Een dodelijk experiment

TheTruthAboutStuff.com
Sweet Misery: A Poisoned World

* W.C.Monte *

Lay-Out en vertaling: Ed Gunneweg

ATTENTIE: WANNEER U NAAR DEZE PAGINA LINKT, DIENT U DEZE URL TE GEBRUIKEN:

http://www.aspartaam.nl/monte_ms.php U mag uw op- of aanmerkingen over dit artikel plaatsen en bovenstaande link gebruiken in ieder forum of blog, maar u mag niet het gehele artikel plaatsen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dr. Woodrow Monte.

Review 2 - gepubliceerd december 2007

Monte WC. 2007, Een dodelijk experiment –
(Fitness Life 2007 Dec.34:38-42)

We  kunnen  vergif  niet  in onze voeding invoeren zonder daar een vreselijke prijs  voor  te  betalen  en  ik ben er van overtuigd dat dit tragische scenario bewaarheid  zal  worden.  In  een  eerder artikel(78) betreffende de gevaren van aspartaam  (Fitness  Life 2007 Nov 33:31-33), verklaarde ik hoe deze kunstmatige zoetstof in het lichaam wordt afgebroken in methanol en dan in formaline. In dit artikel  stel  ik  dat het  gestegen  methanol  gebruik mede oorzaak is bij het optreden en vaker voorkomen van Multiple Sclerose (MS) en dat het gebruik van aspartaam één van de twee primaire bronnen zijn van methanol in onze dieët.

Aspartaam  tot  welke  prijs:
Vroegtijdige  waarschuwing genegeerd

We  hebben de gegevens van de consumptie van aspartaam in de Verenigde Staten van  midden  1981 toen het verbod werd ingetrokken door politieke inmenging.(78) Het  vermeerderen van de productie en consumptie ging in verhouding traag tot er een  golf  verscheen  toen  er goedkeuring kwam voor het gebruik in frisdranken. Hoewel we zouden wensen dat zulke periodes niet bestonden, is een periode waarin een  stof wordt geïntroduceerd in het dieet van een bevolking die daar niet op verdacht  is,  is  een  perfecte  tijd om naar afwijkingen te kijken die ons kunnen  helpen bij de veronderstelling over de omvang waarin een stof giftig kan zijn.  Ik  onderzocht gegevens over ziekten en condities waarvan ik dacht dat ze door  de  verhoogde  consumptie  van aspartaam beïnvloed zouden kunnen zijn zoals    depressie,  autoimmuniteit  en geboorteafwijkingen  (terata).
Zowel methanol  als  aspartaam  zijn bewezen  teratogeen  bij  dieren die veel minder gevoelig  zijn  voor aspartaam dan mensen (92,96,103-105,124,159,177). Gegevens van  het Nationale Centrum voor Gezondheid en Statistiek in de VS betreffende de sterfte  cijders  gedurende deze critische eerste jaren worden in grafische vorm weergegeven.

Dit  zijn  de  originele  gegevens  zonder  wijzigingen  naar diegenenen met autisme;  de  gegevens werden zes jaar verschoven omdat de gegevens die ik kreeg van  patienten waren waarvan de diagnose op zes jarige leeftijd was gesteld(98). Deze  verschuiving  geeft  weer  dat  de methanol  blootstelling gebeurde in de baarmoeder.

Als  deze  gegevens  ons  ook  maar  iets leren dan is de eerste vraag die we zouden  moeten  stellen  aan een kind met een depressie: "Drink je fris?" ... en dat zwangerschap niet de periode is om aspartaam te gebruiken(100).

Het is belangrijk dat borstkanker wereldwijd dezelfde karakteristiek vertoont in  voorkomen  en verspreiding als MS(190a)) en met MS de bekende, veel mathanol bevattende veroorzaker deelt... het roken van cigaretten.

De  meest  indrukwekkende  grafiek van gevallen van multiple sclerose was die waarin  de vermeerderng van het aantal gediagnostiseerde gevallen getoond wordt. Gewoonlijk  duurt het ten minste 10 jaar van het begin van de verschijnselen tot dat de diagnose van de ziekte gesteld wordt(86), (167). Deze vroege rapportering was voor mij het bewijs dat het veel erger zou worden.

De  wetenschap  zoekt  al  meer  dan  150  jaar  naar de oorzaak van multiple sclerose. Er is herhaaldelijk voorgesteld dat er bewijs is om een kleine giftige molecule  er  in  te  betrekken (153), (185)… een oplosmiddel(74), (140). Methanol  is  de  kleinste molecule van alle oplosmiddelen

Resultaat  van 27 jaar aspartaam gebruik

Slechtste timing

1980  was  al  een  eind  op weg toen de laboratoria die het onderzoek hadden gedaan  naar de giftigheid van methanol, betaald werden door firma die aspartaam had  uitgevonden  om te bewijzen dat hun zoetstof veilig was(121), (131)… De nu overleden Dr. Hugo Henzi, publiceerde in 1980 een boek met de bedoeling te bewijzen dat methanol in het dieet de oorzaak was van multiple sclerose(5).
Zijn  klinische logica en anatomische waarnemingen waren onweerlegbaar(6), (8)-(10),  maar  hij maakte  een belangrijke fout. Hij geloofde per ongeluk dat methanol die MS veroorzaakt kwam van "Vers" fruit en groenten, met als resultaat dat  hij een genezend dieet voorstelde dat zoals we nu weten een kleine kans op succes  had(101).  Verschillende regels bewijs worden echter verzameld die nu de verklaring van Dr. Henzi ondersteunen.

De geheime strijd is auto-immuniteit

Vanaf  een  vroeg  moment  in  de  evolutie van de mens... zover terug als de mutatie veantwoordelijk voor de universaliteit in zijn verdeling... heeft er een biochemische  strijd  gewoed  in de meest persoonlijk anatomie van het menselijk lichaam.  Twee  alcoholen  strijden  om  de aandacht  van een toevallig ontdekt waardevol, slecht begrepen enzym… een enzym dat, toevalligerwijs de enige verantwoordelijke is geweest van hun opmars. Die uitkomst, na jaren van strijd, zal bepalen wie er wel of niet zal overlijden door MS.

Deze  alcoholen  zijn ethyl- en methylalcohol. Methanol is de kleinst bekende alcohol dat slecht één koolstof atoom bevat; ethanol heeft twee koolstof atomen. Het  enzym  heeft  verschillende  namen  daar  het gedurende jaren is ontdekt en herontdekt  in  fysiologische, neurologische en ophthalmologische (oogheelkunde) wetenschappen.  Er  wordt  in  het algemeen  bijna altijd naar verwezen als ADH (alcohol  dehydrogenase). ADH  staat er om bekend verschillende functies in het gezonde  menselijk lichaam  te  verrichten.  In  het netvlies wordt het retinal reductase genoemd  en  speelt  een  belangrijke  rol bij het zien(112), maar de mogelijkheid  van  ADH om alcoholen om te zetten in aldehydes is het voornaamste bij  onze  discussie hier. ADH is een grote eiwitmolecule en vanwege zijn unieke structuuur  heeft  het  een  voorkeur  om  zich  te binden met ethanol dat wordt omgezet  in  acetaldehyde  dat  door  ons lichaam gebruikt wordt voor veel goede doeleinden.  Alleen  wanneer  ADH geen  ethanol in het bloed vind of wanneer de methanol  concentratie  in het  bloed  10  maal  groter is dan dat van ethanol, verandert  ADH langzaam  en  "met tegenzin" methanol in formaline (113), (114), (116), (118),  (122).  Slechts  een kleine hoeveelheid ethanol in iemands bloed voorkomt  de  omzetting  van  methanol in formaline(141). Dit is een geluk, want zonder  dit  verhinderende effect of de vorming van formaline zou de mens al era geleden uitgestorven zijn.

Nog  iets fortuinlijks voor de meerderheid van het menselijk ras werd ontdekt tijdens  de  ontwikkeling  van  adem-analyse-apparaten  voor  de ontdekking van dronken     chaufeurs  en  gevolgd  door  bevestiging  in de  wetenschappelijke literatuur.  We  hebben  bij wijze van spreken bijna altijd ethanol in ons bloed(64,188).  De  aanwezigheid  van ethanol is de natuurlijke uitkomst van het verteren  van planten materiaal in de darm(134), (174), maar de hoeveelheden van dit  endogene  ethanol  in  ons bloed  varieert behoorlijk tussen personen(64), (173).  Bij  sommige personen  wordt  geen  ethanol in het bloed gevonden terwijl anderen genoeg alcohol in hun bloed hebben om schadelijk te zijn voor de gezondheid.(186).  Individuele verschillen in de aanwezigheid van endogeen ethanol  (en  de  plaats van weefsel dat ADH bevat) kan er verantwoordelijk voor zijn  waarom sommige mensen doodgaan en sommigen blind worden door een theelepel methanol(16), en sommigen het vermengt met ehtanol bij voorkeur gebruiken, als  bron  voor dronkenschap.(110).  Ik  geloof ook dat deze persoonlijke verschillen  in  de  aanwezigheid  van endogeen ethanol een verklaring verschaft waarom  sommigen een autoimmuun ziekte ontwikkelen en anderen niet, onbelangrijk wat ze consumeren of roken.

Op   interresante  wijze  lijkt  de  plaats  van  ADH  in  onze weefsels  te variëren naar gelang onze genetische natuur(187), ADH kan, door redenen die we niet volledig begrijpen, gevonden worden in de lever, ingewanden, hersenen,  ogen,  huid en zenuwen. Deze erfelijke verschillen zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk  voor  de gevariëerde  uiting  van  auto-immuniteit.  Het voorkomen  van meerdere enzymen in de hersenen kan iemand vatbaar maken om MS te ontwikkelen  terwijl  de  aanwezigheid  in  de  huid  nodig  zou  zijn voor  de ontwikkeling van lupus.

Auto-immuniteit:  Leert ons lichaam antilichamen tegen ons eigen weefsel te maken.

Tijdens  de  ontwikkeling  van  vaccins,  niet  lang na het pioniers werk van Jennings en Pasteur, behaalde de pharmaceutische industrie groot voordeel uit de "truc"  van  de tegengif productie (75), (114), (179). Een tegengif is een bacterieel  of  viraal  eiwit  dat in het laboratorium behandeld is met een lage concentratie  formaline(26). Die  concentratie  is  precies  genoeg om de aandacht   van  de macrophage  te  trekken,  maar  niet  genoeg  om  de  gehele eiwitstructuur   te   veranderen.   Het   tegengif   (vaccin)   wordt bij mensen geinjecteerd  die  dan  antilichamen gaan produceren en aldus immuun worden voor het  originele  kwaadwillige  organisme. Het is interessant dat injectie van het originele  eiwit  zonder formaline behandeling vaak minder of geen productie van antilichamen   veroorzaakt daarom  minder  immuniteit  tegen  die  bacterie  of virus.

Zoals  ik  in  mijn  eerdere  artikel  heb besproken, breekt de hel los zodra methanol  omgezet  is  in  formaline en dan met water in formalhydraat(4), (27), (114).  
 Onbekend  bij  de  meeste onderzoekers is dat formalhydraat extreem  zuur  is(114)  tezamen met  het feit dat het een krachtige ester is(122)  Deze  twee eigenschappen maken het onweerstaanbaar aantrekkelijk voor  de  eiwit molecules van ons lichaam, in het bijzonder voor de eiwitten die worden gevonden   in   de   isolatie   van   onze   hersenen  (18), (53).
Tegenovergestelden trekken elkaar aan en het basis eiwit (MBP) van myeline valt al snel ten prooi aan het zure formalhydraat.

Macrophages  zijn  grote witte bloedcellen die lijken op amoeben waarvoor het belangrijkste  doel in ons lichaam is de aanvallende levensvormen te vernietigen en  vreemd  of  kapot  eiwit uit ons lichaam op te eten. Om tot nu toe onbekende reden heeft de evolutie macrophages uitgerust met chemische receptoren om in het bijzonder, met formaline behandelde eiwitten te ontdekken en met grote kracht te vernietigen(23), (24), (25).
Macrophages kunnen het immuunsysteem een signaal geven om antilichamen aan te maken tegen de eiwitten die ze opeten. Dit is de zwarte kant van het goede werk van macrophages. Wat gebeurt er wanneer het eiwit    in  onze  hersenen  in  contact  komen  met  formaline  uit een  light frisdrank?

Een toename van Multiple Sclerose

 Er  is  geen  ontkennen  aan  ...  er is over de gehele wereld gedurende de laatste 30 jaar een epidemie geweest van autoimmuun ziekten (79), (79a-j), (80), (80a-c),  (81), (81a), (82). Multiple sclerose eens bijna onbekend in japan(44), (85), (168), is nu gestegen als een bedreiging voor een groot gedeelte van de  bevolking(81),  (81a).
De lagere breedte graden en warmere klimaten  ooit “mysterieus”  beschermd tegen de enorme uitbraak van deze tragische ondermijnende ziekte(83), (85), (168). hebben het aantal MS gevallen zien stijgen tot vier keer wat ze in de dagen voor dat de zomerdrankjes werden gezoet met aspartaam (79), (79b), (79d), (79f-j), (80), (80a-c). De Verenigde  Staten  die reeds lang een relatief hoog aantal MS gevallen had heeft een  stijging van tenminste 50%(77).
Medische tijdschriften in Australie(82) en  Nieuw Zeeland(90) rapporteren beiden een onverklaarbare stijging in het buitensporig grote aantal(168) "infectie" gevallen.

Waar  wordt  methanol  nog  meer  gevonden  behalve  in aspartaam?

Roken van cigaretten

Na  150  jaar  onderzoek  van  MS,  is alleen het roken van cigaretten overal geaccepteerd  als een veroorzakende factor(67)-(70),(70a), (71). Roken is altijd als  oorzaak  verbonden  geweest  aan  de  toename  van MS, hetgeen de loop der gebeurtenissen   veranderde  van  een  afnemende medische-  in  een  ernstigere secundaire  progressieve  richting(69). Tabaksbladeren bevatten een grote hoeveelheid  pectine;  en  hoewel de  meeste  wetenschappers zich hier niet van bewust  zijn,  worden tabakbladeren  gedurende  weken  in  schuren gelegd om te fermenteren(61), (62),  (66).  Bij  deze  fermentatie  gaat  veel  van de beschikbare methanol over van de pectine in de vochtige tabaksbladeren, voordat het verkocht wordt om er cigaretten van te maken(65). Daarom is methanol een van de  meest voorkomende giftige stoffen in de rook van cigaretten(63). In de adem  van mensen die roken komt methanol voor(64), dat aanwezigheid in het bloed aangeeft.    Een  groot  aantal  gecontroleerde onderzoeken,  veelal  van  vaak voorkomende  ziekten,  heeft  aangetoond dat  (SLE) Lupus erythematosus van het gehele  lichaam,  uitdrukkelijk wordt gekoppeld met het roken van sigareten, en omgekeerd evenredig met de consumptie van alcohol(73).

Zie ook de andere artikelen van Dr. Woodrow Monte

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!