Overheid en overgewicht

Bewerking: Ed Gunneweg

Terwijl de helft van alle nederlanders kampt met een zekere mate van overgewicht, promoveerde Sjaak de Gouw, directeur van de GGD Hollands Midden op dit onderwerp op donderdag 26 januari 2012 aan de faculteit Gedragswetenschappen van de universiteit Twente. Hij hield een onderzoek naar de houding van de regering op de algehele gezondheid. Hij richtte zijn onderzoek vooal op obesitas, de voeding en beweging. Het aantal mensen met obesitas, vooral bij kinderen strijgt onrustbarend. Wil een maatregel van de regering effectief zijn dan wordt die maatregel pas genomen als het hoognodig is, of als het politiek haalbaar is en (dat is verbazingwekkend!) als de tijd er rijp voor is. Wanneer is die tijd dan rijp? als heel Nederland kampt met Obistas?

Als er maatregelen wordt aangekondigd zijn die meestal ingegeven door de Consumentenbond of door het voedingscentrum, die dan prachtige dieeten uit de hoge hoed toveren. Wat men dan uit gemak dan maar vergeet is dat al die zogenaamde goed gekeurde additieven (E-nummers) een averechtse werking op dat overgewicht hebben. Instanties stellen een "Vettaks" voor alsof dat zou helpen bij de bestrijding van overgewicht. De prijs van een pakje cigaretten verhogen werkt ook niet. De benzineprijs die torenhoog wordt houdt de meeste mensen ook niet uit de auto. Het belangrijkste is dat bij de overheid de zin ontbreekt om het probleem bij de wortel aan te pakken en dat zijn de toevoegingen zoals MSG en aspartaam.

De smaakversterker MSG (E-621)verbieden zou al een hele goede stap zijn. Helaas wordt het probleem door het kabinet niet onderkend, terwijl in de jaren '60 het verband tussen MSG en obesitas al werd ontdekt. Muizen kregen als proefdieren MSG toegediend zodat ze dik werden.
Babys worden al geboren met een te hoog geboorte gewicht omdat de moeder tijdens de zwangerschap MSG heeft gebruikt.

In de nota: "Gezondheid Dichtbij" uit 2011 van Minister Edith Schippers, staat de volgende tekst in het voorwoord:

Vijf speerpunten om de volksgezondheid te verbeteren zijn

De vijf speerpunten om de volksgezondheid te verbeteren zijn: overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Het kabinet legt daarbij het accent op bewegen. Sport en bewegen in de buurt staat hoog op ons prioriteitenlijstje. Ook staat het kabinet voor eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Dat geldt ook voor het thema gezondheid. In deze landelijke nota gezondheidsbeleid is de visie van het kabinet uitgewerkt in drie thema’s: vertrouwen in gezondheidsbescherming, zorg en sport dichtbij in de buurt en zelf beslissen over leefstijl.

1. Vertrouwen in gezondheidsbescherming

Mensen kunnen sommige risicofactoren voor de gezondheid niet of moeilijk zelf beïnvloeden. Op dit terrein kan de Nederlander op de overheid rekenen. Heldere wet- en regelgeving en toezicht op de naleving hiervan blijven noodzakelijk.

Commentaar Webmaster:

Risico's op het gebied van gezonde voeding zoals diverse soorten E- nummers, waar niet of nauwelijks onderzoek naar wordt gedaan. De door de EU goedgekeurde E-nummers zijn door onze regering niet te beïnvloeden, de Nederlander hoeft hier niet op de regering te rekenen.

Vier specifieke gezondheidsvraagstukken

In hoofdstuk een staan de vier specifieke gezondheidsvraagstukken waar het kabinet aandacht voor vraagt.

  • Gezondheidsrisico’s in de omgeving. Alert blijven op bestaande en nieuwe risico’s zoals straling,binnenmilieu (balansventilatie), rampen en de uitbraak van infectieziekten, bijvoorbeeld Q-Koorts, ziekte van Lyme en antimicrobiële resistentie (zoals MRSA).
  • Perinatale sterfte. De hogere babysterfte in Nederland in verhouding met andere Europese landen is zorgelijk.
  • Commentaar Webmaster:

    Er zijn genoeg bewijzen te vinden dat door smaakversterkers en aspartaam de mogelijkheid bestaat dat er niet alleen een hogere babysterfte is maar ook een groot aantal miskramen en vroeggeboorten.

  • Toename chronische ziekten. Naast het aantal mensen met diabetes neemt ook het aantal Nederlanders met een andere chronische aandoening flink toe (bijvoorbeeld coronaire hartziekten en beroerte). Verder stijgt het aantal Nederlanders dat meer dan één chronische ziekte tegelijkertijd heeft.
  • Commentaar Webmaster:

    Het aantal chronische ziekten is enorm toegenomen. Te denken valt aan de ziekte van Alzheimer en zeker diabetes. Dat er steeds meer mensen ziek worden verbaasd mij niets, want er zitten te veel ziekteverwekkende toevoegingen in onze voeding, de zogenaamde door de EU goedgekeurde E- nummer.

  • Psychische aandoeningen. Een groot deel van de ziektelast wordt veroorzaakt door psychische aandoeningen. Het gaat hier niet alleen om depressie maar ook om dementie, angststoornissen, suïcide en verslavingsproblematiek.

Commentaar Webmaster:

Een groot deel van de psychischeaandoeningen wordt veroorzaakt door het gebruik van de kunstmatige zoetstof aspartaam, waardoor serotonine in de hersenen vermindert. Dat men daarvoor door de de arts psychofarmaca krijgt maakt (door de bijwerkingen) de zaak alleen maar erger.

In hoofdstuk drie staan de volgende regels.....

....... en gevaarlijke stoffen in voeding en andere producten. Op dit terrein moet de Nederlander op de overheid kunnen rekenen.

Commentaar Webmaster:

Ja, ja, die gevaarlijke stoffen in onze voeding en in andere producten. Wat een werk maakt de overheid daarvan, daar kunnen we echt op rekenen..... NIET.

4.1.2 Tijdig signaleren en aanpakken van gezondheidsrisico’s

In veel gevallen kan het winst opleveren als een gezondheidsrisico of (beginnende) ziekte snel wordt ontdekt en aangepakt. Dit kan vaak goed worden georganiseerd op wijk/buurtniveau. Zorgverleners in de buurt, zoals wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, JGZ-artsen en –verpleegkundigen, kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om mensen met hogere risico’s te benaderen.

Commentaar Webmaster:

Was het maar waar dat gezondheidsrisico's tijdig gesignaleerd worden. Met aspartaam en smaakversterkers is dat in ieder geval niet het geval, hoeveel er ook voor gewaarschuwd wordt.

5.3.1 Goede Voeding

Eten is een basisbehoefte en is van groot belang om je gezond en fit te voelen. Ook de sociale rol van eten is belangrijk, bijvoorbeeld in een gezin maar juist ook bij alleenstaande ouderen waar een gezamenlijke maaltijd een belangrijk moment van de dag kan zijn.

Beschikbaarheid

Eten is in Nederland goed en veilig beschikbaar. Door de ruime beschikbaarheid van lekker eten is de verleiding ook groot om teveel te eten. Zelfcontrole en bewust kiezen zijn vaak lastig, maar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij mensen zelf. Via een programma als Het Nieuwe Eten van het Voedingscentrum zijn tips beschikbaar hoe mensen in kleine stapjes verbeteringen in hun eetpatroon kunnen aanbrengen. Daarnaast kunnen mensen bijvoorbeeld via de huisarts, diëtist, gezondheidscoach van hun verzekeraar, consultatiebureau, buurtbijeenkomsten vanuit GGD of (digitaal) Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) adviezen krijgen. De toegenomen maatschappelijke aandacht voor gezondheid en eten is terug te zien in diverse media. Ook kookrubrieken of –programma’s op tv, websites met recepten, tijdschriften en (gratis)

Commentaar Webmaster:

Dat mensen dik worden moet koste wat kost bestreden worden i.v.m. de gezondheidsrisico's. Ben ik het volkomen mee eens. Maar dat dat alleen maar moet door programma's van het Voedingscentrum, zonder te kijken wat smaakversterkers en aspartaam met mensen doet is een beetje kortzichtig. Het voedingscentrum wordt trouwens gesubsidieerd door diezelfde regering en vind aspartaam en/of smaakversterkers geen enkel probleem.

Voedselkeuzelogo

Stichting Ik Kies Bewust en Albert Heijn hebben één gezamenlijk logo gepresenteerd voor levensmiddelen, ter vervanging van twee afzonderlijke logo’s. Met het logo kunnen consumenten een goede keuze maken in alle productgroepen. Tegelijkertijd wordt de industrie gestimuleerd om productinnovatie in hun hele assortiment door te voeren. Het nieuwe logo heeft twee verschijningsvormen: groen en blauw. Het logo met groene ring en de tekst ‘gezondere keuze’ staat voor de gezondere keuze binnen de groep basisproducten zoals brood, melk, groente en fruit. Het logo met blauwe ring met de tekst ‘bewuste keuze’ helpt bij het maken van een bewuste keuze bij niet-basisproducten zoals soepen, sauzen, snacks en tussendoortjes. De voedingskundige criteria zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke commissie. Het uitgangspunt is dat producten met het logo zijn getoetst op de hoeveelheid verzadigd vet, transvet, zout, suiker, energie en voedingsvezel. Voor meer informatie www.ikkiesbewust.nl.

Commentaar Webmaster:

Die ‘bewuste keuze’ lijkt nergens op. Lees zelf maar eens de ingredienten op de etiketten. Alle "goedgekeurde" E-nummers zitten in deze bewuste keuze. Hoewel het steeds duidelijker wordt dat aspartaam en smaakversterkers een groot gezondheidsrisico vormen, worden ze zonder uitzondering door Ik Kies Bewust in onze voeding toegestaan. Dus AH doet er vrolijk aan mee.

Dit is een uitgave van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bezoekadres: Parnassusplein 5 | 2511 vx Den Haag
Postadres: Postbus 20350 | 2500 ej Den Haag
Telefoon: 070 340 79 11
Fax: 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl
september 2011

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!