Weergave van de briefwisseling Ed Gunneweg, EO en Betty Martini

Vertaling: Ed Gunneweg

From: Ed Gunneweg
To: fg@xs4all.nl
Sent: Thursday, March 04, 2004 11:50 AM
Subject: Belangrijke informatie

Hallo Frans,

Op de pagina die ik speciaal voor artsen op de website heb gezet staat een behoorlijk lang artikel het z.g. Rao-rapport. Het was niet de bedoeling van de firma Searle dat dit rapport ooit bekend zou worden, vanwege de belastende feiten die in dit gewaarmerkte rapport worden beschreven.

Ook het Trocho onderzoek kun je daar vinden, waarin, door gebruik te maken van radioactief gemerkte aspartaam, duidelijk werd dat aspartaam terecht komt in bijna alle organen. Dit was overduidelijk ontkend door de producenten.

De URL is: www.aspartaam.nl/artsen/index.html

Misschien heb je er wat aan.

Met vriendelijke groet, Ed Gunneweg,

***********************************************************************************************

From: Ed Gunneweg
To: fg@xs4all.nl
Cc: Hans B...
Sent: Monday, March 15, 2004 1:10 AM
Subject: Belangrijk artikel

Hallo Frans,

Ik hoop dat je naast de aanmeldingen die je al gehad hebt van aspartaam slachtoffers er nog een aantal bij hebt gekregen.

Ik wil eigenlijk nog even wijzen op een artikel op de website, dat verkregen is door de wet vrijheid van informatie.

"Het 52 weken durende onderzoek SC 18862 van oktober 1972 naar de giftigheid bij baby aapjes" www.aspartaam.nl/artsen/raoreport.pdf

Dit onderzoek had volgens Dr. Robert Moser nooit gehouden mogen worden, of met zijn eigen woorden:

"..the study should never have been undertaken, much less submitted as legitimate observation."

zie hiervoor www.dorway.com/moser.html

Lees ook de openbrief van Betty Martini aan Ajinomoto, de grootste fabrikant van aspartaam en MSG. www.aspartaam.nl/artikelen/ajinomoto.html

En nog een artikel verkregen door de wet vrijheid van informatie. http://www.dorway.com/cdctext.txt

Graag zou ik de 'juiste' datum door krijgen van de uitzending van Knevel op zaterdag, waarin het onderwerp aspartaam ter sprake zal komen. Ik kan dan tijdig alle lezers van de websit daarover informeren. Want er zijn nu al twee data genoemd, n.l. 14 en 21 maart.

Met vriendelijke groet, Ed Gunneweg

***********************************************************************************************

From: Frans G.....
To: Ed Gunneweg
Sent: Monday, March 15, 2004 10:07 AM
Subject: Re: Belangrijk artikel

Beste Ed,

Ik weet niet of Hans al gereageerd heeft, maar hij is ziek geworden en het is op dit moment nog onduidelijk wanneer hij weer beter is en in staat zal zijn de reportage af te maken.

Hij heeft in Amerika zo'n tien uur aan opnames gemaakt en het is voor ons onmogelijk om dat zonder hem te monteren tot uitzendbare reportage. Het enige dat ik op dit moment kan zeggen is dat we je op de hoogte zullen brengen zodra er weer meer duidelijkheid is.

Als jij dit via de site ook zou willen doorgeven aan anderen, dan zijn wij je daarvoor zeer erkentelijk. Excuses voor dit ongemak, maar dit is voor ons ook overmacht.

Vriendelijke groet, Frans G.......

***********************************************************************************************

From: Frans G.....
To: Ed Gunneweg
Sent: Monday, April 05, 2004 4:25 PM
Subject: Reportage aspartaam

Beste Ed,

Ik moet jullie helaas berichten dat wij na rijp beraad hebben besloten toch geen aandacht aan de discussie rond aspartaam te gaan besteden. Er bestonden bij ons op de redactie veel twijfels rond de 'feiten' zoals die worden gepresenteerd door Dr. Roberts en anderen, die door Hans in de VS zijn geinterviewd. Wij hebben uitputtend navraag gedaan bij verschillende deskundigen op voedingsgebied en er is niemand die er aan twijfelt dat aspartaam een veilige stof is (mits niet extreem overdadig gebruikt).

Ik wilde in eerste instantie eigenlijk stellen dat dit 'slecht nieuws' voor jullie is, maar eerlijk gezegd zou ik ook kunnen stellen dat dit 'goed nieuws' voor jullie is, omdat het betekent dat je je eigenlijk geen zorgen hoeft te maken of er aspartaam zit in de dingen die je eet of drinkt. Maar ik denk niet dat ik in een positie zit van waaruit ik jullie daarvan zou kunnen overtuigen. Een ding wil ik in ieder geval ter overweging meegeven: als het echt zo zou zijn dat aspartaam zo schadelijk is, en het zit in heel veel producten die iedereen wel eens gebruikt, hoe kan het dan dat er in Nederland maar zo weinig mensen zijn die zich er over beklagen?

Enfin, ik wil jullie niettemin heel hartelijk bedanken voor jullie bereidheid om met ons mee te werken en het vertrouwen dat jullie in ons hebben gesteld.

Met vriendelijke groeten, Frans G....., redactie Knevel op Zaterdag

***********************************************************************************************

Commentaar Webmaster:

Beste Frans, Hans en gehele redachte van 'Knevel op zaterdag',

Ik moet helaas constateren dat jullie (met open ogen) in de vooraf opgestelde val gelopen zijn van de pro-aspartaam-lobbyisten.

Hoe kunnen jullie op de redactie nu twijfelen aan de ontzettende hoeveelheid echt "onafhankelijk bewijs" dat voorhanden is en dat ook door zowel Dr. Roberts als door Dr. Blaylock wordt onderschreven.

Maar eigenlijk wil ik er verder geen woorden aan vuil maken want ik zal jullie op de redactie toch niet meer kunnen overtuigen van het tegendeel.

Er is nog één lichtpuntje in deze onverkwikkelijke materie, en dat is dat jullie het materiaal dat in Amerika is geschoten kunnen bewaren tot de feiten wél bewezen zullen zijn.

Helaas zal het dan voor een heleboel mensen te laat zijn.

En ga in ieder geval zelf allemaal aspartaam gebruiken, want het kan toch immers geen kwaad!!

Ik zal alle mensen die zich wel over aspartaam beklagen en die met smart op jullie reportage zaten te wachten van het 'goede nieuws' in kennis stellen.

Ik wens jullie veel wijsheid.

Met vriendelijke groet
Ed Gunneweg

***********************************************************************************************

From: Ed Gunneweg
To: Betty Martini
Sent: Monday, April 05, 2004 11:28 PM
Subject: Aspartame reportage

Betty,

Ik heb net een email gekregen van de Nederlandse TV die heeft gefilmd in de VS, waarvan ik je vertelde, dat ze geen reportage gaan maken over aspartaam. Hier is in het kort de inhoud van deze email. Alweer een teleurstelling.
***********************************************************************************************

Korte inhoud email EO.

Beste Ed,

Ik moet jullie helaas berichten dat wij na rijp beraad hebben besloten toch geen aandacht aan de discussie rond aspartaam te gaan besteden. Er bestonden bij ons op de redactie veel twijfels rond de 'feiten' zoals die worden gepresenteerd door Dr. Roberts en anderen, die door Hans in de VS zijn geinterviewd. Wij hebben uitputtend navraag gedaan bij verschillende deskundigen op voedingsgebied en er is niemand die er aan twijfelt dat aspartaam een veilige stof is (mits niet extreem overdadig gebruikt).

***********************************************************************************************

Ik ben zeer geïnteresseerd in het "waarom" ze veel twijfels hebben rond de 'feiten' zoals die worden gepresenteerd door Dr. Roberts en anderen. Kun je me iets over de gehouden interviews vertellen?

Ze hadden het ook over hun deskundigen op voedingsgebied.

Heeft een rookgordijn van een miljard dollar van de aspartaam industrie opnieuw zijn perfecte werk verricht?

Ik heb het gehad over het goede onderzoek, zoals het Norway onderzoek, het Barcelona rapport, het rapport van de NSDA, de wetenschappelijke voedingscommissie, het Bressler rapport enz.

Ze hebben ook het boek van Dr. Roberts book "An ignored Epidemic" aangeschaft.

Wat hebben ze nog meer nodig om zich te kunnen te overtuigen?

Ed
***********************************************************************************************

From: "Dr. Betty Martini"
To: "Hans B"
Sent: Monday, April 05, 2004 11:55 PM
Subject: Hans, please tell me this is not true URGENT

BRIEF DIE DR. MARTINI DIRECT DAARNA STUURDE AAN DE REDACTIE VAN DE EO

Hoe kan iemand bij jullie TV station dat zeggen. Dit zou verschrikkelijk zijn na al de tijd en het geld dat er aan gespendeerd is. Diane Fleming vroeg mij zojuist wanneer het uitgezonden zou worden. Ik begrijp het niet.

De mensen die contact legden met het TV station moeten persagenten zijn geweest. Op dit moment zijn aanklagers in Californië bezig om aanklachten in te dienen tegen 12 grote bedrijven voor het gebruik van aspartaam in hun producten. Voor morgen ben ik in het bezit van de nummers van de rechtzaak en het persbericht.

We staan op het punt om wereldnieuws te maken. Ik verzoek je dringend om er voor te zorgen dat ze de zaak opnieuw bekijken voor de levens van de consument in Holland. Cori heeft ook een gedeelte van de film nodig, met de auteur, voor haar documentaire.

Geef aub advies. Don wil ook je adres om je wat toe te sturen.

Het beste, Betty
***********************************************************************************************

From: "Dr. Betty Martini"
To: "Ed Gunneweg"
Sent: Tuesday, April 06, 2004 2:19 AM
Subject: Re: Aspartame reportage

Beste Ed,

Het moeten de diëtisten geweest zijn van Monsanto of de Holland Sweetner company geweest zijn.

Hans kreeg alle documenten zodat het TV station zou weten dat het niet veilig is. En ik heb het je nog niet verteld, maar vandaag is het de grote veldslag voor de aspartaam fabrikanten, waarvan er 12 worden aangeklaagd. Ze worden op dit moment ingediend en ik heb later vanavond het persbericht en de nummers van de rechtzaak.

Misschien zou je kunnen helpen om het nieuws in Holland bekend te maken zodra dat gebeurt.

Ik ben verbaasd dat de uitzending over aspartaam nog niet is samengesteld en uitgezonden. Wie heeft jou geschreven? Heb je een emailadres?

***********************************************************************************************

BRIEF AAN FRANS G. (REDACTEUR BIJ DE EO)

From: "Dr. Betty Martini"
To: fg@xs4all.nl
Sent: Tuesday, April 06, 2004 4:48 PM
Subject: The Aspartame Expose

Beste Frans,

Kun je me vertellen wat er aan de hand is met de Aspartaam uitzending. Er bestaat geen twijfel aan dat aspartaam een dodelijk gif is. Hans heeft alle documenten van de regering mee terug gebracht met inbegrip van de stukken van de onderzoeksraad van de FDA waar in staat dat aspartaam niet veilig is en tevens om de aanvraag tot goedkeuring in te trekken.

Dr. Hays schoof de stukken van de onderzoeksraad terzijde vanwege een politieke strategie. Donald Rumsfeld was in die tijd hoofddirecteur van Searle. De FDA wilde ze aanklagen voor fraude.

Vandaag is de grote veldslag voor de aspartaam fabrikanten. Gisteren werden in Californië aanklachten ingediend tegen vele van de belangrijkste bedrijven die dit vergif in hun producten hebben, waaronder Coke, Pepsi, Nutrasweet enz. Ik wacht op de de nummers van de rechtzaak om een persbericht uit te sturen. Het laatste bericht dat ik kreeg was dat de rechtzaak tegen Coke en Wyeth gewaarmerkt is. Ze worden waarschijnlijk vandaag ingediend. Voordat de dag voorbij is komt er een wereldwijd persbericht. We verzamelen nog steeds informatie welke gewaarmerkt en ingediend is omdat het persbericht niet uit kan gaan zonder de nummers van de rechtzaak. Je krijgt een kopie als dat gebeurt is.

We kennen de macht van de Holland Sweetner Company en degenene die liegen. Ik weet zeker dat jullie TV station een hoop geld heeft uitgegeven om naar de VS te komen om de wereldberoemde artsen te interviewen. Laat het aub weten wanneer het wordt uitgezonden. Ook de rechtzaken kunnen nu worden genoemd. Hans heeft een kopie van het eigenlijke geding tegen Coke. Hij interviewde eveneens verschrikkelijke gevallen, zelfs die waarvan de slachtoffers stierven.

BRIEF VAN FRANS G... (REDACTEUR BIJ DE EO) AAN DR. MARTINI

Dr. Betty MartiniAt 11:11 AM 4/6/2004, Frans Glissenaar wrote:

Geachte mevrouw Martini,

In tegenstelling tot was Hans schijnt te geloven (hij werkt op dit moment niet, omdat hij ziek is) ben ik en anderen bij ons programma er niet volledig van overtuigd dat aspartaam een dodelijk gif is. Daarom besloten wij om een verslag over dit onderwerp, tenminste niet op dit moment uit te zenden.

Misschien kunt u ons niettemin uw persbericht sturen. Ik ben er erg in geinteresseerd en om te zien hoe de bedrijven erop zullen reageren. En voor de duidelijkheid: We zijn op geen enkele manier onder druk gezet door de Holland Sweetener Company, we hebben zelfs geen contact met ze gehad.

Hoogachtend, Frans G......

BRIEF VAN DR. MARTINI AAN FRANS G... (REDACTEUR BIJ DE EO)

Beste Frans,

Bedankt voor het snelle antwoord. Ik had de indruk dat jullie TV station zelfs de medische tekst had van Dr. Roberts betreffende de wereldomvattend plaag van de aspartaam ziekte. Dr. Roberts is de expert in de wereld en getuigde voor het Congres. Er zijn drie verhoren door het Amerikaanse Congres geweest vanwege de ramp van de vergiftiging van het publiek. Hans had er niet de tijd voor om naar Washington D.C. te gaan om James Turner te interviewen die de advocaat was die samenwerkte met Dr. John Olney, een van de meest bekende neurowetenschappers van de planeet, die probeerde goedkeuring tegen te houden. De FDA wilde aspartaam niet alleen niet goedkeuren maar trachtte de fabrikant aan te klagen voor fraude. Ze hielden het 16 jaar van de markt en hun laatste woord was trek de aanvraag voor goedkeuring in. Iedereen kan James Turner opbellen, advocaat in Washington D.C. en hij zal je zeker vertellen hoe dodelijk het aspartaamgebruik is.

Je zult wel gehoord hebben dat zelfs sportmensen sterven als gevolg van dat gebruik. We kennen degene die stierf in West Palm Beach, die persoon stierf door aspartaam. Het beschadigt het prikkelgeleidingssysteem van het hart en veroorzaakt plotselinge dood. Veel van de aspartaam experts waar ik mee werk hebben er over geschreven. Zo gevaarlijk is dit product.

Er werd gisteren niet één rechtzaak aangespannen - er werden 12 rechtzaken aangespannen tegen de belangrijkste bedrijven die aspartaam in hun producten hebben verwerkt terwijl ze bekend zijn met de giftigheid. Ik weet dat Hans ook Dr. Russel Blaylock heeft geinterviewd. Hij is de vooraanstaande neurochirurg in de wereld op het gebied van excitotoxinen, hij schreef ook het boek: Excitotoxins: The Taste That Kills. Aspartaam is een excitotoxin vanwege de asparaginezuur die het bevat. Dr. Olney verrichtte in 1970 onderzoek naar asparaginezuur en ontdekte dat het letsel veroorzaakte in de hersenen van muizen. Daarom probeerde hij de goedkeuring tegen te houden omdat hij wist wat er zou gebeuren met de hersenen van onze kinderen. In feite gaf ik Hans het artikel van Dr. Olney aan de onderzoeksraad, en helaas is de voorspelling uitgekomen met een epidemie van ADD, ADHD, autisme enz over de gehele wereld. Ze zouden naar Dr. Olney hebben moeten luisteren. Om te weten hoe beroemd deze wetenschapper is hoef je slechts zijn curriculum vitae van www.dorway.com uit te printen. Het bevat bladzijde na blazijde uit de meest prestigieuse medische tijdschriften over de gehele wereld. Hij veroorzaakte wereldnieuws door verband te leggen tussen aspartaam en hersentumoren. Exitotoxinen zijn producten die de neuronen van de hersenen letterlijk zodanig stimuleren dat ze afsterven waardoor hersenbeschadigingen ontstaan.

Overigens, wat betreft de Europese Unie, ben daar geweest. Ik gaf de Eu al deze documenten maar ze maakten gemene zaak met de industrie. Ik toonde hen de gebrekkige onderzoeken zoals die waarin de fabrikant anti epilepsie medicijnen gaf aan mensen om er zeker van te zijn dat ze door aspartaam geen epileptisch insult zouden krijgen. Ik gaf ze ook de meest veroordelende onderzoeken. De EU gebruikte echter de gebrekkige onderzoeken en niet de onderzoeken die zo duidelijk veroordelend waren. Wat de EU echter niet wist was dat ik op de hoogte was gesteld door de documentairemaker en uiteindelijk zal de wereld er kennis van kunnen nemen. We hebben de weerlegging van het EU rapport dat naar Hans werd gestuurd.

Gelukkig heeft de Holland Sweetner Company geen druk uitgeoefend omdat de industrie dat doet. De aspartaam fabrikanten intimideren ook de pers. In Engeland hebben ze dat in ieder geval wel gedaan.

Later vandaag zal ik je het persbericht sturen, zodra de nummers van de rechtzaak beschikbaar komen. Je kunt contact met Hans opnemen om de aanklacht tegen Coca Cola te zien.

Met vriendelijke groet, Dr. Martini

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!