Brief aan Formateur Mr J. P. H. Donner
en prof. dr. F. Leijnse

* *

De onderstaande E-mail heb ik verstuurd aan de Geachte heren formateurs Mr J. P. H. Donner en prof. dr. F. Leijnse. Dit bericht geeft u wellicht enige stof tot het stellen van parlementaire vragen.

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de lastenverzwaringen, zoals de accijnsverhogingen op alcohol en tabak. Om u wellichtnog een mogelijk interessant en wellicht welkom idee aan te reiken voor een aanvullende accijnsverhoging, zou u kunnen besluiten om een accijns te heffen op het gebruik van aspartaam als kunstmatige zoetstof als een op zichzelf staand product dan wel verwerkt in allerlei soorten voeding en drank. Aangezien er een enorme hoeveelheid aspartaam wordt gebruikt zou dit waarschijnlijk aanzienlijke inkomsten kunnen betekenen voor onze staatskas. Daar de regering noch de Europese Unie, om voor hen bekende en moverende redenen, deze zoetstof in Nederland niet kunnen (willen) verbieden, lijkt accijns hier het aangewezen middel. Hier heeft u een middel in handen om de begroting in 2007 mede in evenwicht te krijgen. Deze lastenverzwaring zou de vakbeweging wellicht ook over de streep kunnen helpen om een begrotingsevenwicht in 2007 te helpen bereiken.

Ik zal mijn idee nader toelichten. In vergelijking met aspartaam, zijn alcohol en tabak gezond te noemen, dus alle reden om de zoetstof aspartaam zwaarder te belasten. Er bestaat zoveel bewijs en belastend materiaal over deze "meest onderzochte" kunstmatige zoetstof, dat het ongelooflijk is dat de Europese Unie opnieuw haar goedkeuring heeft gegeven.

  1. Aspartaam zorgt voor verzwaring van de kosten van de gezondheidszorg. De ingredienten van aspartaam: Phenylalanine 50% (Zenuwgif) Asparaginezuur 40% (Zenuwgif) Methylalcohol 10% (wordt omgezet in formaline) zorgen voor veel klachten die niet door huisartsen worden herkend. Wel wordt de 1e lijns gezondheidszorg extra belast door veel klachten. Deze klachten zijn door de FDA erkende ziekteverschijnselen. Er wordt een zeer groot aantal geneesmiddelen onnodig voorgeschreven, wat eveneens onze Nederlandse gezondheidszorg onevenredig belast, zonder dat de medicatie ook maar enige oplossing biedt.
  2. Het zorgt ook voor een substantiele belasting van de eerste en tweede lijns gezondheidszorg. Wekelijkse bezoeken zo'n 300.000 Nederlanders hun huisarts met een door de medische wetenschap onbegrepen lichamelijke klacht (OLK). Dit aantal stijgt en belast de gezondheidszorg steeds meer. Deze onbegrepen lichamelijke klachten (OLK) verdwijnen vaak na enige tijd, maar sommige patiënten gaan er chronisch onder gebukt. Die patiënten zijn moeilijk behandelbaar. Veel artsen ervaren dat als belastend. OLK zijn een van de thema’s op het jaarlijkse NHG- congres.

De meesten van deze patiënten worden doorgestuurd naar diverse specialisaties. Hierbij valt te denken aan een enorm aantal onnodige handelingen zoals ECG's, Scans, Rontgenfoto's en bloedonderzoek. Van het merendeel van deze OLK's kan geen oorzaak worden vastgesteld. Als gevolg daarvan worden tevens nog een groot aantal patienten doorverwezen naar de psychiatrische hulpverlening.

Op mijn website www.aspartaam.nl/ zijn tientallen brieven te lezen van mensen die weer gezond werden nadat ze stopten met het gebruik van aspartaam. Evenals wetenschappelijke informatie over de negatieve gevolgen van het gebruik van aspartaam.

Hopend op een snelle afronding van de formatie, verblijf ik, met de meeste hoogachting,

E.Gunneweg.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!