Veiligheid aspartaam blijft onduidelijk

* Brussel, 8 mei 2006 *

Bewerking: Ed Gunneweg

De bevindingen met betrekking tot de zoetstof aspartaam van de Europese waakhond over onze voedselveiligheid (EFSA) zijn niet geruststellend. EFSA’s conclusies staan hier een daar zelfs haaks op die van het Ramazzini-instituut, die het eigenlijke onderzoek naar de mogelijk kankerverwekkende eigenschappen van aspartaam uitvoerde. SP Europarlementariër Kartika Liotard: “Bij voedsel geldt nog altijd dat twijfels moeten worden weggenomen, niet weggebagatelliseerd zoals EFSA nu lijkt te doen. De veiligheid van aspartaam is dus nog altijd niet te garanderen.”

EFSA evalueerde een eerder onderzoek van het Ramazzini-instituut, maar haar bevindingen staan haaks op die van het instituut zelf. Ramazzini vond wél een relatie tussen aspartaam en diverse soorten kanker, EFSA ontkent dat nu. Liotard: “De persconferentie over EFSA’s evaluatie leek wel te zijn bedoeld om het Ramazzini-onderzoek te bagatelliseren”.

Verontrustend is ook de houding van EFSA, die vond dat ‘het boek over Aspartaam nu definitief gesloten kan worden’. Kartika Liotard: “Dat is bizar. Gezien de grote hoeveelheid aanwijzingen over de carcinogeniteit van aspartaam en de verschillen in opvatting tussen wetenschappers, is vervolgonderzoek juist harder nodig dan ooit. In ieder geval moet er een langetermijnstudie naar de gevolgen van aspartaam bij mensen uitgevoerd worden. Vooralsnog geldt wat mij betreft het voorzorgsprincipe (‘voedsel moet veilig zijn’). Dat zou ook moeten betekenen dat gewaarschuwd moet worden tegen het gebruik van aspartaam en dat dat ook op de producten vermeld moet worden”. Het tegendeel vindt echter plaats. Bij huisartsen ligt vaak een folder in de wachtkamer met de titel ‘Aspartaam, zorgeloos en zoet’. Gesponsord door Coca Cola, die aspartaam gebruikt in haar ‘light’ producten.

Liotard: “Op de persconferentie van EFSA werd abnormaal veel tijd en aandacht besteed aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van haar wetenschappers. Dat wekt juist nieuwsgierigheid op. Wij willen dan ook de achtergrond van de EFSA-onderzoekers preciezer weten. Mede in het licht van de eerdere twijfels van de Europese Commissie zelf over de kwaliteit van de EFSA. Die wordt hiermee opnieuw gevoed en ook daar zullen we kritisch naar moeten kijken”.

Meer informatie: Kartika Liotard,

www.europa.sp.nl

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!