">

Nog meer informatie voor kamerleden

* *

Ed Gunneweg

Geachte leden van de Vaste Commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hartelijk dank voor uw informatie over de voortgang van de behandeling van "de gevaren van de zoetstof aspartaam".

Minister E. Borst geeft aan dat de reden van het niet op korte termijn beantwoorden (van de Kamervragen) is:
1. Het verzamelen van documentatie.
2. De afstemming met andere departementen.

Ik begrijp dat op een vraag die zo moeilijke en ingewikkeld is niet een eenvoudig en eenduidig antwoord mogelijk is. Ik denk dat de minister haar antwoord op de gestelde vraag zo goed mogelijk zal willen beargumenteren.

Hier zijn wat argumenten die reeds zijn achterhaald.

In de loop der jaren zijn vragen die over dit onderwerp zijn gesteld afgedaan met argumenten als:

 1. Onzin, want er zijn genoeg gegevens bekend die aangeven dat aspartaam volkomen veilig is.
 2. Antwoord

  Er zijn veel meer onafhankelijke wetenschappelijke gegevens over de gevaren van aspartaam, dat er gesponsorde 'wetenschappelijke' onderzoeken zijn.
  referenties en
  Barcelona onderzoek

 3. Er wordt zelfs door CNN gesproken van "Vergiftigingsterroristen".
 4. Daar is het steeds terugkerende anti-aspartaam gebeuren weer eens.
 5. Het Tijdschrift Time noemt het dat "er een web van bedrog wordt geweven".
 6. Als men de ADH maar in de gaten houdt is er niets aan de hand.
 7. Antwoord

  De ADH stamt uit de absolute begin tijd van aspartaam, toen het nog slechts in enkele tientallen produkten voorkwam. Op dit moment kan het aantal produkten met aspartaam geschat worden op meer dan 6000. We krijgen ook heel veel aspartaam binnen zonder dat we dat weten. (Snoep, Chocolade, koek en gebak, vitaminepreparaten, kauwgom, medicijnen, toetjes graanprodukten enz. enz.

 8. Er zijn geen wetenschappelijk gegevens bekend die het gevaar voor mensen aangeeft.
 9. Antwoord

  Het klopt dat er geen wetenschappelijke gegevens bekend zijn over onderzoek bij mensen. Slechts een heel klein aantal onderzoeken is er bij mensen gedaan, deze konden echter niet representatief genoemd worden. Dus er is geen wetenschappelijk onderzoek bekend dat de gevaren bij mensen onderzoekt.

 10. "Als iemand er last van heeft moet hij het maar niet gebruiken" (Oud Staatssecretaris Mevr. E. Terpstra.)
 11. Onzin, een chemische stof valt niet uiteen in zijn componenten.

  Antwoord

  De chemische stof wordt wel degelijk in het lichaam afgebroken in zijn componenten. Bij deze afbraakprodukten bevindt zich DKP (Diketopiperazine) een kankerverwekkende stof.

 12. Aspartaam bestaat uit louter natuurlijke grondstoffen die normaal in het menselijk lichaam voorkomen.
 13. Antwoord

  Een van die "natuurlijke" grondstoffen (phenylalanine) wordt verkregen door genetisch gemanipuleerde E-colie bacteriën.

 14. Phenylalanine en asparaginezuur in aspartaam zijn essentiële aminozuren, die mensen niet zelf kunnen maken.
 15. Antwoord

  De essentiële aminozuren phenylalanine en asparaginezuur in aspartaam komen voor in eiwit. Zodra ze op zich zelf voorkomen, vormen ze zelfs een bedreiging voor de mens. Ze overspoelen de hersenen en kunnen daar schade aanrichten.

 16. In tomaten en fruit zit meer methyl-alcohol dan in aspartaam.

Antwoord

Dit zijn argumenten van de industrie die letterlijk te flauw zijn om te noemen. De voorstanders maken er echter maar al te graag gebruik van. Het is echter absolute misleiding!!

Goed, met naam en faam, bekend staande instellingen, zoals de Consumenten bond onderkennen niet het gevaar, dat op de lange duur verbonden is aan gebruik van aspartaam.

Zo kan ik doorgaan met de onjuiste en onheuse argumenten van 'voorstanders' en producenten van dit produkt te noemen.

Baby's krijgen kort na hun geboorte een hielprik om uit te sluiten dat zij lijden aan PKU (Phenylketonurie), een stofwisselingsziekte die wanneer niet onderkend, bij deze baby's binnen zeer korte tijd diepe geestelijke stoornissen veroorzaakt. Zij kunnen hun hele leven de stof phenylalanine niet verdragen.

Eerdere regeringen hebben het echter niet nodig gevonden, om "Bevat een bron van phenylalanine", op het etiket kenbaar te maken, hoewel dit een EU richtlijn is (96/21/EG).

Ik ben er van overtuigd dat er bij "het verzamelen van argumenten" geen enkel steekhoudend bewijs kan worden overlegd. Alle argumenten die pro aspartaam zijn kunnen naar mijn mening weerlegd worden.

Om de afstemming met andere departementen enigszins kort te sluiten wil ik nog graag wijzen op het volgende:

In een nota van Het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij komen belangrijke onderdelen aan bod.

'In "Kracht en Kwaliteit" het LNV beleidsprogramma 1999-2002, met als subtitel "Om de kwaliteit van de voeding", komt ook biotechnologie ter sprake.'

'In borgingssystemen dient nadruk te worden gelegd op een "HACCP- benadering". HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Dit is de standaardbenadering in de levensmiddelenindustrie voor de bewaking van de voedselveiligheid.'

Ik zou nog veel langer door kunnen gaan maar ik denk dat deze E-mail dan te lang en onleesbaar zou worden.

Ik ben echter altijd bereid om alle vragen die er mochten zijn te beantwoorden.

Bent u niet in staat om de lijst met wetenschappelijk referenties of het Barcelona rapport op te halen van de website dan ben ik gaarne bereid de gegevens aan u door te sturen. Ze zijn van wezenlijk belang voor de besluitvorming.

Met vriendelijke groet,
Ed Gunneweg

Antwoord van Minister E. Borst.

Na enige bedenktijd kwam het langverwachte antwoord van Minister Borst!
Helaas ook nu weer halve waarheden en er wordt geen moeite gedaan om het overstelpende bewijsmateriaal te controleren!!
Wat moet er gebeuren voordat men wakker wordt geschud?

Het antwoord van Minister Borst  op de brief d.d 17 september 2001.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!