Klachtenformulier voor Aspartaam Slachtoffers

Als u het forumulier wilt printen kunt u het Word document klachtenformulier.doc downloaden

* *

Aan de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Datum:______________

Geachte Staatssecretaris:

Gedurende de laatste ______________________ word ik geplaagd door de volgende gezondheidsproblemen:
(Gebruik onderstaande ruimte voor een meer algemene omschrijving.)
Gebruik de achterkant van deze brief of meerdere blz. voor een uitgebreider omschrijving en behulpzame informatie.
Kortgeleden ontdekte ik dat de zoetstof aspartaam die zich in ontzettend veel produkten bevindt, zoals frisdrank, kauwgom maar ook in heel veel artikelen waarop het niet vermeld staat, in feite een gevaarlijke giftige stof is die niet geschikt is voor menselijke consumptie.

Nadat ik deze zoetstof volkomen uit mijn dieet had geschrapt zijn de symptomen verminderd en/of grotendeels verdwenen.

Volgens de Europese regelgeving dient de Nederlandse Regering er zorg voor te dragen dat:

1. (Wettelijke) voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke en analytische gronden; en tevens dat er goed wetenschappelijk onderzoek wordt toegepast.

2. Ze eerlijk is, en verantwoording schuldig is voor al haar activiteiten en beslissingen.

3. Tenminste op alle artikelen die aspartaam bevatten vermeld moet staan:
(Bevat een bron van phenylalanine).

De bovenstaande kenmerken werden en worden niet toegepast op deze giftige stof. Ik begrijp dat volgens de Europese regelgeving aspartaam gezien wordt als een stof die veilig aan voedings- en genotsmiddelen en zelfs medicijnen mag worden toegevoegd. Er blijken echter voldoende aanwijzingen te zijn, dat aspartaam niet zo veilig is als wel wordt aangenomen. Zonder dat er onderzoeksresultaten werden overlegd, die de veiligheid van aspartaam konden bewijzen, werd deze giftige stof op de markt gebracht.

De FDA in Amerika gaf op 27 juni 1996 toestemming om aspartaam overal in te gebruiken, waarbij alle bezwaren van op dat moment ingestelde onderzoekscommissies voor het gemak terzijde werden geschoven.

Aspartaam blijkt volgens veel wetenschappers-van-naam ernstige gevolgen te hebben voor de volksgezondheid. Aspartaam wordt in een groeiend aantal artikelen gebruikt, zowel voedings- genotsmiddelen en allerlei soorten medicijnen en vitaminen. Het zal het steeds duidelijker worden dat zowel mannen vrouwen als kinderen slachtoffer worden van een foutieve beslissing van het Europese Parlement. Zonder gedegen onderzoek heeft men kritiekloos de aanbevelingen van de FDA in Amerika overgenomen, zonder er kennis van te nemen dat deze beslissing werd genomen door slechts één persoon, Dr. Arthur Hull Hayes het toenmalige hoofd van deze FDA.

Het is ook in volkomen tegenspraak met de Europese Regelgeving dat niet in alle gevallen het gebruik van deze zoetstof wordt vermeld op de verpakking. Dit is zeker zo onbegrijpelijk daar een groot aantal mensen, die lijden aan de stofwisselingsziekte "Phenylketonurie", deze zoetstof absoluut niet kunnen en mogen gebruiken. Deze zoetstof levert voor deze mensen direct aantoonbare gevaren op voor de gezondheid.

Iedere baby wordt d.m.v. een hielprik getest op deze aandoening. Daarna wordt de noodzaak van vermelding van deze zoetstof op het etiket verder volledig onbelangrijk geacht en mag ieder voor zich het maar uitzoeken. Het treft vooral de mensen die verplicht zijn om zich te houden aan hun dieet en zij zijn er het meest vatbaar voor, de diabetes mellitus patiënten.

Het wordt tijd om deze wereldwijde epidemie een halt toe te roepen, door in te zien wat aspartaam is, een sluipend gif dat zich nu reeds in meer dan 7000 voedings- genots- en geneesmiddelen bevindt in meer dan negentig landen.

Als bewoner van de Staat der Nederlanden, verwacht ik dat aspartaam gerangschikt zal worden onder de gevaarlijke vergiften, een stof die ongeschikt is voor menselijke consumptie en dat er een totaal verbod komt op het gebruik ervan.
Handtekening:_____________________________ Datum:_____________

Adres:_______________________________________________________

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!