar de nadelig effecten van NutraSweet. Ambtenaren van de gezondheidsdienst voorspelden bij aanvang dat zij geloofden dat er geen schadelijke gevolgen uit de gegevens te voorschijn zou komen om aspartaam aan te klagen. Robert McQuate, arts, wetenschappelijk directeur van de NSDA (National Soft Drink Association), voorspelde met 'symbolisch' vertrouwen dat het onderzoek "verder bewijs zou leveren dat aspartaam een veilig ingrediënt is." [84]

In november kondigde de CDC aan dat er geen "serieuze wijdverbreide" bijverschijnselen waren gevonden. [85]  Het was "onwaarschijnlijk" zeiden CDC-functionarissen dat "klagers" een verband zouden kunnen vaststellen tussen NutraSweet en hun ziekteverschijnselen - dezelfde afgezaagde onbenulligheid die de slachtoffers van stralingsexperimenten ook te horen hadden gekregen. De gerapporteerde bijverschijnselen van aspartaam vielen uiteen in twee belangrijke groepen: centraal zenuw stelsel (65%) en storingen in de spijsvertering (24%). [86]  Toch verkondigde de CDC onterecht dat er geen samenhangend reactiepatroon gevonden was. [87]  Robert Shapiro, toen president van NutraSweet gebruikte deze gelegenheid om enthousiast te verkondigen dat het onderzoek "duidelijk de veiligheid aantoonde" van de suikervervanger. [88]  Desondanks adviseerde de CDC een nieuw aantal onderzoeken omdat aspartaam gebruikers bleven klagen over de nadelige effecten.

(Zoals andere grootgebruikers van aspartaam, onderhield Pepsi sinds lang banden met de inlichtingen diensten. Een gevolg van deze betrekkingen was een Pepsi fabriek in Vientiane, Laos, met een laboratorium bestemd voor de productie van heroïne. Alfred McCoy, documenteert in *De politiek van Heroïne in Zuidoost Azië* de pogingen van Richard Nixon in 1965 om de bouw van de fabriek te stimuleren en de voortdurende subsidiëring van de fabriek door de CIA. McCoy klaagde er bij de Pepsi-officials over dat de voorzieningen niets anders waren dan een dekmantel voor de import en raffinage van morfine, maar het bleef ongehinderd doorgaan.)

In juli 1987 werd er nog een rapport ingediend door het ministerie van Financiën onder Reagan, dit keer over de behandeling van aspartaam door de FDA. Het ministerie kwam tot de slotsom dat het bureau de juiste werkwijze had gevolgd en rechtsgeldige onderzoeken had gedaan. Maar het rapport tekende er bij aan dat de FDA de regels voor voeding en geen onderzoeken voor medicijnen had gevolgd, die aanzienlijk strenger zijn, ondanks aanbevelingen voor de voorkeur van de *drugs* testen door de eigen bioloog van de instelling. Deze aanbeveling werd verworpen door FDA functionarissen. [90]

Misleiding

Nog een smet op het onderzoek werd onthuld door Dr. Louis Elsas, directeur van de Medische erfelijkheidsleer aan de Emeroy Universiteit in Atlanta. "Er zijn nooit de juiste vragen gesteld over wat het veroorzaakt in het functioneren van de hersenen bij mensen," deelde hij aan de _Washington Post_ mee. De helft van de ondervraagde wetenschappers uitte zijn bezorgdheid over de veiligheid van NutraSweet. Een vijfde deed verslag van "grote bezorgdheid". Monsanto zocht in een persverklaring uitvluchten, door te zeggen dat deze critici zelf nog nooit aspartaamonderzoek hadden gedaan. Een groot aantal onafhankelijke wetenschappers echter hebben dat wel gedaan. Zij vonden bijverschijnselen.

Senator Metzenbaum hekelde tijdens de hoorzitting van de Senaat op 1 augustus 1985, de gebreken en uit de duim gezogen onderzoeken van Searl. "De FDA", zei hij, "neemt genoegen met het feit dat de fabrikant van aspartaam G.D. Searle, deze onderzoeken uitvoert". Hoe *belachelijk*. Hij beschuldigde ook de AMA.

Het tijdschrift van het Amerikaans-Medisch-Genootschap publiceerde een artikel over aspartaam, dat, met enige belangrijke afwijzingen verklaarde dat het veilig was voor de meeste mensen. Ik zou willen dat dit rapport mijn bezorgdheid kon wegnemen, doch dat doet het niet.  Het verwoordt enkel en alleen de positie van de FDA die slechts berust op de door G.D. Searle gehouden onderzoeken. Zoal ik al heb aangegeven zijn die onderzoeken in diskrediet. Bovendien werd de ongerustheid die kortgeleden door  wetenschappers  ter sprake werd gebracht.... niet opgenomen in dat rapport.

Als verdediging van de onderzoeken, debatteerden leidinggevenden van G.D. Searle dat de zoetstof door buitenlandse instanties en de WHO was goed gekeurd. Maar H.J. Roberts, internist in West Palm Beach, Florida onderzocht deze buitenlandse onderzoeken en ontdekte dat "de meerderheid van deze instanties de door de firma gesponsorde onderzoeken aanvaardt zonder zelfs maar onafhankelijke bevestigende onderzoeken te houden". [91]

Tekortkomingen bij de onderzoeken werden verergerd door een tekort aan laboratoriumtraining bij Searle. Een van de belangrijkste veiligheidsonderzoeken betrof beschadiging van de ongeboren vrucht maar de onderzoekscommissie van de FDA ontdekte dat de verantwoordelijke medische onderzoeker "onervaren was in het houden van onderzoeken van deze aard en toch volledige verantwoordelijkheid had gekregen". Met ontzetting ontdekten ze dat het enige veldonderzoek dat hij ooit gehouden had een onderzoek was naar een bepaald soort konijn voor *Illinois-Wildlife-Service*, toch was hij bij Searle aangesteld voor laboratorium training en toezicht. Toen er naar zijn *curriculum vitae* werd gevraagd in foetaal onderzoek, vertelde hij dat hij een keer een  cursus over het onderwerp had gevolgd en het bedrijf hem had voorzien van een berg referentie materiaal. [92]

(In het Jaaroverzicht van 1981 had G.D. Searle zichzelf toch benoemd als "een op research gebaseerd farmaceutisch bedrijf".)

Bedrijfscontrole van NutraSweet gaat door bij Monsanto, en doet de ethiek van de conventionele geneeskunde geweld aan. In augustus 1987 publiceerde de Universiteit van Illinois, die gulle gaven ontvangt van Monsanto, een onderzoek dat aspartaam vrijsprak van het veroorzaken van attaque's bij proefdieren. Dave Hattan, veiligheidsbeambte bij de FDA reageerde daarop dat het onderzoek alleen maar de noodzakelijkheid aangaf voor proeven op mensen. [93]

Industriële steun neigt er toe onderzoeksgegevens te beïnvloeden. In een brief uit 1988 aan de New England Journal of Medicine, toonde Dr. Elsas zich een warm voorstander van onbevooroordeelde recensies van klinisch onderzoek. ?De firma NutraSweet? zei hij, ? kan er  belang bij hebben gehad dat officiële verslagen zouden uitwijzen dat hun product geen ongewenste gevolgen zou hebben.? [94] Monsanto gaf een Nutra- Sweet onderzoeker een toelage van 1.3 miljoen dollar. [95] Dezelfde ingehuurde handlangers die bereid zijn te knoeien met laboratorium onderzoeksresultaten hebben geen gewetensbezwaren om in het openbaar een besmet farmaceut te verdedigen, zoals de diabetes specialist die er bezwaar tegen maakte dat een hoorzitting over aspartaam door de Senaat, waarin hij als getuige deskundige werd gehoord, ongegronde ongerustheid zou veroorzaken. [96]

Slachtoffers en gezondheidsactivisten hebben bij de rechtbank  tevergeefs geprobeerd om het op de markt brengen van NutraSweet te voorkomen. IN 1985 kregen de samenwerkende consumenten organisaties een uitspraak van het hof van beroep van het District Columbia overhandigd dat de FDA de juiste werkwijze had gevolgd om aspartaam goedgekeurd te krijgen in frisdrank. Een jaar later berichtte de _Washington Post_ dat het Hoge Gerechtshof opnieuw geweigerd had een zaak in overweging te nemen "ondanks kritische" bewijzen dat het product, verkocht onder de merknaam NutraSweet, misschien wel hersenbeschadiging zou kunnen veroorzaken. [97]

Evenzo, heeft de medische gevestigde orde een ondoordringbare muur omgeworpen tegen aspartaam critici. Dr. Roberts, auteur van een kort onderzoek, "Door aspartaam veroorzaakte verwarring en geheugenverlies: een mogelijk menselijk model voor een vroege Ziekte van Alzheimer", ondervond dat het onmogelijk was het artikel te publiceren in een recensie in een medisch tijdschrift. Dit was eigenaardig, "gezien de toenemende omvang van de Ziekte van Alzheimer, en de belangrijkheid van zijn waarnemingen bij nieuwe biochemische bevindingen en onderzoeksrichting. "Hij staat persoonlijk in voor de *geweldige* problemen die hij had om artikelen betreffende reacties op producten met aspartaam geplaatst te krijgen", een ontwikkeling in censuur met "onheilspellende implicaties". "De mogelijkheden", zegt Dr. Roberts, "zijn in  't algemeen beperkt tot het onderbrengen van de uitkomsten in kleine tijdschriften (zoals een provinciaal medisch tijdschrift), waarin de uitslag opgenomen wordt als een brief aan de redacteur, of (wat helaas maar al te vaak gebeurt) er wordt van afzien". [98]

Stilte omgeeft de meest weerzinwekkende samenzweringen

Referenties

1. "Sweet Talk," Science and the Citizen column, _ScientificAmerican_, July, 1987, p. 15.

2. "Adverse Effects of Aspartame & January '86 through December '90," Current Bibliography series, National Library of Medicine pamphlet, National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services, 1991. 

3. "Pepsi Switches Sweetener s&Aspartame Winning Diet Cola Market,"_Washington Post_, Novem­ber 2, 1984, p. A&1.

4. Mae Brussell, World Watchers #842, KAZU & FM, Monterey, CA.,January 25, 1988. 

5. _Moody 's Industrial Manual_, 1975, p 2606 

6. G.D. Searle's 1981 _Annual Report_. Also, Arnold Foster and Benjamin R.Epstein, *Cross & Currents*­, Doubleday & Co. (New York: 1956), p. 153.

7. Nancy Lisagor and Frank Lipsius, *A Law Unto Itself: The Untold Storyof the Law Firm of Sullivan & Cromwell*, William Morrow (New York: 1988),pp. 13738, 163.

8. John Marks, *The Search for "The Manchurian Candidate ": The CIA andMind Control*, Times Books (New York: 1979), pp.58,67 & 212. Marks writes that  incapacitating "large numbers of people fell to the Army Chemical Corps, which also tested LSD and even stronger hallucinogens. The CIA concentrated on individuals."

9. John Peer Nugent, *White Night. & The Untold Story of What Happened  Before and Beyond; Jonestown*, Rawson, Wade (New York: 1979), pp. 143, 177.

10. Michael Meiers, *Was Jonestown a CIA Medical Experiment? A Review of theEvidence*, Mellen House (Lampeter, UK: 1988) p. 42.

11. Ibid., p. 43.

12. Ibid., pp. 42 & 43. For a sanitized account of Dr. Layton's career, seeMin S. Yee and Thomas N. Layton, *In My Father 's House: The Story of theLayton Family and the Reverend Jim Jones*, Holt, Rinehart and Winston(New York, 1981).

13. National Council of the National Front of Democratic Germany and theCommittee of An­ti Fascist Resistance Fighters of the German DemocraticRepublic, *The Brown Book: War and Nazi Criminals in West Germany*, VerlagZeit im Bild, 1965, pp. 33 & 34.

14. Dan J. Forrestal, *Faith, Hope & $5,000: The Story of Monsanto*, Simonand Schuster (New York: 1977), p. 159.

15. *Brown Book*, p. 34.

16. Tom Bower, *The Paperclip Conspiracy: The Hunt for the NaziScientists*, Little, Brown & Co. (Boston 1987), pp. 93, 95.

17. Howard W. Ambruster, *Treason's Peace: German Dyes and American Dupes*,

Beechhurst Press (New York: 1947), p.144

18. Nigel West, *MI6: British Secret Intelligence Service Operations,1909 & 1945*, Random House (New York: 1983), p.92

19. Jaques Attali, *A Man of Influence: The Extraordinary Career of S. G.Warburg*, Adler & Adler (Bethesda, Maryland: 1987),p. 167.

20. Forrestal, p. 121ff.

21. Anthony Cave Brown, *The Last Hero, Wild Bill Donovan*, Vintage(New York: 1982), pp. 210211. Also: Ernst Hanfstangl, _Unheard Witness_, J.R.Lippincott (New York: 1957)

22. "Search for the Tiger's Treasure," _Las Vegas Sun_, December 26, 1993,p.1.

23. _Moody 's Industrial Manual_, 1968, p. 4080.

24. "Radiation and the Guinea Pigs," _Guardian_, March 3, 1994, p.3. Alsosee, "Nuclear Scien­tists Irradiated People in Secret Research," _New YorkTimes_, december 17, 1993, p. Al.

25. Christopher Simpson, *Blowback: America's Recruitment of Nazis and ItsEffects On the Cold War*, Wiedenfeld & Nicholson (New York: 1988), pp.26,152 & 53. Col. Pash, a former high school gym teacher, was an officer of the Office of Policy coordination under Frank Wisner. His unit, writesSimpson, "known as PB/7, was given a written charter that read in partthat'PB/7 will be responsible for assassinations, kidnaping, and such otherfunctions as from time to time may be given it... by higher authority."' Pashwas a member of the Russian Orthodox Church, a veteran of the RussianCi­vilWar. Monsanto's Clinton Engineering Works in Oak Ridge became the ManhattanProject's headquarters in 1943, and was "manned almost entirely by experienced officers and agents of the CIC." See lan Sayer and DouglasBotting, *America's Secret Army: The Untold Story of the Counter­rintelligence-Corps*, Franklin Watts (New York: 1989), pp. 71ff.,346.

26. Robin Thomas Naylor, *Hot Money and the Politics of Debt*, Simon & Schuster (New York, 1987), p.289.

27. "Statement from Adrian Gross, Former FDA Investigator and Scientist," _Congressional Record_, August 1, 1985, p. S10835.

28. Florence Graves, "How Safe is Your Diet Soft Drink?" _CommonJuly­/August,1984.

29.Ibid.

30. "FDA Finding on Aspartame," _New York Times_, January 14,1984, p. 28.

31. Article in Medical World News,1978, cited in I .N. Love "NutraSweetIsn't that Sweet, "_Gentle Strength Times_, October 1987, p. 3.

32. "Dick Wurtman's Ideas Aren't So Crazy After All," _Business Week_, December 14, 1992, p. 60.

33 . "A Sour View of Aspartame ," _San Francisco Chronicle_, August 25,1987.

34. "Amendment No. 60" (debate), _Congressional Record_, May 7, l985, p. S5516.

35. "Lobbyist's Cozy Ties with Ex-Boss Sen. Hatch Include Client Referrals,Political Fund-Raising,­" _Wall Street Journal_, February 18, 1993. Eli Lilly contributed $17,500 to Hatch's campaign chest between 1985 and 1988. Sen. Hatch filed a of friend-of-the-court brief on behalf of Eli Lilly in a 1989patent case. Other pharmaceutical houses enjoy his political favors. LobbyistThomas Parry remains a key adviser to Sen. Hatch:- "Nobody gets better care than his former chief of staff," reports the _Journal_.

36. Ibid.

37. Jane E. Brody, "Sweetener Worries Some Scientists,"_Science Times_, February 5, 1985.

38. _Who 's Who in Industry and Finance_, 97th ed., Macmillian (Wilmette,IL.) p. 583.

39."Food and Drug Administration Food Additive ApprovalProcess Followedfor Aspartame," GAO Report B223552, June 18,1987.

40. "GAO Investigating NutraSweet Approval," UPI, reprinted in_Congressional Record_, August 1, 1985,p. S10823.

41. Graves.

42. "Head of FDA Tested Drugs on Volunteers," _Washington Post_,June 26, 1983, p. A4.

43. Austin H. Kiplinger, *Washington Now*, Harper & Row(New York: 1975),

pp. 36-37.

44. Daniel Guttman and Barry Willner, *The Shadow Government: TheGovernment's Multimillion Dollar Giveaway of its Decision-Making Powers toPrivate Management Consultants, ''Experts, " and Think Tanks*, Pantheon,(New York:1989),p.173.

45. Bruce Oudes, ed., *From: The President-Richard Nixon 's Secret Files*,Harper & Row (New York: 1989), p. 173.

46. James A Smith, *The Idea Brokers: Think Tanks and the Rise of the NewPolicy Elite*, Free Press (New York: 1991), p.282.

47. Sterling Seagrave, *Yellow Rain: A Journey Through The Terror ofChemical Warfare*, M. Evans and Co. (New York: 1981), pp. 258 "After a meetingwithPresident Nixon, Representative Gerald Ford attacks politicians whocriticize the Pentagon CBW efforts, saying the critics seem to favor'unilateral disarmament."'

48. Christopher Palmeri, "Act Three," _Forbes_, October 26, 1992, p. 88

49. "Westmark Systems Expands Board, Hires 3 New Vice Presidents," WallStreet Journal_, February 11,1988, p.33.

50 Graves.

52 "Hon. Samuel K. Skinner," _Congressional Record_,CongressionalPrinting Office, Washing­ton, D.C., August 1, 1985, pp. S10827, S10835.

53. Graves.

54. _Congressional Record_, August 1,1985, p. S10823.

55. Graves.

56. "Critics Cause Bush Cabinet Search to Stumble," _Los Angeles Times_,December 22,1988.

57. Herman Rogan, *Traditions and Challenges: The Story of Sidley &Austin*, R.R. Donelly & Sons (Chicago: 1983), p.266.

58. *Who's Who in America*, 48th ed., 1994.

59. Ibid.

60. "Deukmejian Thrives in Private Life, Law Work," _Los Angeles Times_,

61. "Chicago Law Firm Agrees to Pay Up to $34 Million in Lincoln S&L Case," _Los Angeles Times_, May 21, 1991, p. D5;and "Sidley & Austin RTC Said to Reach Pact," _Wall Street Journal_, October 31, 1991, p. B4. The basis of the suit was a memo written on May 10, 1988 by Margery Waxman, a partner in Sidley & Austin's Washington office, to Charles Keating. In it, she said"pressure" had been applied to M. Danny Wall, then chairman of the Home LoanBank Board, "to work toward meeting your demands and he has so instructed hisstaff."

62. "Suit Accuses 7 Drug Makers of Price-Fixing," _Los Angeles Times_, October 15, 1993, p. Dl. Other pharmaceutical houses accused of conspiring tofix prescription drug prices included Smith-Kline-Beecham­, Ciba-Geigy Corp., American Home Products, Schering-Plough and Glaxo.

63. Ida Honorof, "FDA Coverup of Hazards of Nutra-Sweet," _Report to Consumers_, Vol. XVIII, No.401, December, 1987. Also, "Two Ex-U.S. Prosecutors' Roles in Case Against Searle are Questioned in Probe," _WallStreet Journal_, February 7,1986, p. 4. Ironically, William Conlon won anappointment to the Illinois State Board of Ethics in 1982 (Kogan, p.359).

64. Graves

65. _Los Angeles Times_, December 22, 1988.

66. "Sam Skinner: A Pragmatist in a Storm," _Wall Street Journal_, December 6, 1991.

67. "Samuel Knox Skinner," _New York Times_, December 23, 1988.

68. Graves.

69. "Statement from Adrian Gross, Former FDA Investigator and Scientist," _Congressional Record_, August 1, 1985, p.S10835.

70. _Congressional Record_, August 1, 1985, p. S 10831, and "Statementsfrom Adrian Gross," p. S10838.

71. "FDA Handling of Research on NutraSweet is Defended," _New York Times_, July 18, 1987, p. 50

72. H.J. Roberts, M.D.,*Aspartame (NutraSweet): Is it Safe?*,Charles Press (Philadelphia: 1990), p. 10.

73. _Congressional Record_, August 1, 1985, p. S108-28.

74. Ibid., p. S108-34.

76. Graves.

77. "Sweet Suspicions," three-part CBS Nightly News series, January 1984. Transcript reprinted in the _Congressional Record_, August 1, 1985,p. S108-26.

78. Ibid.

79. Raymond Bonner, "Searle Stock Query Held 'Smokescreen,"' _New YorkTimes_, February 29, 1984, p. D5

80. William Safire, "Sweet and Sour," _New York Times_, June 1, 1984,p. A31.

81. Louis Wolf, "Accuracy in Media Rewrites the News and history,"_CovertAction Information Bulletin_, Number 21(Spring 1984), pp. 24-37.

82. I.N. Love, "NutraSweet Isn't that 'Sweet,"' in _Gentle Strength Times_, October 1987, p.3.

83. Graves.

84. "Complaints on Aspartame Lead to Nationwide Investigation," _LosAngeles Times_, July 5, 1984, p. Hl.

85. "Federal Agency Sees Little Risk in Sweetener," _New York Times_,November 2, 1984, p. A22.

86. _Los Angeles Times_, July 5, 1984.

87. _New York Times_, November 2, 1984.

88 "U.S. Study of Aspartame Finds no Serious Effects," _Washington Post_,November 2, 1984, p. A18

89. "Pepsi Switches Sweeteners," _Washington Post_, November 2,1984, p. AI.

90. "Most Scientists in Poll Doubt NutraSweet's Safety,"_Washington Post_,

91. Roberts, p. 238.

92. _Congressional Report_, May 7, 1987, p. S5500.

93. "New Findings Back Use of Sweetener," _New York Times_, August 1987,p. 30.

94. "Researchers Differ Over Long Range Effects of Sweetener," _LosAngeles Times_, November 3, 1988, p. Hl.

95. Roberts, p. 244.

96. Roberts, p. 248.

97. "High Court Rejects Sweetener Review," _Washington Post_, April 23,1986, p. C.

98. Roberts,p. 246-47.

Home

De strategie

Een schokkend verhaal

Nog meer Samenzweringen

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!