De kunstmatige zoetstof aspartaam wordt samengesteld uit de chemische stoffen

Vertaling: Ed Gunneweg

Asparaginezuur 40%
Phenylalanine 50%
Methanol 10%

Hiermee wordt de chemische stof, L-aspartyl-L-phenylalanine methylester gevormd. Methanol of methylalcohol wordt omgezet in formaline en mierenzuur. De stof formaline mag in geen enkel voedingsmiddel voorkomen in verband met de zeer grote giftigheid. Formaline wordt opgeslagen in het vetweefsel van waaruit het maar heel langzaam door de stofwisseling kan worden verwijderd. Van hieruit kan het zijn vernietigende werking op onze gezondheid uitoefenen. Mierenzuur wordt o.a. gebruikt in toiletreinigers en artikelen die een groot antiseptisch vermogen moeten hebben. Niet iets om gezond bij te blijven. Phenylalanine is een van de aminozuren van eiwit en wordt, wanneer het niet vergezeld wordt door de andere aminozuren uit eiwit bij regelmatig gebruik van aspartaam rechtstreeks in de hersenen opgenomen.
Het veroorzaakt naast veel klinische verschijnselen (zie bij symptomen), een sterke daling van het serotonine gehalte in de hersenen. Hiervan kunnen psychische klachten en ernstige depressies het gevolg zijn.

Wat is de samenstelling van Aspartaam

De kunstmatige zoetstof aspartaam wordt samen-gesteld uit de chemische stoffen asparaginezuur, phenylalanine en methanol. Zodra het in het lichaam is opgenomen, wordt methanol of methylalcohol, omgezet in mierenzuur en formaline. Formaline is een dodelijk zenuwgif en kankerverwekkend.
Oorspronkelijk wordt formaline gebruikt bij het conserveren van dieren en lichamen van mensen, maar ook voor het onschadelijk maken van insecten e.d. Een groot probleem bij formaline uit aspartaam is dat dit gif wordt opgeslagen in onze organen en vetweefsel en dat het nauwelijks wordt afgebroken. Phenylalanine is één van de essentiĆ«le aminozuren van eiwit en zodra het op zichzelf staand wordt toegepast, werkt het ook als zenuwgif. Bij mensen met de stofwisselingsziekte PKU (phenylketonurie) kan de stof phenylalanine leiden tot geestelijke stoornissen.

Wat zijn de gevaren van Aspartaam?

Phenylalanine is een aminozuur dat normaal voorkomt in de hersenen. Het is gebleken dat opname van aspartaam, samen met koolhydraten kan leiden tot een overschot van phenylalanine in de hersenen. Dit is niet slechts theorie, veel mensen die gedurende langere tijd grote hoeveelheden aspartaam hebben gebruikt, bleken extreme hoeveelheden phenylalanine in het bloed te hebben. Een buitensporige hoeveelheid phenyl-alanine in de hersenen vermindert de hoeveelheid serotonine in de hersenen. Hierdoor onstaan emotionele stoornissen zoals depressies en agressief gedrag. Het bleek dat bij proefpersonen, die langdurig aspartaam gebruikten, de phenylalanine hoeveelheid in het bloed beduidend was verhoogd. Zelfs eenmalig aspartaam gebruik verhoogde het phenylalanine peil van het bloed. Een hoog gehalte phenylalanine in het bloed kan zich concentreren in bepaalde delen van de hersenen en is bijzonder gevaarlijk voor zuigelingen en de foetus. De stofwisseling van knaagdieren kan phenylalanine veel beter verwerken dan dat zoiets bij mensen gebeurt. Proeven met aspartaam bij knaagdieren blijken dus van geen enkel nut om het gevaar voor mensen van phenylalanine te constateren.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!