ADI?  ADH?  De veilige dosis?

Betty Martini
Vertaling: Ed Gunneweg

Wat betekent eigenlijk "veilige dosis?

Er bestaat geen veilige dosis en in het Congres werd de FDA Commissaris uiteindelijk gedwongen om toe te geven dat de toelaatbare dagelijkse dosis bestemd was voor ratten en niet voor mensen. Dit is ook een kwestie van openbaar verslag en wordt in boeken besproken. Wanneer u zegt dat de echte opname voor aspartaam ver onder de ADI is dan is dat eenvoudig niet zo. Er bestaat geen veilige dosis voor een vergif, de reden is dat de ADI op ratten werd afgestemd. Ratten kunnen methanol veel beter verdragen dan de mens.

Om kinderen, een zenuwgif van welke dosis dan ook te geven is een absolute misdaad tegen de menselijkheid. Neurochirurg Dr. Russell Blaylock gaat heel diep in op de zich ontwikkelende hersenen van kinderen en het effect van aspartaat (40% van aspartaam) en glutamaat. In feite, zegt hij op pagina 71 van zijn boek Exitotoxins, The taste that kills: "Men heeft voorgesteld dat de blootstelling aan excitotoxins (zoals glutamaat en aspartaat) tijdens het foetale leven wijzigingen veroorzaken in de hersenenontwikkeling, die later ernstige stoornissen in de hersenen kunnen veroorzaken, zoals autisme, leer problemen, hyperactief gedrag en misschien schizofrenie." Hij gaat verder met het bespreken hoe de gedragsproblemen later in het leven verschijnen en dat complexe leer vaardigheden niet duidelijk zouden worden tot dat het kind naar school gaat en met wiskunde en lezen te maken krijgt. Tot die tijd zou het kind als normaal beschouwd worden.

Praat me niet over het FDA rapport met ongunstige reacties. Zij ontvangen zoveel verslagen dat zij ze eenvoudig niet melden. Zij hebben nooit melding gemaakt van enig verslag van Mission Possible International en het Congres liet toe dat zij probeerden er vanaf te komen door ze naar de AIDS-Hotline te sturen. Toen FDA algemene goedkeuring aan aspartaam wilde verlenen moesten zij een daling van het aantal reacties aantonen. De manier waarop zij dit deden was door de mensen te vertellen dat zij geen klachten meer aannamen. Toen vertelden zij dat zij hun boekhoud systeem moesten veranderen, dat zou vereisen om de aspartaam klachten weg te gooien. Corrupter kan je het niet verzinnen. Zoals ik al eerder zei, het is allemaal een kwestie van openbaar verslag. Het is al deze jaren het beleid van de fabrikant om eenvoudig te liegen en te ontkennen en de FDA heeft dit beleid goed geleerd.

Als u de achtergronden van het goedkeuringsproces in de Verenigde Staten leest zou u met afschuw vervuld worden. In een van de eerdere boeken van Dr. H. J. Roberts, "Aspartaam (NutraSweet) is het Veilig?", staat een hoofdstuk getiteld de "Mythe van het grondigst geteste additief in de geschiedenis". En op pagina 243 geeft hij als één van de tekortkomingen aan, het "Nalaten om het contract van de fabrikant met de Gezamenlijke Universiteiten voor Onderzoek en Onderwijs in de Pathologie (UAREP) aan de kaak te stellen. Deze particuliere groep was ingehuurd om de feitelijke nauwkeurigheid van eerder aspartaam vast te stellen - MAAR met de bepaling dat UAREP "geen mening" zou geven betreffende het ontwerp of de betekenis van de veiligheid van deze studies, noch aanbevelingen zou doen over de veiligheid van aspartaam voor menselijk gebruik. "Het punt is dat als u iemand niet de feiten wilt laten geven, dan leg je hem gewoon zwijgplicht op. En hoeveel betaalde de fabrikant voor hun zwijgen? Een half miljoen dollars!

Zo ziet u wanneer een fabrikant een groot checkbook en veel macht heeft, zij wie dan ook er toe kunnen brengen om te zeggen dat het veilig is. En als zij niet willen zeggen dat het veilig is, dan betaal je ze om te zwijgen.

U zegt dat de heer Gunneweg heeft gezegd dat sinds l987 het gebruik van zoetstoffen sterk is toegenomen. Hij heeft gelijk. In feite, gebruikt 2/3e van de bevolking van de Verenigde Staten aspartaam. Wij zijn overstroomd door epidemieën. Diabetes is epidemisch geworden met een verhoging van 70%, maar denk er aan dat aspartaam diabetes kan versnellen, het bloedsuiker oncontroleerbaar maakt, de oogzenuw vernietigt, en bij diabetici een aanval kan veroorzaken. Het staat ook met insuline in wisselwerking. Zo hebben wij epidemieën van ziekten en wij hebben mensen die sterven.

U zegt, "Bij het door de heer Gunneweg aangevoerde argument dat het gebruik van zoetstoffen sinds 1987 aanzienlijk is uitgebreid, moet in overweging worden genomen dat er sinds 1987 ook een aantal nieuwe kunstmatige zoetstoffen zijn toegepast, hetgeen tot een stabilisatie, of zelfs een vermindering van het gebruik van de afzonderlijke stoffen leidt.." Nee, Dat is niet waar. Het is waar dat er meerdere zoetstoffen zijn goedgekeurd zoals Splenda (dat een gechloreerde basis heeft net zoals DDT en dat auto immuun ziekten kan veroorzaken) en Acesulfaem (veroorzaakt leukemie en kanker in de oorspronkelijke onderzoeken) maar wat de industrie doet is het mengen van de zoetstoffen. Bovendien, verleende de FDA in l996 algemene goedkeuring aan aspartaam om als suiker te worden gebruikt, deze dodelijke drug, en zijn verborgen gebruik in kunstmatige en natuurlijke aroma's worden, restaurantvoedsel, medicijnen voor zelfmedicatie enz. Toen ik in in het jaar 2000 een lezig gaf in de Engeland gebruikten zij aspartaam in zoveel artikelen dat het mij met afschuw vervulde. Omdat er geen onderzoeken in Engeland waren en zij niet wisten dat FDA Searle wilde aanklagen, dachten zij in feite dat aspartaam iets goed was. In sommige van hun producten zoals Bubblee voor kinderen zit helemaal geen voedsel alleen enkel aspartaam, een hoeveelheid zoetstof, citroenzuur en blauwe kleurstof. Zij deden er zelfs suiker bij voor de juiste gewicht. Geen wonder dat zoveel kinderen in Engeland ADD hebben net zoals in de Verenigde Staten.

U zegt: "Tenslotte, deel ik u mede dat de zogenaamde ADI voor aspartaam (40 mg/kg lichaamsgewicht/dag) dat Dhr. Gunneweg in zijn brief zet, van toxicologisch standpunt de maximumopname is, die wijst op de eigenschappen, en geen betrekking heeft op het gebruik van de substantie." Bedenk dat toen Dr. James Bowen de FDA vertelde: "Elke bekend stofwisselingsproduct van aspartaam is uitgesproken van twijfelachtige giftigheid en duidelijk onveilig voor menselijk gebruik." Dat zegt alles. Alex Constantine zegt op de website "NutraPoison", dat aspartaam eigenlijk bij het Pentagon op een lijst staat van mogelijke biochemische wapens voor oorlogvoering vermeld werd, die aan Congres werden voorgelegd. Er bestaat geen veilige dosis voor een vergif. Dr. Bowen vertelde de FDA verder... "de enige verantwoordelijke actie zou zou geweest zijn om aspartaam onmiddellijk uit de markt te verwijderen, volledig de giftigheid bekend maken, volledige compensatie aanbieden aan het publiek en iedereen crimineel vervolgen die aan de bedrieglijke plaatsing van aspartaam op de markt deelnam. Dit omvat eveneens hen die zo vol overgave bezig zijn het op de markt te houden."

Door de aspartaam ziekte worden wij nu geconfronteerd met wat één van de grootste plagen in wereldgeschiedenis kan zijn. Excitotoxins hebben in feite het immune systeem van consumenten zo vernietigd dat Dr. Blaylock zegt dat ze geen chemische oorlogvoering konden ondersteunen en hij heeft onlangs een boekje gepubliceerd om bioterrorisme te overleven. U kunt het vinden op: www.bioterrorismbook.com

In de medische tekst van Dr. Roberts, Aspartame Disease: An Ignored epidemic, wordt besproken dat aspartaam hersenentumoren, epileptische insulten, neurodegenerative ziekten, diabetes, geboorteafwijking, seksuele dysfunctie van mannen, onvruchtbaarheid, MS symptomen, Lupus, het Desert Storm Syndroom veroorzaakt en zelfs interactie met geneesmiddelen heeft. Aspartaam heeft een wisselwerking heeft met antidepressiva en hart medicijnen. Het heeft een wisselwerking met insuline en medicijnen om epileptie te behandelen, evenals met L-Dopa dat bij de behandeling van de Ziekte van Parkinson wordt gebruikt. Lees de wettelijke implicaties van het vergiftigen van het menselijke ras.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!