NEDERLANDERS ZIJN MOE

* 10 april 2003 *

Bron: Gezondheidsnieuws www.gezondheidsnieuws.nl
Bewerking: Ed Gunneweg

Zo nu en dan wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mate waarin de Nederlander zegt vermoeid te zijn. De laatste keer was dat in 1988.

Dit jaar is dat weer gebeurd. Het blijkt dat de gemiddelde Nederlander, meer dan in 1988, klaagt over vermoeidheid: 33 procent van de mannen en 50 procent van de vrouwen. In 1988 waren die percentages respectievelijk 24 en 38 procent. Vermoeidheid gaat ook samen met de algehele gezondheidstoestand van iemand. Van de vrouwen die aangeven moe te zijn, heeft bijna driekwart een matige of zelfs slechte gezondheid. Bij de mannen is dat 60 procent.

Bij het onderzoek kun je natuurlijk vraagtekens plaatsen. We weten niet of het begrip moeheid is veranderd in de afgelopen 15 jaar. Misschien vinden mensen zichzelf tegenwoodig, in vergelijking met 1988, eerder moe. Of omgekeerd.

KINDEREN HEBBEN VAKER HOOFDPIJN

Volgens een onderzoek van de universiteit van Maastricht onder 3.000 kinderen heeft bijna een kwart van de schoolgaande jeugd iedere week hoofdpijn.

Het onderzoek gaat niet in op de verschillende soorten hoofdpijn. We weten dus niet hoe de verdeling is tussen spanningshoofdpijn, migraine en clusterhoofdpijn. Met name migraine is een aandoening die al op jonge leeftijd kan toeslaan, maar goed te genezen is.

De onderzoekers noemen als mogelijke oorzaken: andere (lees: slechtere) voedingspatronen en de toename van allergie├źn. Mogelijk dat ook stress een belangrijke rol speelt.

[10 april 2003]

Commentaar Webmaster

NEDERLANDERS ZIJN MOE

Al sinds 1988, toen men onderzoek deed naar de moeheid bij Nederlanders, heeft men nooit de mogelijkheid meegenomen dat de verschillende additieven waar onze "gezonde" voeding zo rijk aan is, waaronder aspartaam, wel eens een van de veroorzakers zou kunnen zijn.

Het moet voor de onderzoekers ook een totale verrassing zijn geweest dat dat samen gaat met de algehele gezondheidstoestand van iemand.

Alle onderzoekers die dit onderzoek (meestal met subsidie van de overheid) dit onderzoek verrichten, kunnen dan ook niet anders dan de voedingsadditieven, waaronder aspartaam en smaakversterks, buiten beschouwing laten. De Nederlandse regering heeft toch uitdrukkelijk verklaard dat deze additieven geen gevaar zijn voor de Nederlandse volksgezondheid. (Waar heb ik dat toch meer gehoord?) Bij iedere calamiteit staat onze regering voorop om te verklaren dat er "geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid".

Nee, men geeft liever de vergrijzing de schuld, want dan heeft men in ieder geval een zondebok die verantwoordelijk is voor de verhoging van de lasten van de gezondheidszorg. Nog een zondebok: "Misschien vinden mensen zichzelf tegenwoodig, in vergelijking met 1988, eerder moe. Of omgekeerd." Het is toch onverteerbaar dat men voor de echte oorzaken de ogen sluit.

Is het ook zo vreemd dat 50% van de vrouwen en "slechts" 33% van de mannen deze klachten heeft en dat allemaal sinds 1988. Nee, natuurlijk niet, de helft van de vrouwen van Nederland doet tenslotte continu aan de lijn en gebruikt dan volop produkten met aspartaam, waar uiteindelijk de meeste klachten uit voortkomen. (Zie het bewijsmateriaal op de website)

KINDEREN HEBBEN VAKER HOOFDPIJN

Volgens dat zelfde onderzoek van de universiteit van Maastricht heeft bijna een kwart van de schoolgaande jeugd iedere week hoofdpijn. Hier wordt wel de mogelijkheid van andere, (lees: slechtere), voedingspatronen genoemd en de toename van allergie├źn. Beide zijn een gevolg van een door de overheid gedoogd voedingsbeleid. Ook hier moeten we de voedingsadditieven (E-nummer) onder ogen zien.

Deze website belicht hiervan slechts de kunstmatige zoetstof aspartaam en de alom vertegenwoordigde smaakversterkers. Het moet bekend worden geacht, gezien de onderzoeken die hiernaar gedaan zijn, dat aspartaam in heel veel gevallen hoofdpijn veroorzaakt. Onze schoolgaande jeugd doet zich tegoed aan alle soorten frisdranken waarvan de meest bekende zeker aspartaam bevatten. Een groot aantal van onze kinderen gebruikt enorme hoeveelheden kauwgom, snoep en andere versnaperingen, wederom "voldoende" voorzien van aspartaam.

Het is ook verrassend dat de onderzoekers stress ook als een factor zien. Stress, veroorzaakt door een tekort aan de stof serotonine in de hersenen. Aspartaamgebruik maakt dat er een tekort aan serotonine ontstaat.

Dr. H.J. Roberts zegt in zijn boek: Aspartame Disease, An ignorned Epidemic, dat een tekort aan serotonine in de hersenen eveneens de oorzaak is van gedragsstoornissen, zoals de steeds vaker voorkomende agressiviteit bij jongeren.

Het is goed dat deze onderzoeken worden gedaan, alleen de uitslag en de conclusies van deze onderzoeken zijn een beetje teleurstellend, mede omdat er genoeg wetenschappelijk bewijs voorhanden is dat de negatieve gevolgen van het gebruik van aspartaam onderschrijft.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!