Zenuwgif in het milieu

* *

Vertaling: Ed Gunneweg

Chemicalien die wereldwijd worden toegestaan (in Europa zijn dat veel van de zogenaamde E-nummers), brengen chemische veranderingen aan in ons lichaam. De gevolgen die dat heeft voor onze gezondheid op de verschillende vlakken van ons bestaan zijn hier in kaart gebracht.

Door de vele chemische stoffen, waardoor veel mensen een meervoudige overgevoeligheid hebben ontwikkeld (een overgevoeligheid voor heel veel stoffen), kunnen medicijnen die we krijgen voorgeschreven ernstige overgevoeligheidsreacties oproepen en dus averechts werken en daardoor onze gezondheid ernstig in gevaar brengen.

Gedurende de 20e Eeuw beïnvloedden toegestane chemische producten doelbewust onze volksgezondheid, voortplanting, intelligentie en sociaal gedrag. Hierdoor worden de sociale voorwaarden geschapen voor het ontstaan van leerstoornissen, misdaad en andere negatieve ontwikkelingen. Dit moet veranderen.

Zenuwgif:

Ongunstige gevolgen voor de structuur of functie van het centrale- en/of perifere zenuwstelsel, veroorzaakt door blootstelling aan een giftig chemisch product. De symptomen van neurotoxiciteit zijn o.a. spierzwakte, verlies van zintuiglijke gewaarwording en motorische controle, beven, veranderingen op het gebied van inprenting en dysfunctie van het autonome zenuwstelsel.

Giftigheid bij de ontwikkeling:

Ongunstige gevolgen voor het ontwikkelende kind die voortvloeien uit blootstelling aan giftige chemische producten of andere giftige substanties. De ongunstige gevolgen kunnen geboortedefecten, laag geboorte gewicht, en functionele of gedragstoornissen omvatten die zich voordoen als het kind zich gaat ontwikkelen.

Endocriene giftigheid:

Alle ongunstige structurele en/of functionele veranderingen in het endocriene systeem (het systeem dat de hormoonhuishouding in het lichaam controleert), die kunnen ontstaan door blootstelling aan chemische producten. De endocriene giftigheid kan schade toebrengen aan de voortplanting van mens en dier.

Giftigheid bij de voortplanting:

Ongunstige gevolgen voor de mannelijke en/of vrouwelijke voortplantingsorganen veroorzaakt door blootstelling aan een giftig chemisch product. De giftigheid bij de voortplanting kan men zien als verandert seksueel gedrag, daling van de vruchtbaarheid of abortus tijdens de zwangerschap. In Californië is in wetsvoorstel 65, de officiële definitie van giftigheid bij de voortplanting opgenomen. Diverse chemische producten hebben zelfs invloed op ons genetische materiaal, waardoor genetische schade wordt doorgegeven op de kinderen en daarna weer op hun kinderen.

Immunotoxiciteit:

Ongunstige gevolgen voor het normaal functioneren van het immuunsysteem, veroorzaakt door blootstelling aan giftige chemische producten. Veranderingen in de functie van ons immuunsysteem kunnen grotere aantallen besmettelijke ziekten of kanker tot gevolg hebben, of ernstiger gevallen van die ziekten veroorzaken. Immunotoxische chemische producten kunnen eveneens auto-immuunziekte of allergische reacties veroorzaken.

Giftige gevolgen voor de skeletspieren:

Ongunstige gevolgen aan de structuur en/of functie van de spieren, beenderen en gewrichten die worden veroorzaakt door blootstelling aan een giftig chemisch product. Het is aangetoond dat blootstelling aan bijvoorbeeld kolengruis en cadmium, ongunstige veranderingen van de skeletspieren veroorzaakt. Voorbeelden van ziekten van de skeletspieren die veroorzaakt kunnen worden door blootstelling aan giftige chemische producten zijn artritis, en osteoporose.

Giftigheid voor het cardiovasculaire systeem:

De ongunstige gevolgen voor hart en bloedsomloop die voortvloeien uit de blootstelling aan giftige chemische producten.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!