Aspartaam veroorzaakt hersentumoren... Zonder enige twijfel

Feitenrapport stelt vast:

* 4 juli 2000 *

Vertaling: Ed Gunneweg

"Aspartaam is zonder enige twijfel
de belangrijke oorzaak van hersentumoren...."
Door Ed Johnson, J.D. Adv.

Beste Betty,

Zoals je weet, is mijn achtergrond advocaat bij het Departement van Justitie in de VS en heb ik als assistent advocaat gewerkt onder William S. Sessions, die later directeur van de FBI werd. Ik heb het voorrecht dat mijn biografie werd gepubliceerd in "Who's Who in de Wereld", "In Amerika", "In de Amerikaanse Wet", "In het Zuiden & Zuidwesten", "In de Industrie & het Geldwezen", en "Tussen Top Leidinggevenden". Gedurende 30 jaar ben ik eigenaar van en/of algemeen adviseur voor verschillende oliemaatschappijen, beveiligingsfirma's en investeringsbanken.

De laatste 10 jaar ben ik in dienst geweest als grondlegger, voorzitter en CEO van een van de grotere advocaten firma's in de op acht na grootste stad in Amerika, die ongevallen, wettelijke aansprakelijkheid voor producten en wettelijke verdediging van medische fouten voor een van de grootste verzekeringsmaatschappijen, "Fortune 500 Corporations" en vrachtwagen bedrijven in Amerika. Ik werkte drie jaar voor het Comité voor Federale wetgeving in het Western District van Texas en was voorzitter van de "San Antonio Chapter of The Federal Bar Association" toen het als zeer goed werd voorgedragen in twee categorieën: Voortreffelijke programma en groei van het ledental.

Zoals je weet, heb ik door het aanzienlijke gebruik van aspartaam (NutraSweet & Equal) in voeding en Light Dranken - hoofdzakelijke Cola- Light (ik dacht dat ik "verstandig en wijs op mijn gewicht en gezondheid lette), een hersentumor gekregen (adenoom van de Hypofyse), waardoor ik twee levensbedreigende operaties heb gehad, en dagelijkse bestralingstherapie gedurende twee maanden. De reden dat ik geloof dat aspartaam mijn hersentumor heeft veroorzaakt zal duidelijk worden als je verder leest.

De combinatie van dit alles heeft mijn mogelijkheden om leidinggevende functies uit te oefenen tamelijk onmogelijk gemaakt. Het "opnemen" en "reproduceren" van feiten maakte dat ik uiteindelijk genoodzaakt was om mij in januari 2000 op de leeftijd van 55 jaar uit de uitoefening van mijn functie terug te trekken. Op dit moment kan ik alleen iets reproduceren als ik het heb opgeschreven en ik er naar kijk! Ik moet voor alles een agenda gebruiken, zelfs voor de simpelste dingen. Ik ben echter blij dat ik in leven ben en niet tot diegenen behoor die de "Aspartaam ziekte" niet hebben overleefd.

Verlies van het korte termijn geheugen, of nauwkeuriger in mijn geval, "onvoldoende geheugen input", is een van de bekende klassieke symptomen van de aspartaamziekte en een van de bekende bijverschijnselen van bestraling, waarvoor mijn radioloog mij waarschuwde dat dat waarschijnlijk na de behandeling, die nu drie jaar geleden beëindigd is zou optreden. Kort geleden heb ik een medische beoordeling gehad en de gevolg trekking van de behandelend arts was "Dat het onwaarschijnlijk was dat er een spontaan herstel zou optreden, door de lange tijd die verstreken was sinds de eerste operatie en bestraling". Ik krijg over enkele dagen een MRI-scan om te zien of de hersentumor (2.4 cm groot) sinds de laatste operatie kleiner is geworden. Ik bevind mij nog steeds in de schaduw van de "Aspartaam ziekte".

Sinds december 1996, toen ik een uiteenzetting hoorde in het televisie programma "60 Minutes", heb ik de gevaren en de symptomen van aspartaam onderzocht, hoofdzakelijk door gebruik te maken van jouw website en de website <http://www.dorway.com>, door onafhankelijk lezen en door de dagelijks bijgewerkte informatie op je website en anderen en de aspartaam ziektegeschiedenissen. Ik heb persoonlijk een toenemend aantal mensen gevonden die zelf een hersentumor operatie hebben gehad of een in familie of vriendenkring en bij bekenden

In het televisie programma "60 minutes" van december 1996 werd er op gewezen dat de alarmerende verhoging van het aantal hersentumoren in de VS in directe verhouding stond tot de toename van het gebruik van aspartaam sinds aspartaam door de FDA was toegestaan in voeding en limonade omstreeks 1981. Nadat ik dat programma had gezien heb ik geen enkel voedingsmiddel of light limonade aangeraakt die aspartaam bevatte! Daarvoor dronk ik dagelijks grote hoeveelheden Cola-Light en zoette bijna al mijn voedsel en dranken ermee.

Hieronder volgd een beschrijvend feitenrapport dat niet alleen sterk de feiten ondersteunt, maar om met de woorden van de overleden Dr. M. Adrian Gross te spreken, een voormalig hooggeplaatst toxicoloog van de FDA: tevens aantoont dat, "Aspartaam zonder twijfel hersentumoren (en kanker) veroorzaakt".
Je zult vele verklaringen in de samenvatting herkennen, omdat ze grotendeels van bronnen komen die je zelf hebt onderzocht en regelmatig hebt aangehaald en die gevonden kunnen worden in de 'Hoorzittingen van het Congres' en in de medische rapporten en te vinden op de website <http://www.dorway.comwww.dorway.com, en in verschillende boeken over dit onderwerp door wereldbekende artsen, die het onderwerp grondig hebben onderzocht. Of zoals een Latijns dogma zegt:

"Res Ipsa Loquitor" - "De Zaak spreekt voor zichzelf."

Met vriendelijke groet,
Ed Johnson, J.D. Adv.(Retired)

----------

"Aspartaam en hersentumoren .... ."

-- De overleden Dr. M. Adrian Gross. Arts,
voormalig hooggeplaatst toxicoloog van de FDA --

Zoals vastgelegd in de Handelingen v. h. Congres van 1 augustus 1985

De overleden Dr. M. Adrian Gross. Arts, voormalig hooggeplaatst toxicoloog van de FDA, zei in zijn getuigenverklaring voor het Congres: "Zonder een spoor van twijfel veroorzaakt aspartaam hersentumoren" en "daarom heeft de FDA het Delaney Amendement geschonden door toe te staan dat aspartaam op de markt kwam." Zijn laatste woorden voor het Congres waren in feite: "Als de FDA al inbreuk maakt op zijn eigen wetten, wie blijft er dan over om het publiek te beschermen?"
Deze woorden zijn honderden keren herhaald in talloze publicaties en lezingen. Lees de brieven aan Senator Metzenbaum van Dr. Adrian Gross, waar alle hersentumoren in staan die door aspartaam worden veroorzaakt. Lees het "Bressler Rapport", en het eigen interne onderzoek van de FDA over aspartaam en de 92 ongunstige medische symptomen die door aspartaam veroorzaakt worden.

Dr Gross, die deelnam aan een onderzoek ter plaatse bij de laboratoria van Searle zei dat de onzoeken uitgevoered door Searle om de veiligheid van aspartaam aan te tonen "in hoge mate onbetrouwbaar waren." Hij zei: "tenminste één van die onderzoeken heeft zonder enige redelijke twijfel bewezen dat aspartaam in staat is bij proefdieren hersentumoren te veroorzaken en dat dit ... van uitermate groot belang is." Congressional Record SID835: 131 1 augustus l985

Dr. Gross getuigde ook dat omdat aspartaam in staat was om hersentumoren en hersen kanker te veroorzaken, het voor de FDA niet mogelijk moest zijn geweest om een aanvaardbare dagelijkse dosis van de substantie vast te stellen. Met het oog op deze aanwijzingen, dat het kankerverwekkende vermogen van aspartaam zonder enige vorm van twijfel bewezen is, kan men zich afvragen: Wat is de reden voor de duidelijke weigering van de FDA om zich te bij dit voedingsadditief te beroepen op het zogenoemde Delaney Amendement voor Voeding, Geneesmiddelen en Cosmetica? Toen ik naast een voormalig FDA onderzoeker zat in Houston, Texas, als gast bij Channnel 13, bij de hoog gewaardeerde "Debra Duncan Show", stelde de gastheer hem dezelfde vraag. Zijn antwoord was: "Geld! Er staan miljarden dollars inkomsten op het spel bij de verkoop van aspartaam en de mensen die het verkopen verdienen vele miljarden dollars."

Dus, zoals gewoonlijk draait het allemaal om geld en hebzucht, over de levens van onschuldigen die ziek zijn en dood gaan, zo dat enkele rijke "kanker-handelaren" zelfs nog rijker hebben kunnen worden. De ironie hiervan is dat, in mijn geval, de onschuldigen denken dat zij "hun gezondheid verbeteren" door light dranken te drinken en het voedsel (onwetend) te zoeten met het dodelijke, kanker en tumor veroorzakende zenuwgif, aspartaam.

De fabrikant van Nutrasweet (Searle) heeft in hun eigen interne rapporten toegegeven, zoals gepubliceerd in de Handelingen v. h. Congres (SID835:131), dat "ze rekening moesten houden met de totale omzetting in DKP". In feite zeiden zij "als ze dit feit aan de FDA zouden melden, de FDA aspartaam niet zou goedkeuren". "DKP" is diketopiperazine, de oorzaak van de hersentumoren. Het lijkt opnieuw op de tabakszwendel. Maar deze keer betreft het de geneesmiddelen industrie en het is omvangrijk. Wanneer de maatschappelijke acties succes hebben, en dat zullen ze, voorspel ik dat ze het tabaksproces dat de laatste paar jaar gezien hebben naar de kroon zullen steken.

De aspartaam fabrikant (nu Monsanto, die aspartaam kocht Searle) heeft behoorlijk wat politieke invloed en toen de directeur van de FDA weigerde om aspartaam op de mart toe te laten, werd hij vervangen door een die dat wel zou doen, en deed, ofschoon de FDA eerder bij het departement van justitie had verzocht een onderzoek in te stellende naar de fabrikant (Searle) voor bedrog en oneerlijkheid door onderzoeken en resultaten geheim te houden die aantoonden dat aspartaam hersentumoren, kanker en grandmall epileptische insulten en 92 bijverschijnselen en lichamelijke symptomen veroorzaakte. De Landsadvocaat die gevraagd was om een onderzoek naar Searle in te stellen, liet het afweten maar accepteerde een functie bij wetsafdeling van de Monsanto onderneming (die de rechten kocht voor aspartaam) en de verjaringswet verstreek. Hij was zich bewust van de deadline. Dit zijn allemaal algemeen bekende feiten en te vinden op www.aspartaam.nl

Het Delaney Amendement maakt het onwettig om ook maar enig restant van kankerverwekkende chemicalien in voedsel toe te staan. In zijn eindconclusie vroeg dr. Gross: "Hoe zou de FDA, gezien het kankerverwekkende vermogen van aspartaam, zijn positie moeten rechtvaardigen dat het een bepaalde hoeveelheid aspartaam ziet als een veilige dagelijks toegestane hoeveelheid?" Is die positie in feite niet gelijk aan het stellen van een tolerantie voor dit voedingsadditief en daarom een schending van die wet? En als de FDA zelf die wet al overtreedt, wie blijft er dan over om de gezondheid van het publiek te beschermen?" Congressional Record SID835: 131 August 1, l985.

Al de bewijsstukken over hersentumoren zijn uiteraard te vinden op http://www.aspartaam.nl met inbegrip van de herziene versie van Dr. Olney en van Dr. H.J. Roberts (gekozen als beste dokter in de VS in 1980) recensies van documenten over aspartaam en hersentumoren. Dr. Roberts vertelde eens aan Betty Martini, oprichtster van Mission Possible International dat lymfoom van de hersenen zeer zelden voorkwam maar sinds de introductie van aspartaam is de derde meest vorkomende hersentumoren. De ratten die in de aspartaam onderzoeken werden gebruik ontwikkelden astrocytoma's en adenoom van de hypofyse. Het vijfde stadium van astrocytoom is een glyoblastoom, de zeer zich zeer snel verspreidende kwaadaardige hersentumor escaleert onder de bevolking.

In december 1996, bracht het programma "60 minutes" een uiteenzetting over aspartaam en verklaarde dat onderzoek aantoonde dat de huidige stijging van hersentumoren in de VS in directe relatie staat tot de introductie van aspartaam op de markt en de verhoging van het gebruik door de Amerikaanse gebruikers in voeding en limonade sedert de FDA in 1981 het toepassen in voeding en limonade toestond.

We moeten de maatschappij waarschuwen omtrent de bewezen verslagen en openbare verslagen over de gevaren van het dodelijke zenuwgif "aspartaam", en dat aspartaam wordt afgebroken tot een hersentumor veroor- zakende stof, diketopiperazine ('DKP")

James Bowen, Arts, schreef in een artikel getiteld: "Aspartaam vermoord kinderen": "Zodra het afbreekt veroorzaakt aspartaam "DKP ", diketopiperazine, en met het intacte aspartaam molecuul hebben we de twee grootste hersentumor carcinogenen die ooit door de wetenschap zijn ontdekt, tot dusver verantwoordelijk voor de massale uitbraak van hersen- tumoren waar we nu getuige van zijn. De vrije radicalen van methyl aspartyl, zoals N-methylD aspartyl, worden gezien als veroorzaker van ongeveer iedere bekende degeneratieve ziekten van de hersenen.

John Olney, Arts, die een van de bekendste Neurowetenschappers van de wereld is en die de gronlegger is van de neurowetenschap bekend als "excitotoxicity" (prikkelende vergiften), is het met H.J. Roberts eens die het artikel "Aspartaam en hersentumoren" schreef.

In het regelmatig aangehaalde boek "Exitotoxins - The tase that kills", behandelde Neurochirurg Russell Blaylock het verband tussen hersentumoren en aspartaam. Hij verscheen regelmatig op radio en televisie terwijl hij de wereld waarschuwde voor het gevaarlijke zenuwgif aspartaam. Dr Blaylock wordt hooglijke gewaardeerd als een van de beste in de wereld van de neurochirurgie en zijn boek is een grote aanrader.

In zijn boek op blz 214 verklaart Dr. Russel Blaylock: "We nemen aan dat meer dan 100 miljoen mensen met aspartaam gezoete limonade drinken, met inbegrip van een groot percentage kinderen. In mijn opinie zou aspartaam uit voeding en limonade geweerd moeten worden totdat dit onderwerk grondig bestudeerd is door onafhankelijke onderzoekers in de wereld van neuro- oncology."

Ja, "De zaak in kwestie spreekt voor zichzelf" "Res Ipsa Loquitor"

Ed Johnson, J.D. Adv.
Tel 210-492-2299

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!