Magnesium het wondermineraal

MAGNESIUMCHLORIDE Voor Gezondheid & Verjonging

* Door: Walter Last *

Vertaling: Ed Gunneweg

Magnesium is niets minder dan dan een wondermineraal met zijn helend effect op een groot scala van ziekten evenals de mogelijkheid om het verouderende lichaam te verjongen. Wij weten dat het essentieel is voor veel enzymreacties, vooral wat betreft de productie van cellulaire energie, voor de gezondheid van de hersenen, het zenuwstelsel en ook voor gezonde tanden en beendergestel. Nochtans, kan het een verrassing zijn dat magnesiumchloride ook een indrukwekkende bestrijder van besmettingen is.

De eerste prominente onderzoeker die de antibiotische effecten van magnesium onderzocht en bevorderde was een Franse chirurg, Prof. Pierre Delbet, Arts. In 1915 zocht hij naar een oplossing om wonden van militairen te reinigen, omdat hij vond dat de traditioneel gebruikte ontsmettingsmiddelen eigenlijk weefsels beschadigden en besmetting juist veroorzaakte in plaats van te voorkomen. In al zijn onderzoeken was een oplossing van magnesiumchloride veruit het beste. Niet alleen was het onschadelijk voor weefsels, maar het verhoogde ook zeer de leukocytactiviteit en fagocytose, de vernietiging van microben.

Later voerde Prof. Delbet ook experimenten uit met orale toepassingen van magnesiumchloride en ontdekte dat het om een krachtige immuun-stimulans ging. In zijn experimenten steeg de fagocytose tot 333%. Dit betekent dat na de opname van magnesiumchloride, door hetzelfde aantal witte bloedcellen tot drie keer meer microben werden vernietigd dan daarvoor.

Geleidelijk aan vond Prof. Delbet dat magnesiumchloride bij een groot aantal ziekten nuttig was. Hierbij waren inbegrepen ziekten van het spijsverteringskanaal zoals colitis, galblaasproblemen, de ziekte van Parkinson, beven en spierkramp, acne, eczeem, psoriasis, wratten en jeuk; impotentie, prostaathypertrofie, problemen net hersenen en bloedsomloop; astma, hooikoorts, urticaria en anafylactische reacties. Haar en nagels werden sterker en gezonder en de patiënten hadden meer energie.

Prof. Delbet vond ook een zeer goed preventief effect op kanker en genas voorstadia van kanker, zoals leukoplasie, hyperkeratosis en chronische mastitis. De epidemiologische onderzoeken bevestigden dat in gebieden met magnesiumrijke grond minder kanker voorkwam dan in die met een lage magnesiumniveau.

Een andere Franse arts, A. Neveu, genas verscheidene difteriepatiënten met magnesiumchloride binnen twee dagen. Hij publiceerde ook 15 gevallen van poliomyelitis die binnen enkele dagen genazen, als onmiddellijk met de behandeling werd begonnen, of binnen enkele maanden als de verlamming reeds was gevorderd. Dr. Neveu vond magnesiumchloride ook effectief bij astma, bronchitis, longontsteking en emfyseem. faryngitis, tonsillitis, heesheid, verkoudheid, griep, kinkhoest, mazelen, rodehond, de bof, roodvonk; vergiftiging, buikgriep, steenpuisten, abcessen, fijt, besmette wonden en osteomyelitis.

In recentere jaren hebben Dr. Vergini en anderen deze vroegere resultaten bevestigd en meer ziekten aan de lijst van succesvol gebruik toegevoegd: accute aanvallen van astma, shock, tetanus, herpes zoster, accute en chronische bindweefselontsteking, optisch neuritis, reumatische ziekten, vele allergische ziekten, Chronisch vermoeheidssyndroom en gunstige gevolgen bij kankertherapie. In al deze gevallen werd magnesiumchloride gebruikt en het gaf veel betere resultaten dan andere magnesiumsamenstellingen.

Magnesium voor de zenuwen

Magnesium heeft een kalmerend effect op het zenuwstelsel. Hiervoor wordt het vaak gebruikt om een goede slaap te bevorderen. Maar wat nog belangrijker is, het kan gebruikt worden om geprikkelde en opgewonden zenuwen te kalmeren. Dit is vooral nuttig bij epileptische insulten, convulsies bij zwangere vrouwen en beven bij alcoholisme. Het magnesiumniveau is over het algemeen laag bij alcoholisten, dat bijdraagt aan, of veel van hun gezondheidsproblemen veroorzaakt. Als het magnesiumniveau laag is, verliezen de zenuwen controle over spieractiviteit, ademhaling en geestelijke processen. Vermoeide zenuwen, tics en krampen, beven, geprikkeldheid, hypergevoeligheid, spierkramp, rusteloosheid, bezorgdheid, verwarring, desoriëntatie en onregelmatige hartslag, ze reageren allemaal op een verhoogd magnesiumn niveau. Een algemeen fenomeen van magnesium tekort is een hevige spierreactie op een onverwacht hevig geluid. Er zijn geheugenpillen op de markt gebracht die hoofdzakelijk uit magnesium bestaan.

Veel symptomen van de ziekte van Parkinson kunnen met hoge doses magnesium worden overwonnen, beven kan worden verhinderd en de starheid verlicht. Bij pre-eclampsie kunnen zwangere vrouwen convulsies, misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn krijgen. In het ziekenhuizen wordt dit behandeld met een magnesiuminfuus. Wegens zijn sterk ontspannend effect, helpt magnesium niet alleen om beter te slapen maar het helpt ook goed bij hoofdpijnen en migraine. Zelfs is het aantal zelfmoorden in verband gebracht met een magnesium tekort. Hoe Lager de magnesium hoeveelheid in grond en water in een bepaald gebied, des te hoger het aantal zelfmoorden.

Epilepsie wordt gekenmerkt door een abnormaal lage hoeveelheid magnesium in het bloed, in de vloeistof uit het ruggemerg en de hersenen, dat overprikkelbaarheid veroorzaakt in bepaalde gebieden van de hersenen. Er zijn vele gemelde oorzaken van epilepsie die zeer verbeteren of met magnesiumaanvulling verdwijnen. In een proef met 30 epileptie patienten was 450 mg magnesium per dag voldoende om met succes aanvallen onder controle te houden. Een andere onderzoek ontdekte dat hoe lager het magnesiumniveau in het bloed, des te heviger was de epilepsie. In de meeste gevallen werkt magnesium het best in combinatie met vitamine B6 en zink. In voldoende concentratie, beperkt of vertraagd magnesium de elektrische ontlading van een geïsoleerde groep hersenencellen. Dierproeven toonden aan dat zelfs de aanvankelijke uitbarsting van de cellen van de ontladende zenuw, die een epileptische aanval start met magnesium kan worden onderdrukt.

Magnesium voor het hart

Voldoende hoeveelheid magnesium is essentieel voor de hartspier. Zij die aan een hartaanval sterven hebben een zeer laag magnesium maar een hoog calciumniveau in de hartspieren. Patiënten met problemen van de kransslagaders die met grote hoeveelheden magnesium waren behandeld hadden een betere overlevinskans dan zij die met medicijnen waren behandeld. Magnesium verwijdt de slagaders van het hart en vermindert het cholesterol en het vet niveau.

Een hoog calciumniveau, anderzijds, vernauwt de hartslagaders en verhoogt het risico van hartaanvallen. Kalkafzetting in de wand van de slagaders dragen bij tot de ontwikkeling van arteriosclerose. Slagaders worden hard en stijf, waardoor de bloedstroom wordt beperkt en hoge bloeddruk wordt veroorzaakt. Bovendien, kan een dergelijk niet elastisch bloedvat gemakkelijk scheuren en een hersenbloeding veroorzaken. De landen met de hoogste verhouding calcium tot magnesium (hoog calcium en laag magnesiumniveau) in grond en water hebben het hoogste aantal harte en vaat ziekten. Boven aan de lijst staat Australië.

Wereldwijd is de opname van magnesium verminderd en dat van calcium verhoogd wegens het zware gebruik van calciumrijke en magnesiumarme meststoffen. Hierdoor is de opname van magnesium uit ons voedsel in de laatste vijftig jaar regelmatig gedaald, terwijl het gebruik van calcium-rijke meststoffen en de hart en vaatziekten ziekten tezelfdertijd zeer zijn gestegen.

Diabetici zijn vatbaar voor atherosclerose, degeneratie van de lever en hartkwalen. Diabetici hebben een laag niveau magnesium in de weefsels. Zij krijgen ook vaak oogproblemen -retinopathy. De diabetici met het laagste niveau magnesium hadden ernstigere retinopathy. Hoe Lager het magnesium in het water, des te hoger het sterftecijfer van diabetici door hart en vaatziekten. In een Amerikaanse onderzoek was het sterftecijfer dat was toe te schrijven aan diabetes vier keer hoger in gebieden met een lage hoeveelheid magnesium in het water dan in gebieden waar veel magnesium in het water voorkwam.

Magnesium voor gezonde beenderen & tanden

Medische autoriteiten beweren dat het wijdverspreid voorkomen van osteoporose en tandbederf in westelijke landen door een hoge calciumopname kan worden verhinderd. Nochtans, openbaart het gepubliceerde bewijs dat het tegenovergestelde waar is. De Aziatische en Afrikaanse bevolking met een zeer lage opname van ongeveer 300 mg calcium per dag heeft zeer weinig osteoporose. Bantoe vrouwen met een dagelijkse opname van 200 tot 300 mg calcium hebben het laagste aantal osteoporose in de wereld. In westelijke landen met een groot gebruik van zuivelproducten is de gemiddelde calciumopname ongeveer 1000 mg. Hoe hoger de calciumopname, vooral in de vorm van zuivelproducten (behalve boter) des te hoger het aantal osteoporoses.

Calcium, magnesium en fosfor worden in een zigzag balans gehouden door het bijschildklier hormoon. Als het calcium omhooggaat, daalt het magnesium en vice versa. Met een lage magnesiumopname, gaat calcium van de beenderen naar het weefsel, terwijl een hoge magnesiumopname zorgt dat calcium uit het weefsels naar de beenderen gaat. Een hoge fosforopname zonder een hoge calcium of magnesiumopname veroorzaakt dat calcium uit de beenderen het lichaam met de urine verlaat. Een hoge fosforopname met veel calcium en magnesium leidt tot het afnemen van de beenmassa.

Dr. Barnett, een orthopedische chirurg praktizeerde in twee verschillende Provincies van de V.S. met zeer verschillende hoeveelheden mineralen van grond en water. In Dallas met een hoog calcium en een lage magnesiumconcentratie waren osteoporose en breuken van de heup zeer gewoon, terwijl in Hereford met hoog magnesium en laag calcium deze bijna afwezig waren. In de provincie Dallas was de magnesium hoeveelheid van beenderen 0.5% terwijl dat in Hereford 1.76% was. In een andere vergelijking was de magnesium hoeveelheid in beenderen van lijders aan osteoporose 0.62% terwijl dat bij gezonde mensen 1.26% was.

Het zelfde is van toepassing voor gezonde tanden. In een onderzoek in Nieuw Zeeland vond men dat tanden die bestand waren tegen tandbederf gemiddeld tweemaal meer magnesium bevatten dan tanden die vatbaar waren voor tandbederf. De gemiddelde concentratie van magnesiumfosfaat in beenderen wordt aangegeven als ongeveer 1%, in tanden ongeveer 1.5%, in olifantsslagtanden 2% en in de tanden van vleesetende dieren die beenderen moeten kunnen verbrijzelen is dat 5%. Wat betreft de sterkte van beenderen en tanden moet u aan calcium denken als krijt en aan magnesium als superlijm. De magnesium superlijm bindt het krijt en zet het om in superieure beenderen en tanden.

Kanker en verouderen

Veel onderzoeken hebben een verhoogd aantal kankergevallen aangetoond in gebieden met hoeveelheden magnesium in grond en drinkwater. In Egypte was het aantal kankergevallen slechts ongeveer 10% van dat van Europa en Amerika. Bij de bevolking van het platteland was het praktisch onbestaand. Het belangrijkste verschil was een uiterst hoge magnesiumopname van 2.5 tot 3 g bij deze kanker-vrije bevolking, tien keer meer dan bij de meeste westelijke landen.

Dr. Seeger en Dr. Budwig uit Duitsland hebben aangetoond dat kanker hoofdzakelijk het resultaat is van een defect in de energie stofwisseling in de krachtcentrales van de cellen, de mitochondria. Een gelijkwaardige daling in energie productie vindt plaats wanneer wij verouderen. De grote meerderheid van de enzymen betrokken bij de productie van energie vereisen magnesium. Een gezonde cel heeft een hoog magnesium en een laag calcium gehalte. Tot 30% van de energie van cellen wordt gebruikt om calcium uit de cellen te pompen. Hoe hoger het calciumniveau en lager het magnesiumniveau in de extracellulaire vloeistof, des te moeilijker is het voor cellen om de calcium eruit te pompen. Het resultaat is dat met een laag magnesiumniveau, mitochondria geleidelijk aan verkalken en de energie productie daalt. Wij kunnen zeggen dat onze biochemische leeftijd door de verhouding van magnesium aan calcium binnen onze cellen wordt bepaald. Onderzoek van het Chronisch vermoeheids syndroom toonde aan dat aanvulling van magnesium resulteerde in een beter energieniveau.

Wij gebruiken onze spieren door hen selectief aan te spannen. Op biochemische niveau worden spier samentrekkingen teweeggebracht door calciumionen die in spiercellen stromen. Om de spier te ontspannen wordt het calcium er opnieuw uitgepompt . Naarmate wij verouderen, blijft meer en meer calcium opgesloten in de spieren en deze worden permanent min of meer aangespannen, wat leidt tot stijgende spierspanning en krampen. Samen met de verkalking van de gewrichten, is dit de typische starheid en onbuigzaamheid van oude dag. Hoe hoger onze opname van calcium met betrekking tot magnesium, des te sneller verkalken en verouderen wij. Het grootste deel van het bovenmatige calcium in ons dieet eindigt in ons zachte weefsel en rond de gewrichten wat leidt tot verkalking met arthritische misvormingen, arteriosclerose, cataract, nierstenen en dementie leiden. Dr. Seyle bewees experimenteel dat de biochemische spanning kan leiden tot pathologische verkalking van bijna ieder orgaan. Hoe meer spanning, des te meer verkalking, hoe sneller het verouderen.

Het verjongings mineraal

Naast zijn anti-microbiologische en immuunsysteem bevorderende eigenschappen, hebben zowel magnesium evenals chloride andere belangrijke functies om ons jong en gezond te houden. Chloride is natuurlijk vereist om elke dag een grote hoeveelheid maagzuur te produceren en is ook nodig om zetmeel verterende enzymen op te wekken. Magnesium is het verjongingsmineraal en verhindert de verkalking van onze organen en weefsels die voor aan ouderdom verwante degeneratie van ons lichaam kenmerkend is.

Gebruik van andere magnesiumzouten heeft minder voordelen omdat ze hoe dan ook in het lichaam in chloriden moeten worden omgezet. Wij kunnen magnesium als oxyde of carbonaat gebruiken maar dan moeten wij extra zoutzuur produceren om het te absorberen. Veel oudere mensen, vooral met chronische ziekten die wanhopig meer magnesium nodig hebben kunnen niet voldoende zoutzuur produceren en kunnen dan niet het oxyde of het carbonaat absorberen. Epsomzout is magnesiumsulfaat. Het is oplosbaar maar wordt niet goed geabsorbeerd en dient hoofdzakelijk als laxeermiddel. Gecheleerde magnesium wordt goed geabsorbeerd maar is veel duurder en heeft niet de heilzame werking van de chloride-ionen.

Calcium en magnesium zijn tegengestelden in hun effecten op onze lichaamsstructuur.Als algemene regel geldt, hoe zachter onze lichaamsstructuur des te meer calcium hebben wij nodig, als het stijver en onbuigbaar is heeft het minder calcium en het meer magnesium nodig. Magnesium kan de leeftijd afhankelijke degeneratieve verkalking van onze lichaamsstructuur tegenhouden en zodoende ons helpen met verjongen.

Jonge vrouwen, kinderen en vooral babys hebben zachte lichaamsstructuren en een zachte huid met lage calcium en hoge magnesium niveau's in hun cellen en zachte weefsels. Dit is de biochemie van de jeugd. Als wij ouder worden en het meest uitgesproken bij oudere mannen en vrouwen in de post-menopause, worden wij meer onbuigzamer. Slagaders verharden zich waardoor arteriosclerose wordt veroorzaakt, het skelet verkalkt en wordt star, de doornuitstekels en gewrichten versmelten, nieren, andere organen en klieren verkalken meer en meer en verharden met steenvorming, verkalking in de ogen veroorzaakt cataract en zelfs de huid wordt taai en gerimpeld. Op deze wijze is calcium van het zelfde niveau als zuurstof en vrije radicalen, terwijl magnesium samen met waterstof en anti-oxydanten samenwerkt om onze lichaamsstructuur zacht te houden.

Een gynaecoloog rapporteerde dat één van de eerste organen die verkalken de eierstokken zijn, die tot pre-menstruele spanning leiden. Toen hij zijn patiënten een hoge dosis magnesium gaf verdween hun PMT en zij voelden zich en zagen er veel jonger uit. Het grootste deel van deze vrouwen zeiden dat zij gewicht verloren. Ze kregen meer energie, ze voelden zich minder gedeprimeerd en genoten opnieuw veel meer van sex dan voordien. Voor mannen is het ook goed voor problemen die ontstaan door een vergrote prostaat klier. De symptomen verdwijnen gewoonlijk na een periode van aanvulling met magnesiumchloride.

Verhoogde magnesiumopname blijkt ook een effectieve manier te zijn om nierstenen en galblaasstenen, op te lossen de laatstgenoemde is het beste in combinatie met een hoge lecithineopname. De activering van spijsverteringsenzymen en galproductie helpen eveneens om een gezonde darmflora te herstellen, het kan de factor zijn die magnesiumchloride zo heilzaam maakt in het normaliseren van onze spijsverteringsprocédés, die om het even welke spijsverteringsongemak, zoals het verminderen van gasvorming en aanvallen van winderigheid. Dit klopt met de vermindering van alle lichaamsgeuren, met inbegrip van oksel en voetgeur.

Prof. Delbet gaf gedurende meerdere dagen als routine een oplossing van het magnesiumchloride aan zijn patiënten met infecties vóór iedere geplande chirurgische behandeling en werd door veel van deze patiënten verrast door ervaringen van euphorie en uitbarstingen van energie. Magnesiumchloride heeft vermoedelijk een specifieke werking op het tetanusvirus en zijn gevolgen voor het lichaam. Het schijnt zelfs te beschermen tegen slangbeten. Proefkonijnen stierven niet na een normaal dodelijke injectie van slanggif en een konijn overleefde een giftige slangenbeet na toediening van magnesiumchloride.

Naast dat het het meest essentiele mineraal in onze cellulaire energie productie is, is magnesium ook nodig voor de opgenomen B-Vitaminen om actief te kunnen worden in de spijsvertering. Magnesium is ook essentieel voor de synthese van nucleinezuren, voor celdeling voor DNA en RNA synthese van ons genetisch materiaal, voor eiwit evenals voor vetzuur synthese. Jammer genoeg is magnesium tekort op cellulair niveau waar het nodig is niet gemakkelijk te diagnostiseren daar serummagnesium niet met spier of cellulaire magnesiumniveau's overeenkomen. In plaats van te proberen de moeilijke analyse van het weefselmagnesium te weten te komen, als uw gezondheidsproblemen aan een laag magnesiumniveau zijn toe te schrijven, is het veel gemakkelijker en effectiever om meer magnesium te nemen en te zien wat gebeurt.

Verjongen door meer magnesium te nemen is een langzaam proces, vooral omdat de hoeveelheid magnesium die wij kunnen nemen beperkt is door zijn laxerende werking en de noodzaak om het in een redelijk balans met calcium en fosforopname te houden. Het andere probleem is dat spastische spieren een slechte bloed en lymfe circulatie hebben die het voor magnesium moeilijk maakt om verkalkingen in het weefsel en de gewrichten op te lossen en uit te spoelen. Daarom, kunnen wij het procédé van de verjonging zeer versnellen door de circulatie door permanent aangespannen spieren te verhogen zoals met diepe weefselmassage, heet en koud water toepassingen, ontspanningsoefeningen,evenals pakkingen en wrijven met magnesiumchloride of Epsomzout.

Hoeveel?

Gehydrateerde magnesiumchloride bevat ongeveer 120 mg magnesium per gram of 600 mg per afgestreken theelepeltje. Het heeft een mild laxerend effect. Aangezien een goede onderhoudsdosis nodig is om gezond te blijven, kunt u dagelijks een theelepeltje verdeeld over de dag bij de maaltijd nemen, u kunt het het beste in plaats van tafelzout gebruiken, het heeft een enigszins zoute smaak. Bij verhoogde bloeddruk en symptomen van magnesium tekort kunt u tijdelijk de dosis dagelijks verhogen tot 2 theelepeltjes. Dit kan 'de ontlasting vergemakkelijken' maar dat is over het algemeen goed. Nochtans, bij een lage bloeddruk kan extra calcium samen met ongeveer 300 mg magnesium door een verhouding van twee delen calcium op één deel magnesium nodig zijn.

Mensen met zeer gevoelige smaakpapillen kunnen beginnen met uiterst kleine hoeveelheden die met sterk op smaak gebracht voedsel worden gemengd en de dosis zeer geleidelijk aan verhogen. Als alternatief, drink u het water in één slok terwijl u uw neus dichtknijpt en daarna snel iets lekkers gebruikt.

Los bij acute infecties 40 gr of 8 lichtelijk afgeronde theelepeltjes op in 1 liter water. Bij kinderen wordt over het algemeen om de 6 uur een klein glas vol of 125 ml gebruikt. Volwassenen kunnen deze dosis verdubbelen door deze hoeveelheid om de 3 uren of zelfs meer te drinken, tot er diarree ontstaat en dan terug gaan naar een enkele onderhoudsdosis net onder het niveau dat diarree veroorzaakt tot de ontsteking verdwenen is.

Voor dagelijks gebruik kan het makkelijker zijn om magnesiumchloride in water op te lossen. U kunt 10 licht afgeronde theelepeltjes kristallen oplossen in een middelgroot glas water of, nauwkeuriger gezegd, 50g in 150 ml water. Giet de vloeistof af en gooi het residu weg. Meng dagelijks drie keer één theelepeltje van deze oplossing met voedsel of drank voor een dagelijkse opname van ongeveer 600 mg magnesium. Dit of een meer geconcentreerde oplossing kan ook gebruikt worden als kompres bij tumoren en besmette, ontstoken, pijnlijke, stijve of verkalkte gewrichten, spieren, verklevingen of littekenweefsel, worden gebruikt. Het is ook uitstekend te gebruiken als rug massage en om gespannen spieren en zelfs de verouderende huid overal te ontspannen. Voor een gevoelig huid moet het in een zeer verdunde vorm gebruik worden. Op wonden wordt het in het algemeen gebruikt in een 4% oplossing, dat is 4 g of een afgestreken theelepelt in 100 ml of een klein glas water.

Voor snel resultaat bij een niet gevoelige huid, gebruikt u een wrijfmassage: wrijf hard zodat de huid heet en rood wordt. Na dit verscheidene dagen te hebben gedaan kan er zich uitslag in het gebied ontwikkelen en de huid wordt zeer gevoelig. Wanneer dit gebeurt bevochtig de huid licht met een erg verdunde oplossing van magnesiumchloride of verzacht het met de inhoud van een capsule vitamine-E olie. Herhaal indien nodig het wrijven nadat de huid geheeld is.

Voor algemene ontspanning, evenals voor rugpijn en arthritis achtige pijn of spierpijn en stijfheid kan het goedkopere Epsomzout worden gebruikt. Het is uitstekend om in een heet bad met toevoeging van ongeveer 1 kg Epsomzout te weken. Ook kunnen hete zoutepakkingen op stijve of pijnlijke spieren en gewrichen worden gebruikt. Houd het één tot twee uur warm met een fles heet water.

Er is ook gedehydrateerde magnesiumchloride beschikbaar dat ongeveer tweemaal zo veel magnesium bevat als het gehydrateerde product.

Bij het gebruik hiervan moet de helft van de hierboven vermelde hoeveelheden gebruikt worden. Het is ook beschikbaar in tabletvorm maar het is dan wel duurder. Als u van plan bent een grote hoeveelheid te gebruiken of te delen met vrienden en verwanten, dan is de goedkoopste manier om 25 kg technisch magnesiumchloride van een chemische handelmaatschappij te betrekken, door bijvoorbeeld APS Chemische producten in Sydney opdracht te geven. Dit wordt normaal geproduceerd uit zeewater. De pekel die op de weg achterblijft nadat het natriumchloride eruit is gekristalliseerd bestaat hoofdzakelijk uit magnesiumchloride samen met wat magnesiumsulfaat. Na openen van de zak moet het goed gesloten gehouden worden,aangezien het sterk vocht aantrekt.

In plaats van magnesiumchloride, kunt u de pekel van de productie van zeezout gebruiken. Het heeft het voordeel om meer sporenmineralen te hebben dan het technische magnesiumchloride, maar vanwege de grote hoeveelheid magnesiumsulfaat is het ook veel bitterder.

Terwijl een grotere magnesium opname goed is voor de meeste mensen, hebben mensen met een lage bloeddruk bovendien gewoonlijk meer calcium nodig. De normale bloeddruk is ongeveer 120/80, hoe lager het is, des te groter zou de dagelijkse opname van calcium moeten zijn. Terwijl mensen met een hoge bloeddruk baat hebben bij tweemaal zo veel magnesium als calcium, kunnen mensen met een lage bloeddruk tweemaal zo veel calcium nemen dan magnesium, maar beide mineralen in vrij grote hoeveelheden. Mensen met lage bloeddruk en een neiging tot ontstekingen zouden hun opname van fosfor ook zeer moeten verminderen. Een hoog niveau fosfor in het bloed heeft de neiging om magnesium en calcium hoeveelheden te verminderen.

Aanvulling van magnesium zou bij ernstige nierproblemen (ernstige nieroninsufficientie) en ook bij myasthenia gravis moeten worden vermeden. Teveel magnesium kan spierzwakte veroorzaken, als dit gebeurt gebruik dan tijdelijk meer calcium.

Profielschets van magnesium

Magnesium wordt hoofdzakelijk gevonden binnen de cellen, het activeert vele enzymen en is noodzakelijk voor de stofwisseling van koolhydraten, vetten en aminozuren. Het is essentieel voor de functies van spieren en zenuwen en voor de vorming van beenderen en tanden. Over het algemeen regelt het en gaat het de invloed van calcium tegen.

Symptomen van een tekort & verhoogde behoefte

CIRCULATIE: Angina, arteriosclerose/atherosclerose, bloeddruk en hoog cholesterol, hartinfarcten, hypertensie, beroerte, hartkloppingen (snel hartritme), trombose.

SPIJSVERTERINGSSYSTEEM: Koliek, constipatie, chronische diarree, slechte opname, pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier).

SPIEREN: Rugpijn, insulten, krampen, verhoogde prikkelbaarheid, verdoofd gevoel, nystagmus (snel oog bewegingen), spasmen, stijve spieren, tintelingen, beven.

ZENUWSTELSEL: Apathie, verwarring, depressie, desoriëntatie, epilepsie, hallucinaties, geprikkeldheid, geestelijke stoornissen, multiple sclerose, nervositeit, paranoia, neuritis, ziekte van Parkinson, slecht geheugen, dementie.

ALGEMEEN: Alcoholisme, artritis, lichaamsgeuren, gebroken beenderen, verkalking in om het even welk orgaan, kanker, het Chronische vermoeheids syndroom, diabetes, eclampsie, hoofdpijn, infecties en ontstekingen, levercirrose, Lupus, migraine, oude dag, prostaat problemen, rachitis, stijfheid -, gerimpelde en taaie huid, steenvorming in galblaas of nieren en overactive schildklier.

Goede bronnen

Vers grassap (b.v. tarwegras, gerstegras) en Groen gerstpoeder, groentesappen, kelp, zeewater, vis, schaal- en schelpdieren, groene bladeren, melasse, geweekte noten en olieachtige zaden en ontsproten zaden. Magnesium is het centrale mineraal in chlorofyl dat dezelfde eiwitstructuur heeft als hemoglobine.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!