Ouders aangeklaagd voor kindermishandeling?

Engeland op jacht naar vetzucht

* *

Vertaling: Ed Gunneweg

Volgens de Sunday Times worden dikke kinderen door maatschappelijkwerkers in Engeland bij de kinderbescherming aangemeld tezamen met kinderen waarvan verondersteld wordt dat ze seksueel en/of lichamelijk worden mishandeld.

In uitzonderlijke gevallen werden de kinderen geplaatst in pleeggezinnen omdat hun ouders aan de gezondheidsproblemen van hun nakomelingen hebben bijgedragen door zich niet te houden aan medische adviezen.

Sommige artsen zijn er voorstander van om ouders te straffen voor het slecht behandelen van hun kinderen door ze zoveel te eten te geven dat ze gezondheidsproblemen oplopen.

Een veel gehoorde klacht is dat dikke kinderen meer gebruik maken van de medische voorzieningen dan waar ze recht op hebben.

Bron:
Het Engelse tijdschrift Ouderschap
Sunday Times 28 januari 2007Commentaar Webmaster:


Het zal niet lang meer duren voor dat wij in Nederland en België ook zulke maffe toestanden zullen kennen.
Het is nu al zo dat allerlei instanties zich buitengewoon druk maken om het feit dat één op de vier kinderen te dik is. Veel instanties beijveren zich hiervoor, zoals het Voedingscentrum (on)eerlijk over eten?, de Consumentenbond, onze regering en de hartstichting.

Natuurlijk hebben wij ons in deze consumptiemaatschappij een verkeerd voedingspatroon eigen gemaakt. Natuurlijk worden onze kinderen zoet gehouden met allerlei snacks. Natuurlijk worden er in de kantines van heel veel scholen verkeerde dingen verkocht. Maar er bestaat onomstotelijk bewijs dat smaakversterkers, die alom aanwezig zijn in onze voeding, van het plakje worst tot kant en klare maaltijden, stampvol met smaakversterkers en andere chemische stoffen zitten. Eén van die smaakversterkers, MSG (monosodiumglutamaat), wordt in het laboratorium gebruikt om proefdieren moddervet te maken voor nader onderzoek. Een andere stof die in bijna alle producten te vinden is, is glucosestroop. Is het dan vreemd dat hele bevolkingsgroepen veel te dik worden. Er is voor de toevoeging van MSG geen maximum gesteld, dus de industrie kan rustig zijn gang gaan.

Uiteraard zijn er "wetenschappers", al of niet betaald door de industrie, of gesubsidieerd door de regering, die dit maar een broodje aap vinden en dan roepen dat je dan ook last hebt van oude kaas en tomatensap. Door dit soort teksten wordt de aandacht van de werkelijke feiten afgeleid m aar dat zal wel de bedoeling zijn. Hoe lang zal het nog duren dat de EU en onze regering toestaan dat we op grote schaal vergiftigd worden, en niet alleen met onze voeding.

Het aantal kinderen dat overgevoelig is voor allerlei chemische stoffen is ontelbaar. Het aantal ernstige aandoeningen bij kinderen stijgt alarmerend, o.a. ADHD en lichamelijke en geestelijke stoornissen. Autistische kinderen, die ineens niet meer autistisch blijken te zijn als men hun voeding aanpast, o.a. door MSG uit die voeding weg te laten. Hetzelfde gebeurt als men de voeding aanpast van de vele kinderen met astma.

En dan wordt er in Engeland geroepen om de ouders te straffen voor het dik worden van hun kinderen. Medici en verzekeringen die klagen dat kinderen teveel en te vaak van medische voorzieningen gebruik maken, meer dan waar ze recht op hebben.
Het moet toch niet gekker worden, consumenten te straffen voor de welbewuste en doelgerichte vergiftiging van onze voeding, alleen maar gaat omdat het om het geldelijk gewin en de gezondheid van de bevolking allang geen prioriteit meer heeft. De industrie geeft miljoenen uit aan het promoten van hun ongezonde producten. Plaatsvervangende gezondheidsproducten met toegevoegde vitaminen, calcium, bifidus bacteriën en weet ik wat voor drogredenen zien we in de winkel verschijnen, om nog meer geld te kunnen verdienen aan de in de war gebrachte consument. Al deze extra gezonde producten worden gepromoot door de industrie en het Voedingscentrum, dat er alleen is voor diezelfde industrie.

Wie kunnen we nog vertrouwen als het om onze gezondheid en die van onze kinderen gaat, als onze eigen wetgevers niet meer te vertrouwen zijn. Het heeft veel te veel slachtoffers gekost voordat men eindelijk toegaf dat asbest, tabak en drank de gezondheid verwoestte. Nu weet de regering van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen om het roken van tabak en het drinken van sterke drank te ontmoedigen. Tegelijk heeft diezelfde regering nog een andere pet op, waardoor ze nog wel de accijns kunnen innen die op deze producten van toepassing is.

Het zou goed zijn als er een "onafhankelijke" commissie in het leven werd geroepen om de wantoestanden bij de bereiding van onze voeding aan de kaak te stellen. Tegelijkertijd bedenk ik me dat echt "onafhankelije" commissieleden niet meer bestaan en dat de industrie altijd een hele grote vinger in de pap zal hebben bij een dergelijke commissie.
(Lees hiervoor het onderzoek van de EU naar de kunstmatige zoetstof aspartaam)

Verbaas u er dus in de nabije toekomst niet over wanneer er in Nederland ook een "VETPOLITIE" wordt aangesteld, goedgeefs gesponsord door onze bezorgde voedingsindustrie die het zo goed met ons voor heeft.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!