Is dit het enige dat de Socialistische Partij kan verzinnen?

Vertaling: Ed Gunneweg

Ik heb met de SP uitgebreid contact gehad, waarbij ik mijn zorgen uitsprak over het door de regering gevolgde beleid inzake de kunstmatige zoetstof aspartaam. Van de fractiemedewerker zorg van de SP, Christine Holtkamp, kreeg ik het onderstaande nietszeggende mailtje terug. Het enige waar ze mee op de proppen kwamen was een telefoonnummer van de gezondheidsraad!

Is dit een voorbeeld van het vooruitstrevende beleid van de Socialistische Partij??

********************************************************************

----- Original Message -----
From: Holtkamp C.M.J.
To: 'info@gunneweg.nl'
Sent: Monday, March 31, 2003 11:10 AM
Subject: aspartaam

Geachte heer Gunneweg,

Dank voor uw informatie over het onderzoek naar Aspartaam. Ik raad u aan om bij de gezondheidsraad verdere informatie in te winnen. Hierbij geef ik u het telefoonnummer: 070 3407520

Met vriendelijke groet,

Christine Holtkamp,
fractiemedewerker zorg SP

Tweede Kamer der Staten-Generaal
www.tweede-kamer.nl

************************************************************

Antwoord

Geachte Crhistine Holtkamp,

Hartelijk dank voor uw reactie op mijn informatie over de zoetstof aspartaam.

Reeds op 6 oktober 1996 heb ik de SP in kennis gesteld van de gevaren verbonden aan de zoetstof aspartaam. Er zijn toen een groot aantal bewijs stukken richting de SP-fractie van de tweede-kamer gegaan, waar echter nooit een antwoord op is gekomen. De SP zal dus nooit kunnen zeggen dat ze nergens van wisten. Komt deze ongeïnteresseerde houding wellicht omdat de EU per Amendement van 19 februari, waarin aspartaam en Stevia opnieuw zouden worden bekeken, opnieuw haar fiat gegeven heeft aan dit sluipende vergif? U zou het artikel van Sarah Boseley, redacteur gezondheid van "The Guardian" van donderdag 9 januari 2003 eens moeten lezen. Het artikel vindt u op mijn website over aspartaam onder de link: who.html Misschien begrijpt u dan dat de lobby van de zoetstof fabrikanten wellicht bij de EU in deze beslissing een belangrijke rol heeft kunnen spelen.

Ik heb meerdere brieven gestuurd aan minister Borst en ook aan staatssecretaris Terpstra. De laatste brief was gericht aan minister de Geus, waarop ik tot op heden geen enkel antwoord mocht ontvangen. Misschien zou daar eens een vraag over kunnen worden gesteld want ik ben zeer benieuwd waarom minister de Geus mijn brief geen antwoord waardig vindt.

Het komt waarschijnlijk voort uit een zekere mate van onwetendheid dat u mij probeert door te sturen naar de Gezondheidsraad. Als brieven aan ministers en staatssecretarissen al niet eens beantwoord worden wat zal de Gezondheidsraad dan voor mij kunnen doen. Maar ik zal uw raad opvolgen en mijn probleem voorleggen.

Wellicht wilt u zo vriendelijk zijn deze E-mail aan uw fractie voor te leggen.

Gaarne zou ik een wat beter gefundeerd antwoord op prijs stellen gezien de vele moeite die ik mij getroost heb om sinds 1996 de Socialistische Partij op de hoogte te stellen van de wezenlijke gevaren die de volksgezondheid in Nederland kunnen bedreigen.

Met vriendelijke groet
Ed Gunneweg.

Kijk voor de briefwisseling met de SP naar de onderwerpen in het archief
Socialistische Partij en Brief aan Jan Marijnissen

Bij de Europese Unie schijnt parlementslid mevr. Kartika Liotard voor de SP op de hoogte te zijn van de kwestie aspartaam. Op vragen om informatie over de gang van zaken kregen wij ook van die kant geen enkele informatie.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!