Studie van 22 jaar linkt aspartaam aan kanker

19 februari 2013

Door Dr. Mercola
Vertaling: Ed Gunneweg

In één oogopslag
Het langste aspartaamonderzoek ooit bij mensen dat 22 jaar duurde, vond een duidelijk verband tussen aspartaam consumptie en non-Hodgkin-lymfomen en leukemie bij mannen; leukemie werd ook geassocieerd met het gebruik van light frisdrank bij beide geslachten. Desondanks, blijven fabrikanten van frisdranken deze kunstmatige zoetstof misleidend omschrijven als veilig. Coca- Cola bijvoorbeeld vestigd er de aandacht op dat de methanol uit aspartaam vergelijkbaar is met datgene dat van nature in vruchten en groenten voorkomt, maar in het laatste geval is het stevig gebonden aan pectine, waardoor de methanol veilig het spijsverteringskanaal kan passeren. Wanneer methanol wordt gerbruikt via aspartaam, wordt methanol afgebroken tot giftige formaline en mensen zijn niet in staat het giftige formaline om te zetten in onschadelijke mierenzuur (in tegenstelling tot andere dieren). Coca-Cola beweert ook dat er geen biologische verklaring is waarom aspartaam hoofdpijn veroorzaakt, terwijl het in feite bekend is dat bij de mens, de methylalcohol uit aspartaam als een Trojaans paard door je bloedvaten reist, naar kwetsbare gebieden waar het wordt omgezet in het giftige formaline.

Het Coca-Cola Instituut voor gezondheid & welbevinden (een oxymoron zoals ik nog nooit heb gehoord), heeft een pagina over de "veiligheid van aspartaam" uitgebracht die wordt beschreven als "hulpbron voor professionals."

Het enige probleem is dat beweert wordt dat aspartaam veilig is voor gebruik door bijna alle bevolkingsgroepen, met uitzondering van degenen die zijn geboren met de genetische aandoening fenylketonurie (PKU). In werkelijkheid, blijkt uit onderzoek dat deze kunstmatige zoetstof betrokken kan zijn bij gezondheidsrisico's, variërend van kanker tot epileptische aanvallen en zelfs dood.

De Misleidende Informatie van Coca-Cola over Aspartaam

Aspartaam wordt wereldwijd gebruikt in meer dan 6.000 producten, met inbegrip van Cola light, die tot 190 milligram aspartaam per 300 ml kan bevatten.

Coca-Cola merkt op dat "wanneer aspartaam wordt verteerd, het lichaam het afbreekt tot asparaginezuur, phenylalanine en methanol" - en dat methanol een van de grootste problemen van aspartaam is.

Maar Coca-Cola (en vele andere levensmiddelen- en dranken fabrikanten) spreken deze claims dat methanol een schadelijke bijwerking van aspartaam is vaak misleidend tegen door erop te wijzen dat het ook van nature in groenten en fruit voorkomt. Bijvoorbeeld, Coca-Cola schrijft:

"In vergelijking met de hoeveelheden methanol in een met aspartaam-gezoete drank, worden deze bestanddelen in veel grotere hoeveelheden geconsumeerd in een verscheidenheid van levensmiddelen, waaronder melk, vlees, gedroogde bonen, groenten en fruit ... een portie tomatensap geeft ongeveer zes keer meer methanol, in vergelijking met een gelijkwaardige portie van een drank gezoet met aspartaam."

Dus waarom zou methanol in aspartaam een probleem veroorzaken? Methanol in groenten en fruit zijn anders dan methanol in aspartaam ...

Noot webmaster:
Deze misleidende truck passen ze al meer dan 25 jaar toe, en nog steeds trappen mensen er in.

Download Interview Transcript Dr. W. Monte en Dr. Mercola

Lees verder

Aspartaam wordt voornamelijk samengesteld uit asparaginezuur en fenylalanine. Fenylalanine is synthetisch gemodificeerd om een methylgroep te kunnen bevatten die de grootste zoetheid bepaalt.

De fenylalanine methyl binding, methyl ester genoemd, is zeer zwak, waardoor de methylgroep gemakkelijk van de fenylalanine breekt en dan methanol vormt. Dit is in scherp contrast met natuurlijk voorkomende methanol in bepaalde soorten groenten en fruit, waar het stevig gebonden is aan pectine, waardoor methanol veilig worden door door het spijsverteringskanaal gaat.

(Echter, methylalcohol kan vrijkomen door rottende bacteriën, waardoor fruit en groenten bederven en in feite is methanol een indicatie van bederf van fruit en groenten.

Dr. Monte raadt aan alle bedorven onderdelen af te snijden voor het eten van fruit en groenten. Ik geloof dat de meeste mensen geen bedorven producten eten. Zo niet, dan zou het een verstandige zet zijn. Het is de rotting waardoor methylalcohol vrij komt.)

Methanol werkt als een Trojaans paard, het komt in gevoelige weefsels in je lichaam, zoals je hersenen en beenmerg, waar de alcohol door het dehydrogenase enzym (ADH) wordt omgezet in formaline, die een ravage aanricht in gevoelige eiwitten en DNA.

Alle andere dieren hebben een beschermend mechanisme waarmee methanol wordt omgezet in onschadelijk mierenzuur, maar volgens aspartaam expert Dr. Woodrow Monte, is er een groot biochemisch probleem met methanol bij mensen, vanwege het verschil hoe het wordt gemetaboliseerd dan bij alle andere dieren. Dit is de reden waarom toxicologische testen bij dieren een gebrekkig model is. Het is niet volledig op mensen van toepassing.

Aspartaam veroorzaakt belangrijkste biochemische problemen bij de mens

Coca-Cola is ook misleidend over het verband tussen aspartaam en hoofdpijn, ze zeggen hierover:

"De meeste studies die een verband tussen aspartaam en hoofdpijn onderzoeken tonen geen effect. Echter, de resultaten van enkele kleine studies hebben een positief verband tussen aspartaam en hoofdpijn aangetoond, dat alleen bij zeer gevoelige personen voorkomt, hoewel er geen biologische verklaring voor is. Strijdig resultaten kunnen veroorzaakt worden door een gebrek aan onvoldoende objectieve metingen bij het onstaan van hoofdpijn of de duur ervan."

Dit is gewoon niet waar. Er is in feite een duidelijke biologische verklaring voor volgens Dr Monte:

Hier is wat hij zegt: "er is een groot biochemische probleem, van methylalcohol is bekend, en dat was reeds sinds 1940 bekend, dat het anders wordt gemetaboliseerd door mensen dan bij alle andere dieren."

Zowel dieren als mensen hebben kleine structuren, genaamd peroxisomen in elke cel. Er zijn er een paar honderd in elke cel van het lichaam, die zijn ontworpen om allerlei chemicaliën te ontgiften. Peroxisomen bevatten catalase, dat helpt methanol te ontgiften. Andere chemicaliën in het peroxisoom zetten formaline om in onschadelijk mierenzuur, maar deze laatste stap komt alleen voor bij dieren.

Wanneer methanol het peroxisoom bij elk dier binnen komt met uitzondering van de mens, wordt dat mechanisme ingeschakeld. Mensen hebben hetzelfde aantal peroxisomen in vergelijkbare cellen als dieren, maar menselijke peroxisomen kunnen het giftige formaline niet omzetten in onschadelijke mierenzuur.

Samenvattend: Bij de mens, reist methylalcohol door de bloedvaten naar kwetsbare gebieden, zoals je hersenen, die volzitten met ADH, dat methanol omzet in formaline. En omdat er geen catalase is op dat moment kan de formaline enorme schade in uw weefsels veroorzaken.

Symptomen van methanol vergiftiging zijn vele, en omvatten hoofdpijn, oorsuizen, duizeligheid, misselijkheid, maag-darm stoornissen, zwakte, duizeligheid, koude rillingen, geheugenverlies, gevoelloosheid en pijnscheuten in de ledematen, gedragsstoornissen en zenuwontsteking. De meest bekende problemen van methanol vergiftiging zijn problemen met het gezichtsvermogen waaronder mistig zien, progressieve samentrekking van gezichtsvelden, verduistering van visie, schade aan het netvlies en blindheid. Formaline is een bekende kanker verwekkende stof, die schade aan het netvlies veroorzaakt, interfereert met DNA-replicatie en kan leiden tot geboorteafwijkingen.

Aspartaam kan giftiger zijn bij mannen dan bij vrouwen

In een recente studie werden de gezondheidsstatistieken voor bijna 48.000 mannen en ruim 77.000 vrouwen boven de leeftijd van 20 beoordeeld, waarin zij ontdekten dat mannen die meer gebruikten dan één light frisdrank per dag een verhoogd risico hadden op het ontwikkelen van multipele myeloom en non-Hodgkin- lymfoom. Dit was het langste aspartaam onderzoek bij mensen ooit, verspreid over 22 jaar. Interessant genoeg werd deze associatie niet gevonden bij vrouwen. Leukemie werd geassocieerd met het gebruik van light frisdrank bij beide geslachten.

Toen ik voor het eerst over dit onderzoek hoorde, nam ABC News contact met me op en vroeg of ik binnen een uur een uitgebreide analyse wilde geven van dit 40-pagina grote onderzoek. Gelukkig heb ik dit onderwerp uitvoerig bestudeerd en was in staat om hun de gevraagde beoordeling te geven.

Eén veronderstelling voor het verschil tussen de seksen is dat mannen een hogere activiteit van het enzym ADH hebben (hierboven uitgelegd), dat methanol metaboliseert en deze omzet in formaline. Meer circulerende formaline in uw bloed geeft natuurlijk meer kans om grotere schade te veroorzaken.

Hoewel de samenvattende conclusie van de auteurs de mogelijkheid van toeval niet uitsluiten in dit verband, is het vermeldenswaard dat dit komt omdat ze geen overtuigende verklaring konden bieden voor het verschil tussen de seksen. Ik heb deze studie in zijn geheel zorgvuldig beoordeeld, en vond het zeer goed uitgevoerd. Terwijl het mechanisme dat verantwoordelijk is voor het verschil tussen de seksen voor bepaalde vormen van kanker verder moet worden bestudeerd, toont onderzoek van Dr. Monty duidelijk aan hoe de schade ontstaat, met inbegrip van kanker.

Het lange-termijn karakter van deze studie is echt cruciaal, omdat een van de belangrijkste trucs die bedrijven gebruiken om de giftigheid van hun producten te verbergen is de korte termijn studie. De langste studie voorafgaand aan deze duurde slechts 4,5 maand, veel te kort om een giftigheid aan te tonen van chronische blootstelling. Helaas, want er zijn zo veel van deze korte-termijn studies, dat fabrikanten er mee wegkomen door te zeggen dat aspartaam een van de meest bestudeerde levensmiddelenadditieven is ooit gemaakt en er nooit gezondheidsproblemen zijn ontdekt. Precies zoals Coca-Cola op hun pagina zet: "Aspartaam is een van de meest grondig bestudeerde voedselingrediënten, met meer dan 200 wetenschappelijke studies die de veiligheid bevestigen."

Onderzoekers bagatelliseren de giftige effecten van aspartaam

Helaas, hoewel de onderzoekers van de Harvard Universiteit een oorspronkelijk persbericht uitgaven waarin gewaarschuwd wordt voor deze potentiële kanker gevaren, waren ze al snel gezwicht voor de druk van de industrie en gaven een tweede persbericht uit dat de impact van het onderzoek tot een minimum beperkte. Zelfs de studies van de auteurs gaven slechts een minimale conclusie:

"Hoewel onze bevindingen de mogelijkheid behoud van een nadelig effect van een bestanddeel van light frisdrank, zoals aspartaam, op bepaalde vormen van kanker, staan de strijdige effecten bij de sexen ... niet toe het toeval als verklaring uit te sluiten."

Een hypothese voor het verschil tussen de seksen is dat mannen een hogere activiteit van het enzym ADH hebben, zoals ik al eerder noemde, dat methanol metaboliseert en omzet in formaline. Meer circulerende formaline in uw bloed zou natuurlijk meer kans geven om grotere schade te veroorzaken. Het is mogelijk dat er bescherming is door hormonen tegen schadelijke effecten van aspartaam bij vrouwen, in aanvulling dat mannen een hogere ADH-activiteit hebben, maar de studie was niet bedoeld om die vraag te beantwoorden. Al met al ben ik echter van mening dat de studie aanzienlijk bewijs levert van het gevaar dat aspartaam-gezoete en andere "light" dranken en voedingsmiddelen vormen.

Alcohol met light frisdrank Versnelt dronken worden

In een gerelateerde studie, vonden de onderzoekers dat bij het mengen van alcohol met light frisdrank, vergeleken met gewone frisdrank, u sneller dronken wordt. De studie vergeleek Smirnoff Red Label met Squirt (een citroen-limoen frisdrank) tegen dezelfde wodka gemengd met Squirt-light. De light drank verhoogde het adem-alcoholgehalte (BAG) met 18 procent - bijna het equivalent van een extra standaard drankje, en genoeg om over de wettelijke toegestane grens voor rijden onder invloed te overschrijden. Zoals gerapporteerd door Counsel & Heal:

"Terwijl light-frisdranken de calorie-inname beperken, versnellen ze eigenlijk de intoxicatie. De reden is omdat lightdranken minder suiker bevatten, ze verteren sneller in de darm en de alcohol in de drank komt sneller in het bloed. Dus het is altijd een goed idee om alcohol te drinken met gewone frisdrank, omdat alcohol met een light frisdrank het intoxicatie proces versnelt."

Een historische tijdlijn van Aspartaam

Aspartaam is de nummer één bron van klachten over neveneffect bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), met meer dan 10.000 ingediende klachten en meer dan 91 gedocumenteerde symptomen die gerelateerd zijn aan de consumptie ervan. Met zoveel meldingen van bijwerkingen, is het moeilijk te geloven dat aspartaam nog steeds op de markt is toegelaten. Helaas, de goedkeuring van aspartaam was en is nog steeds grotendeels een politieke aangelegenheid. Veel lezers hebben al lang vergeten wat reporter Mike Wallace in zijn rapport van 1996 over aspartaam verklaarde in het programma "60- Minuten" - dat u kunt bekijken in dit artikel uit 2009 - Dat de goedkeuring van aspartaam "de meest omstreden goedkeuring was in de geschiedenis van de FDA."

En voor een goede reden. In die tijd hadden onafhankelijke studies gevonden dat aspartaam hersentumoren veroorzaakte bij proefdieren, en de studies die door GD Searle voor goedkeuring naar de FDA werden gestuurd waren snel verdacht en op zijn mist slordig. Om een idee te krijgen hoe het lukte aspartaam door het FDA goedkeuringsproces te krijgen, ondanks tekenen van mogelijke gevaren voor de gezondheid en de vermeende wetenschappelijke fraude, nemen we een kijkje op de historische tijdlijn van aspartaam:

Voedingsindustrie ondermijnt gezondheidsbeleid

Volgens een recente internationale analyse naar de betrokkenheid van "ongezonde" bedrijven" in de beleidsvorming vam de gezondheidszorg, waarschuwden onderzoekers dat de zelfregulering in gebreke is, en opgeroepen wordt tot strengere industriële regelgeving door externe partijen. De analyse, die werd gepubliceerd in het tijdschrift de Lancet, wijst erop dat agressieve marketing door multinational voedingsbedrijven van voedingsmiddelen die de gezondheid schaden de drijvende factor is achter de wereldwijde epidemieën van chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Nog belangrijker is dat de onderzoekers industriële documenten aanhalen die laten zien hoe bedrijven actief bezig zijn om de gezondheidswetgeving en regelgeving die de einduitkomst zou kunnen schaden te beïnvloeden. Zoals gerapporteerd door Reuters:

"Dit wordt gedaan door 'het opbouwen financiële contacten' met gezondheidswerkers, niet-regerings organisaties en gezondheid instellingen, het veranderen van onderzoeksresultaten, en het lobbyen in de politiek... Ze analyseren gepubliceerd onderzoek die door systematisch sponsoring van de industrie worden vertekend: Artikelen uitsluitend gesponsord door de voedingsindustrie hadden tussen vier en acht keer meer kans op positieve conclusies dan de niet door hen gesponsord onderzoeken.

"Wettelijk voorschriften, of de dreiging ermee, is de enige manier om deze transnationale ondernemingen te veranderen," schreven de onderzoekers, onder leiding van Rob Moodie van de Universiteit van Melbourne in Australië. Ian Gilmore, speciaal adviseur in alcohol zaken aan het Koninklijke College van Artsen in Groot-Brittannië zei dat de bevindingen 'een laatste nagel aan de doodskist" waren van het idee dat het betrekken van de alcohol-industrie bij maatregelen voor de volksgezondheid zou kunnen werken. 'Iedere regering die serieus bezig is met de volksgezondheid, zou in de toekomst haar activiteiten inzake volksgezondheid moeten scheiden van industrie betrokkenheid,' Gilmore, die niet betrokken was bij de studie, zei in een verklaring".

Het Gevaarlijkste voedings additief op de markt: Bent u beïnvloed?

Helaas is aspartaam vergiftiging niet goed bekend bij artsen, ondanks de frequentie. Diagnose wordt ook bemoeilijkt door het feit dat het verschillende andere voorkomende gezondheidsproblemen nabootst. Het is heel goed mogelijk dat je een reactie op kunstmatige zoetstoffen zou kunnen hebben zonder het te weten, of de schuld geven aan een andere oorzaak. Om te bepalen of je met een reactie hebt op kunstmatige zoetstoffen, neemt u de volgende stappen:

Elimineer alle kunstmatige zoetstoffen uit uw dieet gedurende twee weken. Na twee weken vrij zijn van kunstmatige zoetstof, opnieuw de kunstmatige zoetstof van uw keuze in een behoorlijke hoeveelheid gebruiken (ongeveer drie porties per dag). Vermijd andere kunstmatige zoetstoffen in deze periode. Doe dit een tot drie dagen en merk hoe je je voelt, zeker in vergelijking met toen je geen kunstmatige zoetstoffen gebruikte. Als je geen verschil merkt in hoe je je voelt na herintroductie voor een paar dagen van uw kunstmatige zoetstof, is het een veilige gok dat je acuut tegen kan, wat betekent dat uw lichaam niet een onmiddellijk, negatieve reactie krijgt. Echter, dit betekent niet dat uw gezondheid niet op de lange termijn zal worden geschaad. Als u meer dan een soort kunstmatige zoetstof gebruikt, herhaalt u de stappen 2 tot en met 4.

Als je bijwerkingen hebt door aspartaam, rapporteer dit dan dit dan direct aan
de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)..

Ben je verslaafd aan kunstmatige zoetstoffen?

Kunstmatige zoetstoffen hebben de neiging om het "plezier centrum" in je hersenen te triggeren, maar gelijktijdig minder werkelijke tevredenheid te bieden. Deze scheiding van de smaak van zoet van calorische waarde betekent dat wanneer u kunstmatige zoetstoffen gebruikt, je hersenen eigenlijk naar meer verlangt omdat je lichaam geen voldoening krijgt op cel niveau door de nep suiker. Dit kan er niet alleen zelfs toe bijdragen dat je meer gaat eten en gewicht toeneemt, maar ook een verslaving aan kunstmatige zoetstoffen.

Volgens Dr. Mercola is de Emotional Freedom Technique (EFT) daar een goede hulp bij. Beter dan een traditionele of alternatieve methode die ik heb gebruikt of onderzocht, EFT werkt om hunkeren naar voedsel te overwinnen en helpt van uw dieet een succes te maken. Als light frisdrank de boosdoener is voor u, moet u EFT gebruiken, dat een zeer effectieve en eenvoudige hulpmiddel is om zich in korte tijd van uw frisdrank verslaving te ontdoen.

Als u op zoek bent naar een veiligere zoetstof, kunt u gebruik maken van stevia of Lo Han, die beide veilige natuurlijke zoetstoffen zijn. Vergeet niet, als je worstelt met hoge bloeddruk, hoog cholesterol, diabetes of extra gewicht, dan heb je problemen met overgevoeligheid voor insuline en zou je waarschijnlijk baat hebben bij het vermijden van alle zoetstoffen.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!