Er is in de media sinds 1999 nog niet veel veranderd

Aspartaam in 'Het ABC van de voeding'

Het Parool, 28 december 1999

Bewerking: Ed Gunneweg

Afgelopen jaar zijn, vooral op het internet, opeens weer enge verhalen over de zoetstof aspartaam opgedoken. Vele duizenden webpagina’s bevatten informatie over aspartaam, op enkele honderden daarvan staan een of meer anekdotes over het verband tussen aspartaam en onder meer multipele sclerose, het Golfoorlogsyndroom, ME, hersentumoren en diabetes. In verschillende nieuwsgroepen ontstonden ongeveer dezelfde discussies die vijftien jaar geleden ook al gevoerd werden, bij de introductie van aspartaam. Verantwoord was het allemaal niet, laat staan wetenschappelijk verantwoord.

Aspartaam is opgebouwd uit twee bouwstenen, fenylalanine en asparaginezuur. Beide eiwitten komen ook in gewoon voedsel voor: een wolkje melk in de koffie levert precies evenveel fenylalanine en asparaginezuur als een zoetje. En beide stoffen zijn voor vrijwel iedereen volstrekt onschadelijk.

Nieuw in de internet-discussies is het methylester waarmee de twee eiwitten aan elkaar zitten. Als het aspartaam uiteenvalt, komt dit in de vorm van methanol in de darmen, en dit methanol zou dan worden omgezet in methanal en mierenzuur, en leiden tot verzuring van het lichaam en schade aan zenuwbanen.

Ook hier wordt het perspectief uit het oog verloren. Een blikje prik met aspartaam levert twintig milligram methanol. Maar een blikje ongezoet vruchtensap levert het dubbele, en een blikje bier het viervoudige. In proeven waarin mensen het equivalent van zeventien blikjes frisdrank per dag kregen, kon geen verhoogde concentratie van methanol, mierenzuur of fenylalanine in het bloed worden gevonden.

Mensen schijnen veel medische informatie van het internet te halen. Niet iedereen heeft er belang bij correcte informatie op het internet te zetten.

Antwoord Webmaster

Geachte redacteur

Ik ben geschrokken van het onderdeel Aspartaam in 'Het ABC van de voeding'. U gaat wel heel erg gemakkelijk voorbij aan alle wetenschappelijke onderzoeken die er in de afgelopen vijftien jaar zijn gehouden over de kunstmatige zoetstof. Twee jaar geleden is er nog wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd. Dit onderzoek, Het Barcelona rapport genaamd of ook wel het Trocho Report werd gehouden door de staf van het Biology Departement van de Universiteit van Barcelona.

Het is waar dat er heel veel over aspartaam wordt geschreven en niet altijd de juiste informatie. Maar waarom draagt u dan bij aan deze zelfde foutieve informatie?

Er bestaat wetenschappelijk onderzoek dat aantoonde dat Rhesus apen hersentumoren kregen tijdens en na de testen met aspartaam. Nog meer wetenschappelijk onderzoek wees op "gaten" in de hersenen van muizen na toediening van aspartaam.

U heeft gelijk als u de samenstelling van aspartaam opsomt, maar waarom meld u wel de aanwezigheid van mierenzuur en noemt u dan methanal geen formaline? Wordt het verhaal voor de mensen die uw krant lezen dan soms ineens ook te eng.

De beide eiwitten zoals u fenylalanine en asparaginezuur voor het gemak noemt zijn beide essentiële aminozuren en komen met nog veel meer aminozuren voor in eiwit. Alleen zult u deze "eiwitten" in geen enkele voedingsstof vinden, gewoon omdat dat niet bestaat. Uw stelling van dat wolkje melk in de koffie is dan ook geen goede vergelijking.

Waarschijnlijk is het dan ook nog niet duidelijk dat bij de geboorte alle babies een hielprik krijgen om te zien of ze soms PKU (phenylketonurie) hebben. Een dodelijke stofwisselingsziekte die bij te late constatering kan leiden tot diepe idiotie van deze pasgeborenen. Juist omdat ze geen 'phenylalanine' mogen binnen krijgen. Mensen die lijden aan deze stofwisselingsziekte mogen hun hele leven geen phenylalanine binnen krijgen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de regering niet de etikettering verplicht stelt voor sommige voedingsstoffen.

Er bestaat een EG richtlijn die verplicht stelt dat er op voedingsstoffen met phenylalanine komt te staan: "Bevat een bron van phenylalanine".

Formaline (Methanal) mag volgens de warenwet in geen enkele voedingsstof voorkomen. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die het gevaar van formaline bij mensen aantonen. Formaline (methanal) veroorzaakt wel degelijk schade aan het lichaam, zodat zeker het perspectief niet door iedereen uit het oog wordt verloren.

Veel problemen veroorzaken ook de afbraakproducten van aspartaam o.a DKP, (diketopiperazine) een kankerverwekkende stof die bij de mens een van de meest gevaarlijke soort hersentumoren veroorzaakt (astrocytoma).

Dan gaat u verder met de PR van de aspartaam industrie en verliest uzelf het perspectief uit het oog door te melden dat een blikje ongezoet vruchtensap 40 mg methylalcohol (methanol) levert. Voor het gemak wordt dan even uit het oog verloren dat naast methanol, zich de dubbele hoeveelheid ethanol in vruchtensap bevindt, dat voorkomt dat methanol in ons lichaam wordt opgenomen. Ook alcoholische dranken bevatten naast methanol de dubbele hoeveelheid ethanol.

Misschien zou u zo vriendelijk willen zijn om het onderzoek van de zeventien blikjes frisdrank met name te noemen. Dit soort onderzoeken met aspartaam zijn er wel maar tonen dan wel degelijk pieken in de door u genoemde concentraties.

Ik vind een dergelijk artikel, hoewel kort, zonder dat u de moeite heeft genomen deze materie diepgaand te bestuderen, uw krant onwaardig.

U kunt nog veel meer (juiste) informatie van mij krijgen. U kunt echter ook een bezoek brengen aan mijn website, waar u het echte verhaal achter aspartaam kunt lezen.

Hoogachtend,
Ed Gunneweg
http://www.aspartaam.nl

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!