Zelfs de Mayo Kliniek wordt gesponsord
door de aspartaam industrie

* Door: Betty Martini *

Vertaling: Ed Gunneweg

De  Mayo  Kliniek  heeft  enige  misinformatie  op  hun  website  over aspartaam  terwijl  ik  ze  er  meerdere keren over heb geschreven. Ik heb ze ook laten zien dat  ze  het  absoluut,  onbetwistbaar  verkeerd hebben, maar  het  schijnt  ze  niet te kunnen schelen of ze het fout hebben  of niet.  Daarom  vraag  ik  me  af  of  ze  soms  gesponsord worden door de aspartaam industrie. Ik heb ze verteld dat  het  bekend is  dat  aspartaam zwaarlijvigheid  veroorzaakt. Je hoeft alleen maar het   protest  van  de National  Soft  Drink  Association  (NSDA)  te lezen,  dan  zie  je  aan het eind de beëdigde verklaring van Dr Richard  Wurtman,  waar  in staat  dat  aspartaam  een  drug  is  die ervoor zorgt dat je smacht naar koolhydraten,   zodat  je  aankomt  in gewicht.
Bovendien toont het Trocho onderzoek  (het Barcelona  Rapport)  aan  dat  methylalcohol  wordt  omgezet  in formaline en  zich  ophoopt  in  de  cellen  en  schade toebrengt aan het DNA  met de  grootste  vergiftiging  voor  de  lever.  Dat maakt het  nog moeilijker om gewicht te verliezen.  Dit  wordt  zelfs  nog beter uitgelegd   door Dr.   Sandra   Cabot   van Mission Possible Australie die  het  over  de lever  heeft in haar verhandeling op de website, getiteld: Aspartaam maakt je dik.

Zoals u kunt zien, geeft de Mayo Kliniek eenvoudig absoluut niet om de feiten. Zij negeren ze gewoon. U heeft geen idee hoeveel keer ik ze die informatie heb gestuurd. Net zoals bij MS, vernietigt aspartaam het centrale zenuwstelsel en bootst MS na.

Wat zou u denken in verband met lupus, aspartaam zorgt voor de vorming van antigeen weefsel hetgeen een immunologische aanval veroorzaakt. Zoals James Bowen, M.D. zegt in de voordracht: aspartaam vermoordt zuigelingen. "Het vermogen van methylalcohol/formaline om antigeniciteit te veroorzaken, vooral zoals die in aspartaam molecules wordt gecombineerd is zo groot dat door ernstige auto-immuun reacties weefsels worden misvormd door polemerisatie van formaline waardoor "adducts" worden gevormd. Het immuun systeem keert zich tegen weefsel van het slachtoffer: Lupus."

Steeds opnieuw, zeggen slachtoffers die jarenlang aspartaam hebben gebruikt dat hun arts zegt "Wij zullen u op MS en lupus" moeten controleren."

Het is zeer moeilijk om een onderzoek te doen naar aspartaam en de veiligheid aan te tonen. Wij zijn vertrouwd met de manier waarop de industrie onderzoeken naar haar hand zet. Neem het Rowan onderzoek waarbij Monsanto probeerde aan te tonen dat aspartaam geen insulten veroorzaakt. Natuurlijk doet het dat, maar wat zij deden was gebruik maken van 18 mensen waarvan ze er 16 anti-epileptiemedicijnen gaven, zodat ze geen insulten zouden krijgen. Ze gaven hen slechts één capsule aspartaam voor een ééndagstudie. Dan komt het op Medline en de mensen denken dat het een geldig onderzoek is. Het is beledigend voor de intelligentie van hen die zich met eerlijke wetenschap bezighouden.

Iemand zou een boek moeten schrijven over aspartaam onderzoeken die proberen die de veiligheid ervan trachten te bewijzen en dan moeten ze het als humor verkopen. Zo zijn er bijvoorbeeld twee "komieken", A. B. Edmundson en C. B. Manion. Eerst doen zij een onderzoek over de behandeling van artritis met aspartaam en zeggen dat aspartaam de pijn stopt. Eerst moet je bedenken, dat in de onderzoeken in Zuid-Amerika werd ontdekt dat aspartaam het synoviaal vocht verhardt en voor verschrikkelijk pijnlijke gewrichten zorgt. Dit veroorzaakt de afschuwelijke pijn die aspartaam slachtoffers gedurende lange tijd moeten verdragen en die wordt gediagnostiseerd als fibromyalgie, hetgeen we gerust een diagnostische doofpot kunnen noemen. Enkele dagen geleden publiceerden zij een onderzoek door de Universiteit van Florida dat aantoont dat de fibromyalgie symptomen en chronische vermoeidheid verdwijnen zodra u geen aspartaam en MSG (Smaakversterker) meer gebruikt. Maar nu vertellen deze grappenmakers dat aspartaam tegen de pijn gebruikt moet worden, terwijl het in feite pijn veroorzaakt.

Dan bekijkt u het onderzoek en ontdekt dat alles wat dit onderzoek voorstelde was, dat Edmundson een 'light' dronk en zei dat hij zich beter voelde. Één lightdrankje en één persoon in dit onderzoek en ze kregen dit gepubliceerd in prestigieuze tijdschriften en mensen dachten dat het rechtsgeldig was. Als u dit hoogst amusant vindt, was hun volgende zucht naar bekendheid het aantonen van een mogelijk therapeutisch of curatief verband tussen de opname van aspartaam en sikkelcelanemie. Opnieuw waren de fouten in het onderzoek weer zo ontzettend duidelijk.

Ten eerste dat de gebruikte dosis in de reageerbuis ten minste honderd maal sterker was dan de dosis die het lichaam zou bereiken bij het gebruik van NutraSweet tenzij u overwoog dat slechts een onbelangrijke hoeveelheid aspartaam door de bloedstroom wordt geabsorbeerd - waarbij dat duizenden malen hoger in de reageerbuis zou zijn. Ten tweede, het louter verminderen van de telling van de sikkelcellen in het bloed zou hoogst waarschijnlijk wijzen op een verhoging van de ernst van de ziekte omdat er geen bekende werking van aspartaam is die de vorming van sikkelcellen zou onderdrukken. Daarom, zou de conclusie zijn dat er meer sikkelcellen bij zieke plaatsen zouden worden afgezonderd zodoende de ziekte en de schade verergeren. Ongeacht het gebrek aan kennis van Dr. Manion van aspartaam en zijn theater dat hij onderzoek noemt, heeft hij bewezen dat aspartaam een drug is en in de bloedstroom terecht komt. Dat maakt aspartaam onwettig aangezien een additief inert moet zijn en de fabrikant beweert dat aspartaam nooit in de bloedstroom komt. Natuurlijk, is dat al vaak bewezen. Artsen, die de deskundigen zijn hebben verklaard hoe de onderzoeken doorgestoken kaart waren. Als iedereen die een onderzoek over aspartaam doet en zegt dat het veilig is, dan is het beter naar gebreken te gaan zoeken. In feite, deed Dr. Ralph Walton overzichtsonderzoek dat getoond werd in het TV-programma 60 Minutes Waarvan alleen de industrie ooit zei dat het veilig was. 92% van onafhankelijke, onbevooroordeelde onderzoeken vertoonden allemaal problemen. Als u één pro-industrieoverzicht en zes onderzoeken waar de FDA iets mee te maken had buiten beschouwing laat in verband met hun loyaliteit aan de industrie, dan vertoont 100% van het onafhankelijke, onbevooroordeelde onderzoek over aspartaam problemen. Dat zou tot de vraag leiden waarom deze problemen niet in door de industrie gesponsorde onderzoeken worden gevonden?! Hoe kan het bestaan dat een chemisch vergif een veilig additief wordt zonder dat de onderzoeken doorgestoken kaart te zijn? Ik ben beschaamd over de Mayo Kliniek. Nochtans, hebben de werknemers en de artsen van de Mayo Kliniek geinformeerd toen zij werkelijk de feiten over aspartaam nodig hadden. Ik ben benieuwd wie in de aspartaam industrie de Mayo Kliniek financiert van dat zij de brutaliteit zouden hebben om dergelijke onzin op hun Website en zichzelf zo te kijk zetten in de wereld. Er moet een motief voor dergelijke dwaasheid zijn.

Als de Mayo Kliniek het publiek wil misleiden dan moeten ze weten dat het tegen de wet is in het kader van Artikel 18, Sectie 1001, en ik heb hen dat ook verteld.

Gebruik niets met asparaginezuur als geisoleerde stof.

Nochtans, voor zover het Vitamine C betreft, ben ik benieuwd of het ascorbinezuur is in plaats van asparaginezuur? U zou het moeten controleren. John Olney, M.D. deed de onderzoeken naar asparaginezuur in l970 en vond dat het letsels in de hersenen van muizen veroorzaakte. Het is een excitotoxin, een product dat letterlijk de neuronen in de hersenen zodanig stimuleert, dat ze afsterven, waardoor hersenbeschadiging veroorzaakt wordt variërend in ernst.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!