Bewerking: Ed Gunneweg

----- Original Message -----
From: Aspartaam
To: jan@janmarijnissen.nl
Sent: Thursday, April 03, 2003 12:57 PM
Subject: De "briefwisseling" met de SP

Beste Jan,

Enige tijd geleden stuurde ik de SP (via de website) een email waarin ik mijn zorgen uitsprak over het door de Regering gevolgde beleid inzake de kunstmatige zoetstof aspartaam. Van fractiemedewerker zorg van de SP, Christine Holtkamp, kreeg ik het onderstaande nietszeggende mailtje terug. Het enige waar ze mee op de proppen kwamen was een telefoonnummer van de gezondheidsraad! Het is een gevecht tegen de gevestigde orde, tegen het lobbyen van fabrikanten van zoetstof en MSG (smaakversterkers) tegen het zakkenvullen van scrupuleuze personen.

Maar of dit een voorbeeld is van het vooruitstrevende beleid van de Socialistische Partij??

Hieronder volgt de weinig verheffende "briefwisseling" met medewerker Zorg Christine Holtkamp.

Ik denk dat ik deze "briefwisseling" binnenkort op mijn website zet. Dit als hart onder de riem voor al die honderden mensen met klachten over de zoetstof aspartaam die verder dus nergens anders met hun klachten terecht kunnen.

Uiteraard geld de laatste zin van deze email niet voor Jan Marijnissen.

PS. Ik vind dat je een mooie website hebt.

Met vriendelijke groet,
Ed Gunneweg
info@gunnweg.nl
www.aspartaam.nl

******************************************************

----- Original Message -----
From: Holtkamp C.M.J.
To: 'info@gunneweg.nl'
Sent: Monday, March 31, 2003 11:10 AM
Subject: aspartaam

Geachte heer Gunneweg,

Dank voor uw informatie over het onderzoek naar Aspartaam. Ik raad u aan om bij de gezondheidsraad verdere informatie in te winnen. Hierbij geef ik u het telefoonnummer: 070 3407520

Met vriendelijke groet,

Christine Holtkamp,
fractiemedewerker zorg SP

Tweede Kamer der Staten-Generaal
www.tweede-kamer.nl

************************************************************

----- Original Message -----

From: Aspartaam
To: Holtkamp C.M.J.
Sent: Tuesday, April 01, 2003 12:11 AM
Subject: Re: aspartaam

Hartelijk dank voor uw reactie op mijn informatie over de zoetstof aspartaam.

Reeds op 6 oktober 1996 heb ik de SP in kennis gesteld van de gevaren verbonden aan de zoetstof aspartaam. Er zijn toen een groot aantal bewijs stukken richting de SP-fractie van de tweede-kamer gegaan, waar echter nooit een antwoord op is gekomen. De SP zal dus nooit kunnen zeggen dat ze nergens van wisten. Komt deze ongeïnteresseerde houding wellicht omdat de EU per Amendement van 19 februari, waarin aspartaam en Stevia opnieuw zouden worden bekeken, opnieuw haar fiat gegeven heeft aan dit sluipende vergif? U zou het artikel van Sarah Boseley, redacteur gezondheid van "The Guardian" van donderdag 9 januari 2003 eens moeten lezen. Het artikel vindt u op mijn website over aspartaam onder de link:

www.aspartaam.nl/artikelen/who.html

Misschien begrijpt u dan dat de lobby van de zoetstof fabrikanten wellicht bij deze beslissing van de EU een belangrijke rol heeft kunnen spelen.

Ik heb meerdere brieven gestuurd aan Minister borst en ook aan Staatssecretaris Terpstra. De laatste brief was gericht aan Minister de Geus, waarop ik tot op heden geen enkel antwoord mocht ontvangen. Misschien zou daar eens een vraag over kunnen stellen want ik ben zeer benieuwd waarom Minister de Geus mijn brief geen antwoord waardig vindt.

Het komt waarschijnlijk voort uit een zekere mate van onwetendheid dat u mij probeert door te sturen naar de Gezondheidsraad. Als brieven aan Ministers en Staatssecretarissen al niet eens beantwoord worden wat zal de Gezondheidsraad dan voor mij kunnen doen. Maar ik zal uw raad opvolgen en mijn probleem voorleggen.

Wellicht wilt u zo vriendelijk zijn deze E-mail aan uw fractie voor te leggen.

Gaarne zou ik een wat beter gefundeerd antwoord op prijs stellen gezien de vele moeite die ik mij getroost heb om sinds 1996 de Socialistische Partij op de hoogte te stellen van de wezenlijke gevaren die de volksgezondheid in Nederland kunnen bedreigen.

Met vriendelijke groet,

Ed Gunneweg
info@gunnweg.nl
www.aspartaam.nl

********************************************

----- Original Message -----
From: Holtkamp C.M.J.
To: 'info@gunneweg.nl'
Sent: Wednesday, April 02, 2003 2:53 PM
Subject: RE: aspartaam

Geachte heer Gunneweg,

U vraagt ons een meer gefundeerd antwoord te geven op de gevaren van de zoetstof aspartaam. Ik denk dat de SP dit niet kan geven. Wij kunnen op dit moment niet meer zeggen over dit onderwerp, dan er is gezegd door de toenmalige minister Borst in haar brief (waarin uw naam een aantal keer wordt genoemd) van 14 december 2001.

Met vriendelijke groet,

Christine Holtkamp Fractiemedewerker Zorg SP

******************************************

----- Original Message -----
From: Aspartaam
To: Holtkamp C.M.J.
Sent: Thursday, April 03, 2003 1:06 AM
Subject: Misschien een mogelijkheid om vragen te stellen in de kamer!

Vervolg op mijn E-mail aan Christine Holtkamp, fractie medewerker zorg SP.

Geachte mevrouw Christine Holtkamp, Hartelijk dank voor uw E-mail d.d. 2 april 2003. Graag wil ik u nog een aanvulling sturen op mijn eerdere E-mail.

Ik moet zeggen dat ik het jammer vind dat u alleen uitgaat wat toenmalige minister Borst heeft geantwoord op kamervragen over het onderwerp aspartaam. Ik ben er niet van uit gegaan dat er onderling contact is geweest tussen mevrouw Borst en aspartaam fabrikant Ajinomoto. Maar reeds kort na het publiceren van de brief, waar mijn naam enige keren in voorkwam stond een juichend relaas op hun website waarin breed werd uitgemeten dat de Nederlandse Regering bij name van Mevrouw Borst aspartaam had goed gekeurd.

Hier volg het verslag van de website van Ajinomoto. Mevrouw Borst, het boegbeeld van de aspartaam industrie?

**********************

The Dutch Minister for Public Health, Dr E. Borst-Eilers sent a letter dated 14 December 2001, to the Chairman of the Standing Committee for Public Health, Welfare and Sport.

Dr Borst-Eilers stated: "I can inform you that aspartame and its breakdown products have been examined by the Scientific Committee on Food of the European Union (EU) with a view to possible risks; the consumption of aspartame at the approved levels has been found to be safe."

She went on to say: "A study carried out by the EU in the year 2000 on the intake of additives has shown that the actual intake is well below the established ADI (Acceptable Daily Intake) of 40 mg/kg bodyweight for adults.

"For young children, who consume more in relation to their body weight, a realistic evaluation of their intake, based on food consumption in the United Kingdom and The Netherlands has shown that this does not go beyond 40% of the ADI."

Dr Borst-Eilers added: "The United States has also looked into the possible effects of aspartame: the Food and Drug Administration (FDA) has carried out a broad based epidemiological study and found no negative effect."

************************

De onderstaande E-mail die ik heb verstuurd aan de Geachte heren formateurs Mr J. P. H. Donner en prof. dr. F. Leijnse. Dit bericht geeft u wellicht enige stof tot het stellen van parlementaire vragen.

*************************

Geachte heren formateurs Mr J. P.
H. Donner en prof. dr. F. Leijnse

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de lastenverzwaringen, zoals de accijnsverhogingen op alcohol en tabak. Om u wellichtnog een mogelijk interessant en wellicht welkom idee aan te reiken voor een aanvullende accijnsverhoging, zou u kunnen besluiten om een accijns te heffen op het gebruik van aspartaam als kunstmatige zoetstof als een op zichzelf staand product dan wel verwerkt in allerlei soorten voeding en drank. Aangezien er een enorme hoeveelheid aspartaam wordt gebruikt zou dit waarschijnlijk aanzienlijke inkomsten kunnen betekenen voor onze staatskas. Daar de regering noch de Europese Unie, om voor hen bekende en moverende redenen, deze zoetstof in Nederland niet kunnen (willen) verbieden, lijkt accijns hier het aangewezen middel. Hier heeft u een middel in handen om de begroting in 2007 mede in evenwicht te krijgen. Deze lastenverzwaring zou de vakbeweging wellicht ook over de streep kunnen helpen om een begrotingsevenwicht in 2007 te helpen bereiken.

Ik zal mijn idee nader toelichten. In vergelijking met aspartaam, zijn alcohol en tabak gezond te noemen, dus alle reden om de zoetstof aspartaam zwaarder te belasten. Er bestaat zoveel bewijs en belastend materiaal over deze "meest onderzochte" kunstmatige zoetstof, dat het ongelooflijk is dat de Europese Unie opnieuw haar goedkeuring heeft gegeven.

1. Aspartaam zorgt voor verzwaring van de kosten van de gezondheidszorg. De ingredienten van aspartaam: Phenylalanine 50% (Zenuwgif) Asparaginezuur 40% (Zenuwgif) Methylalcohol 10% (wordt omgezet in formaline) zorgen voor veel klachten die niet door huisartsen worden herkend. Wel wordt de 1e lijns gezondheidszorg daardoor extra belast door klachten. Deze klachten zijn door de FDA erkende ziekteverschijnselen. Er wordt een zeer groot aantal geneesmiddelen onnodig voorgeschreven, wat eveneens onze Nederlandse gezondheidszorg onevenredig belast, zonder dat de medicatie ook maar enige oplossing biedt.

2. Het zorgt ook voor een substantiele belasting van de eerste en tweede lijns gezondheidszorg. Wekelijkse bezoeken zo'n 300.000 Nederlanders hun huisarts met een door de medische wetenschap onbegrepen lichamelijke klacht (OLK). Dit aantal stijgt en belast de gezondheidszorg steeds meer. Deze onbegrepen lichamelijke klachten (OLK) verdwijnen vaak na enige tijd, maar sommige patiënten gaan er chronisch onder gebukt. Die patiënten zijn moeilijk behandelbaar. Veel artsen ervaren dat als belastend. OLK zijn een van de thema’s op het jaarlijkse NHG-congres.

De meesten van deze patienten worden doorgestuurd naar diverse specialisaties. Hierbij valt te denken aan een enorm aantal onnodige handelingen zoals ECG's, Scans, Rontgenfoto's en bloedonderzoek. Van het merendeel van deze OLK's kan geen oorzaak worden vastgesteld. Als gevolg daarvan worden tevens nog een groot aantal patienten doorverwezen naar de Psychiatrische hulpverlening.

Op mijn website www.aspartaam.nl/ zijn tientallen brieven te lezen van mensen die weer gezond zijn geworden nadat ze stopten met het gebruik van aspartaam. Evenals wetenschappelijke informatie over de negatieve gevolgen van het gebruik van aspartaam.

Hopend op een snelle afronding van de formatie, verblijf ik, met de meeste hoogachting,

E.Gunneweg.

**********************************************

----- Original Message -----
From: Holtkamp C.M.J.
To: 'info@gunneweg.nl'
Sent: Thursday, April 03, 2003 11:52 AM
Subject: RE: aspartaam

Geachte heer Gunneweg,

Wij kunnen echt verder niets voor u doen, wij vinden dat we voldoende geïnformeerd zijn over de gevaren van aspartaam.

Met vriendelijke groet,

Christine Holtkamp, SP Tweede Kamer

*********************************************

----- Original Message -----
From: Aspartaam
To: Holtkamp C.M.J.
Sent: Thursday, April 03, 2003 12:18 PM
Subject: Re: aspartaam

Beste Christine,

Hartelijk dank voor uw antwoord op mijn "uitgebreide informatie'' over het onderwerp aspartaam. U (de SP?) bent tenslotte nog wel zo netjes om een antwoord terug te sturen, wat ik van minister de Geus niet kan zeggen.

Uit de antwoorden die u mij stuurt blijk zonneklaar dat de Socialistische Partij ABSOLUUUT NIET 'voldoende geïnformeerd' is over de gevaren van aspartaam. M.a.w. u weet er totaal niets van, bent ook niet geneigd om u er verder in te verdiepen.

Helaas wordt ook geen enkele moeite gedaan door de Socialistische Partij om de vragen in mijn e-mails te beantwoorden.

Jammer, een gemiste kans voor de SP.

En dan verwacht u van de Nederlandse bevolking ook nog dat ze op u stemmen??? Ik dacht het niet.

U hoeft mij niet meer te antwoorden op deze mail want uw antwoorden zijn toch volkomen NIETSZEGGEND!!!!!!!!!

Met vriendelijke groet,

Ed Gunneweg
info@gunnweg.nl
www.aspartaam.nl

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!