Aspartaam Onderzoek!

Wie heeft de WARE resultaten?

17 october 1996

Vertaling: Ed Gunneweg

Searle zegt dat 74 van de 74 van hun eigen onderzoeken aantoont dat aspartaam veilig is. Echter 83 van 90 onafhankelijke onderzoeken toonden problemen aan.. . en zes van de andere zeven werden uitgevoerd door FDA werknemers die later voor de industrie gingen werken.

Analyse van eerder verschenen medische literatuur, waarbij gebruik werd gemaakt van MEDLINE en andere gegevensbanken, door Ralph G. Walton, MD, Voorzitter van het centrum voor gedrag en geneeskunde en Professor in de Klinische Psychiatrie van de Hogeschool voor Geneeskunde voor de Universiteit van Noordoost Ohio. Dr. Walton analiseerde 164 onderzoeken waarvan men vond dat ze te maken hadden met vraagstukken op het gebied van mens en veiligheid. Van deze onderzoeken waren 74 onderzoeken gesponsord door de aspartaam industrie en 90 waren gefinancierd zonder enige geld van de industrie.

Van deze 90 niet door de industrie gesponsorde onderzoeken, brachten 83 (92%) één of meer problemen met aspartaam aan het licht. Van de 7 onderzoeken die geen problemen aantoonden, werden er 6 gehouden door de FDA. Gegeven het feit dat een aantal FDA functionarissen onmiddellijk na de goedkeuring voor de aspartaam industrie gingen werken (met inbegrip van voormalig FDA commissaris), beschouwen velen deze onderzoeken gelijkwaardig aan door de industrie gesponsord onderzoek.

Van de 74 door de aspartaam industrie gesponsorde onderzoeken, werd bij alle 74 (100%) geen problemen gevonden waren. Dit herinnert aan de onderzoeken van de tabaksindustrie waar het hoofdzakelijk de tabaksindustrie was die nooit problemen vond bij het product, maar bijna alle onafhankelijke onderzoeken vonden wel toen problemen.

De 74 door de aspartaam industrie gesponsorde onderzoeken, zijn die onderzoeken die men hoofdzakelijk ziet in PR/nieuws en verslagen door die organisatie, gefinancierd door Monsanto Benevia/NutraSweet. Deze onderzoeken blijken dusdanig ernstige tekortkomingen te vertonen, dat de gewenste uitkomsten van te voren gewaarbord blijken te zijn.

Voor documentatie betreffende de (on)wetenschappelijke onderzoeken,
zie het artikel van
Mark Gold

je kunt ook e-mailen naar:


Ed Gunneweg
voor meer informatie.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!