Hersenbeschadiging bij kinderen door chemische stoffen

* 2 juni 2004 *

Door: © R Chapman, WWF-UK
Vertaling: E. Gunneweg

Dit rapport is uitgebracht door het hoofdkantoor van het WWF in Zwitserland
en is te vinden op hun site: www.panda.org.

Wereld Natuur Fonds

Postbus 7
3700 AA Zeist
Tel: 0900-1962 (20 ec/pm)
info@wwf.nl
www.wnf.nl

Chemische stoffen kunnen serieuze invloed uitoefenen op de intelligentie van kinderen.

Gland, Zwitserland - De ontwikkeling van de hersenen van veel kinderen in Europa is beschadigd door kunstmatig chemisch samengestelde producten. Details van onderzoeken tonen aan dat chemicaliën een krachtige invloed hebben op de intelligentie. Deze details worden belicht in een nieuw WWF rapport.

Het rapport, "Het in gevaar brengen van onze kinderen", belicht de nieuwste inzichten op de invloed van chemische stoffen waaraan we allemaal zijn blootgesteld.

Het verduidelijkt op een verontrustende manier dat chemicaliën de ontwikkeling en coördinatie van de hersenen van kinderen kan beschadigen, bij hoeveelheden die bij iedereen werden gevonden.

Het rapport toont aan dat de gevolgen in de EU van chemicaliën op de hersenen van kinderen bestaan uit: slechter geheugen; verminderde visuele herkenning; een slechtere motorische ontwikkeling en een lager IQ.

Men heeft berekend dat het verlies van één IQ-punt een vermindering van verdiensten gedurende het leven betekent van 2.39%, ofschoon de effecten op de lange termijn bij kinderen nog onbekend zijn.

Gebreken zoals ADHD en autisme blijken eveneens in aantal toe te nemen en de bezorgdheid over de rol die chemicaliën kunnen spelen bij deze gebreken groeit.

De Europese commissies zien het voorkomen van leer- en ontwikkelingsstoornissen op dit moment als een belangrijk probleem voor de openbare gezondheid.

Toch onderstreept de WWF dat de meeste chemicaliën die nu op de markt zijn veel veiligheids informatie missen/ontberen, vooral als het gaat over het veroorzaken van ontwikkelingsstoornissen of geboortedefecten.

"Het lijkt ongelofelijk dat, ofschoon de wetenschap heeft aangetoond dat chemicaliën de geestelijke vermogens van kinderen aantasten en hun vermogen om hun wereld te begrijpen, we nog steeds essentiële gegevens bij de meeste chemicaliën die op dit moment gebruikt worden missen", zei Gwynne Lyons, adviseur voor gifstoffen bij de WWF. "Zelfs wanneer onderzoeken aantonen dat sommige chemicaliën de ontwikkeling van de hersenen kan aantasten, wordt er geen directe actie ondernomen. Eigenlijk zijn we allemaal onderdeel van een wereldomspannend experiment waarvan we de uitkomst niet kennen. Onze kinderen zijn onze toekomst - en onze toekomst is in gevaar."

Volgens het rapport van de WWF, weet men bitter weinig over de giftigheid van de 70.000 kunstmatig chemisch samengestelde producten die op dit moment op de markt zijn met betrekking tot hersenen en zenuwstelsel.

Een team wetenschappers uit de VS echter heeft geschat dat 10% van alle neurologische gedragsstoornissen geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door het in aanraking komen met vergiften.

De zich ontwikkelende hersenen en zenuwstelsel zijn vooral bij mensen zeer gevoelig, daar de ontwikkeling lange tijd duurt, het begint in de baarmoeder en gaat door tot in de puberteit. Onderzoek heeft aangetoond dat de onwikkeling van de hersenen bij kinderen die wonen in Europa in gebieden met veel indrustrie, beïnvloed zijn door chemicaliën die bij hun moeder waren opgehoopt en door de moeder werden doorgegeven tijdens de zwangerschap.

Het rapport toont aan dat chemicaliën die een giftig effect op de zenuwen hebben in ons dagelijks leven aanwezig zijn. Hieronder vinden we broom vlamvertragers, chemicaliën in video's, TV's, computers, meubelonderdelen, autostoelen en meubels; PCB's uit oude industrie transformatoren en sommige bouwmaterialen; dioxine uitstoot door krachtcentrales en sommige fabrieken en het in het openbaar verbranden van plastic afval.

"Ouders hebben het recht om te mogen verwachten dat producten die in huis gebruikt worden hun kinderen niet besmetten. Maar zelfs waar er veiliger alternatieven voorhanden zijn ontbreekt wetgeving om de slechtste chemicaliën te elimineren," zegt Gwynne Lyons. "De familie van kinderen met beschadigde hersenfuncties betalen een grote emotionele prijs. Tel daarbij de kosten voor de gemeenschap in termen van onderwijs en de kosten van de gezondheidszorg. Met deze kosten wordt maar zelden rekening gehouden bij de beslissing van chemicaliënwetgeving".

Voor verdere informatie:
Anthony Field WWF-UK Press Office
Tel.: +44 1483 412379 or +44 7768 867274 (mob)
E-mail: afield@wwf.org.uk

Olivier van Bogaert WWF International Press Office
Tel.: +41 22 364 9554
E-mail: ovanbogaert@wwfint.org

Notitie: De EU is in onderhandeling over nieuwe wetgeving (met de naam REACH) om industriële chemicaliën te reguleren. Dit is een mogelijkheid die maar een keer in een generatie voorkomt voor een veiliger toekomst voor onze kinderen en dieren in hun natuurlijke omgeving. WWF streeft naar wetgeving om chemicaliën geleidelijk te elimineren die harnekkig zijn of worden opgeslagen in de natuur of de interne hormonale afscheiding verstoren. Ze staat alleen het voortzetten van het gebruik toe als er een overweldigende maatschappelijke behoefte naar is, als er geen veiliger alternatieven bestaan, en als er maatregelen worden genomen om te komen tot een minimale blootstelling. WWF het van zeer groot belang, dat de beschikbaarheid van een veiliger vervanging alleen al de basis moet zijn om zulke chemicaliën te verbieden, van zeer groot belang.

Download het gehele document.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!