Methanol vergiftiging!

* 20 mei 1987 *

Vertaling: Ed Gunneweg

De feiten zoals ze al in 1987 bekend waren!!

Wijlen Dr. Morgan Raiford was specialist op het gebied van vergiftiging door methanol en veel patiënt die blind werden door het gebruik van aspartaam, kwamen naar Atlanta voor zijn diagnose. Hij was oogarts en oprichter van de Oogkliniek in Atlanta. Veel mensen zeggen op dit moment dat hun oogarts heeft gezegd dat ze blind werden maar niet wist waardoor, en vooral van diabetes-patiënt wordt gedacht dat ze gewoon een aandoening van het netvlies hadden. Methanol in aspartaam verandert in formaline in het netvlies van het oog. Het veroorzaakt loslaten van het netvlies, wazig zien, dubbel zien, zwevende zwarte stukjes, flitsen, ontsteking van de gezichtszenuw, tunnelvisie, enz.

Dr. H.J. Roberts zei dat aspartaam de oogzenuw verwoest. Er zijn echter maar weinig oogartsen die het probleem onderkennen. Daarom stuur ik ze de gegevens van Dr. Morgan Raiford. Want iedere dokter of oogarts kan met deze informatie duizenden levens redden. Veel patiënten zouden nu niet blind zijn als ze de eerste keer al gewaarschuwd zouden zijn voor het gebruik van aspartaam. Print deze gegevens uit, zelfs als je geen aspartaam gebruikt (NutraSweet Equal Spoonful, en vele andere merknamen, (na het aflopen van het patent) en geef ze aan je oogarts en dokter. Toen Dr. Raiford dit schreef was aspartaam slechts in een paar honderd producten aanwezig - op dit moment echter al in meer dan 6000 producten - in meer dan 90 landen in de wereld!

FEITEN OVER ASPARTAAM

Het bovenstaande product wordt gefabriceerd onder allerlei merknamen, (kijk in ieder geval op de verpakking indien u twijfelt) en is een zeer winstgevend nevenproduct van de farmacie. Deze producten worden gebruikt als zoetstof, soms 200 maal zo zoet als gewone suiker.

Het heeft enige zeer giftige reacties voor het gezichtsvermogen van de mens, te beginnen met ernstige schade aan de oogzenuw, zoals blind worden, door het gedeeltelijk tot volledig afsterven van de oogzenuw. Zodra het vernietigende proces is begonnen bestaat er geen mogelijkheid meer het zicht te herstellen.
Er blijkt nog een giftige reactie te zijn die het centrale zenuwstelsel aantast en die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van phenylalanine in het centrale zenuwstelsel. Het ontdekken hiervan is minder gemakkelijk, het heeft echter een schadelijke invloed op de hersenen en het centrale zenuwstelsel.

SCHADE AAN HET GEZICHTSVERMOGEN

Het gezichtsvermogen van de mens is verantwoordelijk voor negentig procent van de invoer naar onze hersenen en centraal-zenuwstelsel. Alle leerprocessen tijdens iemands leven worden hierdoor bepaald. De oorzaak van de schade aan het gezichtsvermogen door dit product is al meer dan vijftien jaar bekend. Zodra deze stof het spijsverteringskanaal binnenkomt, hoofdzakelijk in het bovenste gedeelte, komt er uit de aspartaam molecule een stof vrij die bekend staat als methanol of methylalcohol. Deze giftige stof komt via de bloedbaan terecht in gebieden die een snelle stofwisseling hebben, zoals de oogzenuw en het netvlies waardoor deze gedeeltelijk kunnen afsterven. Ons oog kan niet langer dan negentig seconden zonder zuurstof en voeding zonder schade op te lopen. Er is kans op totaal gezichtsverlies en er is geen weg terug.
In het allereerste begin is behandeling nog mogelijk en is deze ziekte van oogzenuw en netvlies nog te voorkomen. De arts moet hier altijd op bedacht zijn en hij dient inzicht te hebben in het chemische proces. De auteur van dit artikel heeft veel gevallen gezien waarin de patiënt alle stadia van blindheid doormaakte. De diagnose 'ontsteking van de oogzenuw' wordt vaak gegeven als een op zich zelf staande ontsteking, en meestal wordt het hormoon 'prednison' gegeven waar ook weer allerlei nadelen aan verbonden zijn.

De wisselende symptomen die atrofie van de oogzenuw veroorzaakt, maakt dat men het eerst aan deze pathologie moet denken. Men dient tevens naar de patiënt te luisteren. De hoeveelheid verschijnselen wisselt per patiënt. Het laatste jaar heeft de auteur ontdekt dat ieder gedeelte van het centrale zenuwstelsel kan worden getroffen. Daar de chemische stof phenylalanine vermengd wordt met producten  van de stofwisseling, zien we een verscheidenheid aan symptomen, in de ledematen, achteruitgang van het geheugen, het lijkt alsof er zich vlekken voor het oog bevinden, moeilijkheden bij het praten en gehoorschade wordt door sommigen gerapporteerd. Op den duur zal dit bij kinderen leerproblemen kunnen veroorzaken. De medische wetenschap moet alarm slaan voor een probleem dat aan de oppervlakte is gekomen door toedoen van de chemische-industrie. Ouders dienen gewaarschuwd te worden voor de bijverschijnselen van het giftige product.

Met vriendelijke groet,

Morgan B. Raiford, M.D. D.Sc (Med) Oogarts

We hopen dat een ieder die dit leest het probleem erg serieus zal nemen. Er zijn nu al bijna 15 jaar verstreken sedert Dr. Raiford dit schreef en nu heerst er een epidemie van de ASPARTAAM-ZIEKTE!

Op de Wereld Milieu Conferentie voorspelde Dr. Gaylord al een MS- epidemie. Men zei daar dat men de veroorzaker niet kende. Tijdens een lezing die Betty Martini daar gaf legde zij uit dat het geen MS was maar vergiftiging door methanol uit aspartaam die precies lijkt op de ziekte MS en men realiseerde zich dat het een epidemie aan het worden is.

Laat dat vergif staan. Het veroorzaakt neurologische aandoeningen omdat het de chemie van de hersenen verandert. Het verandert het dopamine-niveau van de hersenen. De phenylalanine verlaagt de drempel voor het krijgen van epileptische aanvallen en blokkeert serotonine, waardoor er nu veel vaker manische depressies en paniek aanvallen voorkomen.

********************************************
Doe gedurende 60 dagen de
**** GEEN-ASPARTAAM-TEST ****
en als je symptomen verdwijnen stuur
ons dan je ervaringen met toestemming
om deze te publiceren
********************************************

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!