SFSA / FSA / EFSA

Niet doelmatig: - (waar het methanol in ons voedsel betreft)

* PE1376 18 februari 2012 *

Vertaling: Ed Gunneweg

In 1982, toen de COT [Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement] voor het Verenigd Koninkrijk, bewust dubieuze studies uit de VS goedkeurde van de aanvraag van GD Searle voor het gebruik van aspartaam in ons voedsel, wisten ze dat 10% van het gewicht van aspartaam methanol bevatte. Hoewel het bekend staat als een ernstig stofwisselings gif voor de mens, werden er geen testen uitgevoerd om methanolvergiftiging te meten, noch is een ADI voor methanol vastgesteld.

In de 30 tussenliggende jaren tot nu toe is de "veiligheid" van aspartaam 12 keer beoordeeld: 1982, 1984, 1988, 1994, 1997, 2002, 2006, 2009, 2010, 2010, 2010, 2011 (huidige beoordeling) zonder uitzondering werd het advies van welke autoriteit dan ook overgenomen, de evaluatie was bijna dezelfde "er was geen noodzaak om hun eerder advies te wijzigen over de veiligheid van aspartaam, noch de ADI te veranderen" - Er was nooit een melding van enige bezorgdheid dat de veiligheid van aspartaam steeds herzien werd en hierover nooit een openbare waarschuwing was uitgegeven - De vraag is, als aspartaam zo veilig is waarom zijn dan al die testen nodig? - Wie controleert wat de FSA/EFSA werkelijk doet?

FSA voert momenteel een pilot-studie op anekdotische bewijs (het resultaat waarop wij allemaal wachten ) werd gepland voor de afgelopen 18 maanden maar is nu 12 maanden te laat. Ze vertellen ons dat ze problemen hebben om 50 snel reageren vrijwilligers kunnen vinden, niet omdat ze er niet zijn, maar omdat iedereen die weet dat ze zullen reageren op aspartaam niet bereid waren om zich er opnieuw aan bloot te stellen. Op 24 november 2011 richtte ik een verzoek om informatie over de voortgang van de studie aan de directeur van de FSA, hij heeft niet gereageerd

Het is nu 31 maanden geleden dat de 18 maanden durende door de FSA gesponsorde Hull Pilot studie begon - de eerste en enige door de FSA/EFSA gesponsorde studie in 30 jaar. Niemand heeft het er nu nog over, maar het resultaat zou van cruciaal belang kunnen zijn voor de uitkomst van het huidige onderzoek van de EFSA naar de veiligheid van aspartaam. FSA weigert ons ook maar enige details hoe het onderzoek verloopt, of uit te leggen waarom het nu een voltooiingsdatum geeft voor het einde van 2012 - 24 maanden te laat. We hebben alle reden om hier bezorgd over te zijn, de huidige door EFSA geplande herziening was rond september 2012. Vooruit lopend op een nieuw kant en klaar antwoord over de veiligheid van aspartaam, zou het voor de EFSA lastig zijn als in de tussentijd de Pilot Study uit het Verenigd Koninkrijk zou komen met de "verkeerde" resultaten.

In oktober 2009 heeft de UKAAC gesprekken gevoerd met de FSA & EFSA over de kwestie van het giftige karakter van methanol in aspartaam, we deelden hen mee dat we een ADI voor methanol hadden uitgewerkt en wanneer die gebruikt werd om de ADI van aspartaam te berekenen we uitkwamen op 1,14 mg/kg, 35 keer minder dan de huidige ADI van 40mg/kg. In maart 2011 brachten we ze op de hoogte ze dat we de methanol hadden berekend voor de NOAEL* van aspartaam gebruikt om het ADI vast te stellen, en adviseerde hen dat de hoeveelheid methanol die het bevatte een mens kan doden - Hoe kan een door de staat goedgekeurde autoriteit eventueel overwegen om een dergelijke stof goed te keuren voor menselijke consumptie, zonder een grondige evaluatie van deze informatie? FSA en de EFSA en nu SFSA hebben in 3 jaar tijd absoluut niets gedaan om dit na te gaan of onze beweringen te weerleggen

.

NOAEL staat voor No Observed Adverse Effect Level. Dat is de grootste hoeveelheid van een stof waaraan een organisme (in dierproeven vastgesteld) kan worden blootgesteld zonder dat er waarneembare negatieve effecten plaats vinden.

De SFSA, FSA/EFSA negeren op dit moment ons nieuwe bewijsmateriaal dat aangeeft dat er misschien iets mis is met de ADI en de NOAEL van aspartaam - ze hebben ons werk niet besproken, niet betwist, noch weerlegd en door het niet op te nemen in het huidige EFSA onderzoek, onderdrukken zij nu belangrijke informatie met betrekking tot de herziening van de veiligheid van aspartaam (het vergt slechts een paar minuten simpele berekening om onze cijfers te bevestigen)

In september 2009 hadden we contact met SFSA met onze nieuwe bewijzen op basis van, een toegekende zaak, de SFSA een wettelijke zorgplicht voor het Schotse volk zou moeten hebben om zelfstandig de nieuwe bewijzen te onderzoeken, die aan het licht komen en duidt op een mogelijke bedreiging voor de gezondheid door een voedingsmiddel. We vonden dat SFSA hun verantwoordelijkheid voor aspartaam hebben af gestaan aan de FSA van Westminster en weigeren om onafhankelijk naar ond bewijs te kijken. Vragen van het PPC Kenniscentrum aan de Schotse regering en de Schotse gezondheidsdienst werden direct terug verwezen naar de SFSA! De draaideur Wie controleert eigenlijk wat de SFSA / FSA doet?

De feiten: Iedere keer als de ADI of methanol uit aspartaam betwijfeld wordt, verstoppen de FSA/SFSA zich achter twee onbewezen mythen.

  1. "het lichaam verwerkt methanol uit aspartaam op dezelfde manier als voor methanol in fruit en groenten"

  2. "het lichaam kan vrij veilig omgaan met kleine hoeveelheden methanol", omdat? - "Er veel meer methanol in groenten en fruit zit dan vrijkomt uit aspartaam"

Voor zover wij weten zijn wij de enige organisatie in 30 jaar die deze leugens in Engeland ter discussie stellen. We kunnen onze nieuwe bewijzen wetenschappelijk onderbouwen, maar FSA/SFSA kunnen het buiten beschouwing laten, want het is niet een peer reviewed wetenschappelijk artikel. Observatie, intuïtie en gezond verstand, staan niet in hun woordenboek. In het belang van de gezondheid en het in acht nemen van voorzorgsmaatregelen, verdient onzes nieuwe bewijs het om goed publiekelijk beoordeeld ofwel wetenschappelijk bevestigd of weerlegd te worden. SFSA/FSA/EFSA: is niet geschikt voor dit doel: (voor wat betreft methanol in ons voedsel) is de titel van dit artikel die ik niet lichtvaardig gebruik, na 3 jaar communicatie met SFSA/FSA/EFSA is dit mijn conclusie.

Anekdotisch [met veel sprookjes omgeven] bewijs laat zien, dat de problemen rond methanol in onze voeding zijn nu een medisch probleem is, niet een voor voedsel wetenschappers. De NHS (Nationale Gezondheidsdienst) maken de rekening op voor de schade veroorzaakt door vele jaren van chronisch methanol gebruik. Huisartsen en andere medische professionals zijn zich er totaal niet van bewust. Omdat de FSA zegt dat aspartaam veilig zowel de schade en de oorzaak ervan, bevinden zich onder hun "radar".

Wij zijn bezorgd dat ons bewijsmateriaal opnieuw zal worden begraven of toegedekt met de onbetwiste "wetenschap" op basis van hun leugens, of helemaal uitgesloten wordt van de huidige aspartaam review. We dagen het gehele basis onderzoek van de FSA uit in het geval van de veiligheid van aspartaam, de ADI, alle herziene werkzaamheden, zonder zich eerst te baseren op de juiste ADI, zal waardeloos zijn.

Om het PPC Kenniscentrum te laten heroverwegen ons toe te staan dat wij onze zorgen voor te leggen aan de medische professionals in Schotland, om het onafhankelijk op zijn waarde te beoordelen, zouden we dan alstublieft de SFSA casus mogen testen door antwoorden op de volgende vragen: -

1) Wat is de voortgang van de Hull Pilot studie tot nu toe en waarom wordt er nu 2 jaar te laat gerapporteerd?

2) Welk wetenschappelijk bewijs heeft u om het FSA idee te ondersteunen dat het lichaam methanol op dezelfde manier verwerkt als voor groenten en fruit?

3) Welk wetenschappelijk bewijs heeft u om de FSA gedachte te ondersteunen dat het menselijk lichaam veilig kan omgaan met de kleine hoeveelheden methanol die wij dagelijks via onze voeding binnen krijgen door aspartaam gebruik?

4) Welk antwoord heeft u op de UKAAC suggestie, dat de hoeveelheid methanol in de NOAEL van aspartaam een mens kan doden, daarom is aspartaam nog nooit veilig geweest voor menselijke consumptie?

Een NOAEL van aspartaam bij ratten, is geen NOAEL van methanol bij de mens

Hoogachtend
James McDonald (UKAAC)

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!