Voedingsindustrie beïnvloed rapport aspartaam

* *

Vertaling: Ed Gunneweg

Onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de EU

Op voorstel van de beheerder van deze website Ed Gunneweg is er door een Europees parlementslid een klacht ingediend bij OLAF, de antifraudedienst van de EU.

  • Deze klacht heeft betrekking op mogelijke onregelmatigheden bij het opstellen van het advies door het Wetenschappelijk Commissie voor de Voeding van de EU inzake de toelating van aspartaam in onze voedselketen.
  • OLAF wordt gevraagd te willen onderzoeken of leden van dit wetenschappelijk comité mogelijk financiele belangen hadden in de aspartaamproducerende industrie op het moment dat zij het advies uitbrachten om aspartaam toe te laten binnen de EU.

Voedingsindustrie beïnvloed rapport aspartaam

In 2001, verzocht het "Food Standards Agency" in Engeland aan de Europese Commissie Scientific Committee on Food (SCF) om rapport uit te brengen over de kunstmatige zoetstof aspartaam (E-951). De SCF werd gevraagd om meer dan 500 wetenschappelijke rapporten te bekijken, die tussen 1988 en 2000 waren uitgebracht en ander nieuw wetenschappelijk onderzoek dat niet eerder door het Comité was onderzocht. Op 10 december 2002 bracht de SCF haar definitieve rapport uit.

Een onafhankelijk verslag van het definitieve SCF rapport heeft aangetoond dat:

  1. De leden van het Wetenschappelijk Comité van de Europese Commissie voor de Voeding (SCF) hebben op ethisch en financiëel gebied tegenstrijdige belangen met de voedingsmiddelenindustrie.Deze belangenverstrengeling zou de SCF van deelname aan het Comité hebben moeten uitsluiten.

  2. De leden van het Wetenschappelijke Comité voor de Voeding hadden de meeste onderzoeksdocumenten, die zij hebben aangehaald, niet gelezen.
  3. Het rapport negeerde onafhankelijk onderzoek met betrekking tot aspartaam en vertrouwde, in plaats daarvan, zwaar op vaak aangehaalde artikelen in boeken en overzichten die door werknemers of adviseurs van de aspartaam fabrikanten (Monsanto en Ajinomoto) waren samengesteld.
  4. Mensen die aspartaam gebruiken worden blootgesteld aan aanzienlijke hoeveelheden formaline die zich in het lichaam ophopen, zoals door onafhankelijk onderzoek is aangetoond.
  5. De door de aspartaamfabrikant gesponsorde onderzoeken zijn blijkbaar ontworpen om de mogelijkheid te vermijden ongunstige gevolgen te vinden. Toch keurde het Comité deze onderzoeken zonder enige navraag goed. In contrast daarmee, heeft bijna al het onafhankelijke aspartaamonderzoek naar gebruik bij mens en dier geconstateerd dat het problemen kan veroorzaken.
  6. Onderzoek bij mensen en de klinische rapporten in de medische literatuur verbinden het gebruik van aspartaam aan vormen van fibromyalgie, epileptische aanvallen, paniekaanvallen, manie, hersenentumoren, migraine/hoofdpijn, duizeligheid, symptomen met betrekking tot depressie, geheugenverlies, netelroos, onregelmatig hartslag, en talrijk andere symptomen die grotendeels door het Comité werden genegeerd.

Lees ook de artikelen:

Controversiële goedkeuring
Belangenverstrengeling
Onderzoek door de WHO
Invloed aspartaamindustrie?
Een nieuw onderzoek?

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!