Migraine-verzuim is enorm

* door René Steenhorst *


(Telegraaf zaterdag 27 november 2004)
Bewerking: Ed Gunneweg

Zware hoofdpijn leidt tot 4,6 miljoen verzuimdagen

Migraine leidt in Nederland tot massaal ziekteverzuim. Het afgelopen jaar heeft de Nederlandse arbeidsproductiviteit een ’verlies’ geleden van ten minste 4,6 miljoen werkdagen door migraine.

Negen van de tien migrainepatiënten zeggen dat de herhaalde aanvallen van deze vorm van matige tot heftig bonzende hoofdpijn, hun werk zodanig beïnvloeden dat zij soms dagdelen of dagenlang niet naar behoren functioneren. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatienten en een representatieve studie door het marktonderzoeksbureau TNS NIPO. In Nederland lijden 1,4 miljoen mensen aan migraine. Van de ruim vijfhonderd door TNS NIPO ondervraagde, bewezen migrainepatiënten meldde ruim tweederde zich het afgelopen jaar ziek vanwege ’drenzende’ hoofdpijn en een algeheel gevoel van malaise. De migraine hield hen enkele dagen per maand in het duister, plat op bed of ver weg van rumoer.

Het ziekteverzuim door ’hoofdpijn’ is niet alleen frustrerend voor de migrainepatiënt zelf, maar ook voor collega’s die in veel gevallen werkzaamheden moeten overnemen en derhalve soms te zwaar belast worden. Ruim 80 procent van de ondervraagden noemt dat feit vervelend of frustrerend. Velen voelen zich door deze ziekmakende hoofdpijn, soms ook omschreven als een invaliderende vorm van hoofdpijn, dan ook in alle opzichten ernstig belemmerd. In cijfers: 66 procent van de ondervraagden meldt dat migraine de kwaliteit van leven, ook buiten de werksfeer, negatief beïnvloedt.

Volgens Anita Mensing van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten te Amersfoort zijn er naast de 1,4 miljoen migrainepatiënten nog zo’n 700.000 mensen met medicatieafhankelijke vormen van hoofdpijn en chronische hoofdpijn. „Het gaat al met al om meer dan twee miljoen mensen in Nederland met een min of meer ernstige vorm van hoofdpijn.

Het is werkelijk onbegrijpelijk dat de overheid zo weinig geïnteresseerd is in deze aandoeningen.”

Lees ook het artikel van Dr. Roberts over hoofdpijn en migraine

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!