De connectie tussen Aspartaam en borstkanker

Rapport 3 - Gepubliceerd februari 2008

* Monte WC. 2008, Bittersweet: Aspartame Breast Cancer Link. Fitness Life 2008 Feb 34:21-22 *

Vertaling: Ed Gunneweg

Formaline veroorzaakt kanker

Formaline in vervuilde lucht veroorzaakt bij hele lage concentraties(11), kanker bij mensen. Formaline is een krachtige kankerverwekkende stof, één van een klein aantal chemicaliën die door het IARC (the International Agency for Research on Cancer te Lyon, Frankrijk)(11), geklassifiseerd als een kankerverwekkende stof klasse I. Daarom is er voor blootstelling aan formaline geen veilige hoeveelheid bekend. Gasvormige formaline in het milieu veroorzaakt kanker Van neus en mond, het is echter niet bekend of deze gasachtige vorm ook borstkanker veroorzaakt. De mogelijke reden daarvoor is dat formaline een hoge reactiesnelheid heeft(201), het reageert met en veroorzaakt schade aan het eerst de beste weefsel waarmee het in contact komt. Formaline wordt door de eiwitrijke bloedstroom niet zo gemakkelijk vervoerd(122) en daarom wordt het geblokkeerd voor het bereiken van de borst en andere organen. De enige manier waarop formaline het borstweefsel kan bereiken anders dan het opzettelijk injecteren van een formaline oplossing(122) bij balsemen is, formaline te vermommen als methanol. Methanol uit aspartaam kan de borst bereiken en wordt daar gemakkelijk omgezet in formaline door ADH(190b).

Methanol verantwoordelijk voor de productie van formaline

Het is niet te voorkomen dat aspartaam het kanker veroorzakenden formaline aanmaakt in de borst van een vrouw(78). Alle methanol uit een light frisdrank moet worden omgezet in formaline voordat het lichaam het kan verteren. Het wetenschappelijk Ramazzini instituut ontdekte kortgeleden dat het gebruik van aspartaam na verloop van tijd kanker veroorzaakte bij ratten(50). Methanol dat verantwoordelijk is voor het produceren van formaline komt ook voor in onze bewerkte voeding. Een gemiddelde moderne vrouw die geen light producten gebruikt normaal gesproken minder dan 8 miligram formaline per dag(1).
Methanol is mogelijk oorzaak van de stijging van het aantal gevallen van borstkanker gedurende de laatste 25 jaar en wordt gevonden in de moedermelk(219). Een blikje light bevat meer dan vier maal de hoeveelheid, één liter zelfs 20 maal wat gemiddeld zou zijn. Eenvoudige en of arme vrouwen gebruiken weinig methanol en zijn in grote mate beschermd voor het krijgen van borstkanker. Omgekeerd heeft een verhoogde consumptie van aspartaam het aantal gevallen van borstkanker dramatisch is toegenomen(194).

Aantal gevallen van borstkanker dramatisch toegenomen

Het kan worden aangetoond dat het aantal gevallen van borstkanker gedurende de laatste 25 jaar dramatisch is toegenomen(219) en hoofdzakelijk bij bevolkingsgroepen die zijn blootgesteld aan aspartaam(194). De borst is een orgaan dat zichzelf niet kan beschermen tegen formaline(216) het kan het met geen mogelijkheid onschadelijk maken. Er wordt altijd methanol gevormd bij de consumptie van aspartaam(20,51), dat direct wordt omgezet in formaline, er is geen tussenliggende scheikundige verbinding of alternatief pad(7,30). "Klasse I Alcohol dehydrogenase” (ADH) is nodig voor de omzetting van methanol in formaline(112). ADH is geen gewoon enzym in het menselijk lichaam, niet veel cellen in het menselijk lichaam bevatten dit enzym. De borst is een van de weinige organen in het lichaam met een hoge concentratie ADH(190b) en het wordt uitsluitend gevonden in de epytheelcellen van de borst. Juist die cellen met zeer weinig aldehyde dehydrogenase activiteit(216). De meest recente wetenschappelijke literatuur over borstkanker geeft aan dat het wellicht een centrale rol speelt bij de vorming van borstkanker.  Hetgeen aantoont dat de ziekte vaker voorkomt bij diegenen met grotere hoeveelheden ADH activiteit in hun borsten(190a). Een artikel ging zelfs zo ver om acetaldehyde aan te wijzen als mogelijke schuldige(190a). Acetaldehyde is de molecule waar ethanol in wordt omgezet onder invloed van ADH, Aceetaldehyde zelf wordt voornamelijk in de lever gemetaboliseerd tot azijnzuur met behulp van het enzym aceetaldehydedehydrogenase. Een nuttige molecule zonder ook maar enige verwijzing naar kankerverwekkende eigenschappen. Recente wetenschappelijke literatuur is een woestijn als het om methanol gaat. Het is alsof er niet zo iets bestaat als methanol in het milieu alsof methanol niet bestaat, alsof alle laboratoria die werken met methanol vergiftiging 40 jaar geleden verdwenen zijn van het aardoppervlak gelijktijdig met de wetenschap over methanol vergiftiging(39). De waarheid is dat methanol reageert als een gouden kogel die niets van zijn vernietigende kracht verspild, maar direkt zijn kankerverwekkende stof toedient in die borstcellen die het meest gevoelig zijn voor kanker.

Methanol nauwelijks giftig bij proefdieren

Al de honderden testen die gedaan werden om de veiligheid van aspartaam te bewijzen werden gedaan op dieren ongevoelig voor methanol vergiftiging(78). Dit was welbekend bij het bedrijf dat aspartaam had uitgevonden, waarom zouden ze anders de belangrijkste methanol onderzoek laboratoria hebben ingehuurd om te helpen bewijzen dat aspartaam veilig was(39)? Deze dieren hebben een gespecialiseerd catalase enzym in hun lever dat mensen niet hebben(55). Catalase helpt bij het uit hun algehele bloedsomloop houden van methanol en daarom zijn ze meestal immuun voor methanol als vergif. Vele duizenden mensen hebben hun leven verloren in de vroege jaren 1900 toen methanol was toegestaan in voeding en medicijnen nadat onjuist bewezen was dat het veilig was door te vertrouwen op methanol veiligheid testen die werden gedaan bij een identiek reeks dieren(17,30).

Het enige langdurende onderzoek bij mensen

Zesentwintig jaar geleden reisde ik van mijn laboratorium bij de Arizona State University naar Washington DC om de resultaten te bekijken van de testen gedaan door het bedrijf dat aspartaam had uitgevonden en trachtten het goedgekeurd te krijgen in frisdranken. Ik zal nooit de gegevens vergeten van het enige hoge dosis onderzoek van menselijke consumptie gedaan bij diabetes patienten. Dit onderzoek zou nooit meer herhaald worden. Voor het onderzoek begon waren de deelnemers gescreened op allerleid vormen van ziekten en gegarandeerd vrij van ziekten (vrij van diabetes) in de eerste plaats vereist om aan het onderzoek te mogen deelnemen. Gedurende dat onderzoek ontwikkelden twee van de vrouwen huidkanker na 11 weken consumptie van een hoge dosis aspartaam. Ze werden bieden uit het onderzoek verwjderd, een had een borstamputatie, waarbij pathologisch onderzoek overtuigend getest werd op adenocarcinoom. Tot mijn grote ontzetting gaf de belangrijkste samenvatting van dat onderzoek aan dat aspartaam veilig was! De logica die gebruikt werd om het feit te negeren dat niemand van de placebo groep maar in totaal 8% van de personen die aspartaam gebruikten huidkanker ontwikkelden gedurende het onderzoek naar het gebruik van hoge doses, dat "dit soort kanker nooit werd gezien tijdens de verschillende proefdier onderzoeken"(48). Het Bressler Rapport ontdekte dat dit in feite een leugen was(197). Dit soort kanker had nooit genegeerd mogen worden.

Ik kan niet zeggen dat methanol de enige oorzaak is van borstkanker, er is zo veel andere vergif in onze moderne omgeving. Ik wil wel zeggen dat het op intuïtieve wijze duidelijk is dat er geen goeds kan komen uit de productie van nog een kankerverwekkende stof in een gevoelige borstcellen die al worden blootgesteld aan andere gevaren. Net zoals bij MS zou borstkanker in verband gebracht worden met het roken van cigaretten(191) dat een bron is van methanol (hoewel roken een veel doeltreffender mechanisme is om methanol aan de hersenen toe te dienen dan aan de borst). De ongelijke verdeling van MS en borstkanker door heel de wereld toont een ontwapenende overeenkomst(193) zelfs aan de onverklaarbare toename tot epidemische proporties in de zelfde regios gedurende de laatste 30 jaar(190), zoals Japan(192). Dan hebben we natuurlijk de grafische voorstelling die ik liet zien in het december nummer van Fitness Life die een verontrustende, plotselinge stijging liet zien van het aantal borstkanker gevallen die toevallig precies samenviel met de toenemende consumptie van aspartaam nadat het was goedgekeurd voor gebruik in frisdrank in de Verenigde Staten(194).

Samenhangen methanolvergiftiging met borstkanker en MS

Als voedingswetenschapper ben ik getraind om ziekten ontstaan door voeding te ontdekken. Borstkanker en MS zijn twee ziekten waarvan ik geloof dat ze samenhangen met methanolvergiftiging hoofdzakelijk afgeleid van voeding. Met deze waarneming hoop ik mijn collegas de weg te tonen in de genezende vaardigheid in door te gaan met het onderzoek van deze vergiftiging. Jammer genoeg schijnt geen enkel farmacologisch laboratorium in de wereld ook maar tijd te hebben om vergiftiging te onderzoeken. De aanzienlijke kracht van medisch onderzoek schijnt gehypnotiseerd door de zoektocht naar als maar meer duurdere geneesmiddelen terwijl de details van het voorkomen worden overgelaten aan de "iets mindere" wetenschappen. De reden hiervoor zijn duidelijk... om een vergiftiging te genezen hoef je alleen maar aan te geven hoe je de blootstelling kunt verminderen... er is geen geld te verdienen met goed advies. Een moedige nieuwe geschiedenis zal te zijner tijd ons tijdperk aanwijzen als de donkere periode in de geschiedenis van de gezondheid.

Vergif bevuilt de "vloeistof" waar ons weefsel door wordt omgeven. Willen we de oorzaak weten van een defect in onze bijna volmaakte werking dan moeten we ten eerste de invloed van onze vergiftigde omgeving in overweging nemen. De wilde natuurlijke omgeving van onze voorouders uit de pre-historie schijnt, naar het mij voorkomt een vriendelijker plek voor onze gemoedsrust dan deze wereld die we hebben getemd met nieuwe procedures en chemisch gereedschap waarvan we de krachten niet volledig begrijpen en het schijnbaar ook niet willen kennen.

Methanol is een ongewenst overblijfsel van onze zoektocht naar vrije tijd en ontspanning, van de last van de constante zoektocht naar levensonderhoud. Het bestaat reeds sinds de mensheid voor het eerst vlees proefde bereid op open buur of door honger gedwongen werd fruit te eten dat reeds lang over het consumptiedatum was(35). Het is voor ons van grote nadeel dat men het nu zoet heeft doen smaken(14).

De bizarre, donkere kant van het zoete aspartaam.

Zijn werking is te rijk van ontwerp en simpel van aard om moedwillig beraamd te zijn door mensen handen... te schitterend om het toe te schijven aan iemand die het per ongeluk ontdekt heeft. Er zit magie in het onheil van deze kleine molecule. Ik stel voor dat we verrast zullen zijn om te ontdekken wat het ons kan leren.

Zie ook de andere artikelen van Dr. Woodrow Monte

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!