Einde Discussie!

* 20 augustus 2003 *


Hieronder vindt u een voorbeeld hoe een in eerste instantie "normale" vraag een dubbele bodem blijkt te hebben. Het was waarschijnlijk niet de bedoeling een eerlijk antwoord te ontvangen. Tevens is dit een voorbeeld hoe een Rijks Universiteit, ondanks overweldigend bewijs nog steeds vasthoudt aan de verkeerde onderzoeken (van de fabrikant). Aspartaam wordt zelfs als "GENEESMIDDEL" aangeprezen.

Het moet niet gekker (en gevaarlijker) worden.


Eigenlijk had ik de afzender niet anoniem moeten weergeven, want dit soort mensen is een gevaar voor de wetenschap! Maar ja, ze worden geïdoctrineerd.

Een biochemisch research medewerker bij het Universitair Centrum voor Farmacie (UCF) stuurde via de Aspartaam website de onderstaande email.
In deze email werd met geen woord gerept over de Rijks Universiteit van Groningen (RUG).
De biochemisch research medewerker heeft, zoals zo veel vragenstellers, enige vragen over de zoetstof aspartaam. Als ik uitgebreid op deze vragen reageer blijkt uit het daaropvolgende antwoord, dat de vragensteller al een uitgesproken, vooringenomen mening heeft waar het aspartaam betreft.

Onderstaande tekst afkomstig van de website van de Rijks Universiteit http://www.farm.rug.nl/

Het wordt echter duidelijk als blijkt dat de email afkomstig blijkt te zijn van de Rijks Universiteit Groningen

Het Universitair Centrum voor Farmacie (UCF) maakt deel uit van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Er wordt fundamenteel en toegepast geneesmiddelenonderzoek verricht en onderwijs gegeven op het gebied van de farmacie en de farmaceutische wetenschappen. Farmacie neemt een belangrijke positie in op het gebied van de life sciences.

Afgestudeerden vinden banen in verschillende sectoren: als apotheker of als farmaceutisch onderzoeker. Het onderzoek heeft veelal een multidisciplinair karakter. Farmacie heeft tal van raakvlakken met geneeskunde, scheikunde en biologie. Hierdoor zijn er veel samenwerkingsverbanden, nationaal en internationaal.

De email met de vraag om informatie

From: E. B.
To: Aspartaam
Sent: Wednesday, August 20, 2003
Subject: mijn eigen verhaal

Hallo Ed Gunneweg,

Een eigen verhaal heb ik niet, maar ik schrok van uw site waar ik toevallig in kwam. Ik gebruik ook wel aspartaam en heb geen problemen. Het is toch een "lichaam eigen " stof, een eiwit bestaande uit fenylalanine en asparaginezuur. Waar ik even benieuwd naar ben is: bent u zelf een deskundige, een arts of wetenschappelijk onderzoeker op dit terrein? Zelf ben ik biochemisch research medewerker bij de universiteit. Tot mijn schrik las ik dat u zelfs Hodgkin en MS aan aspartaam wil wijten, gaat dit niet een beetje te ver?

In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groeten,

E. B.

Dit mailtje lijkt toch gewoon een vraag om informatie!
Niets is echter minder waar.

Het aan E. verstuurde antwoord


Hallo E.,

Gelukkig heb je nog geen problemen met aspartaam, maar ik vind het fijn dat je toch de moeite hebt genomen om een mailtje te sturen. Ik vind het prettig als kritische mensen die nog niet op de hoogte zijn van de gevaren van aspartaam en smaakversterkers, (MSG monosodiumglutaminaat) mij vragen stellen. Vooral ook omdat je zegt biochemisch research medewerker te zijn.

Ik ben geen arts of wetenschappelijk onderzoeker, ik mag mezelf wel min of meer deskundige noemen op dit kleine gebied. Ik maak echter gebruik van teksten van artsen, hoogleraren en uitermate deskundigen op dit gebied. De inhoud van de website komt dus niet zomaar uit de lucht vallen en is zeker niet bedoeld om mensen angst aan te jagen.

Het is waar als je zegt dat aspartaam bestaat uit de "lichaam eigen" stoffen, phenylalanine en asparaginezuur bestaat. Maar dan zul je ongetwijfeld ook weten dat beide stoffen niet vrij in de natuur voorkomen. Ze komen enkel en alleen voor in eiwit wat wij met ons voedsel gebruiken. Een reactie hier over van de arts Jim Bowen kunt u lezen in het artikel aminozuur

Dan hebben we het nog niet eens over de gevaren van de toegevoegde stof methylalcohol, 11% van aspartaam.

Het is zeker dat grote hoeveelheden aspartaam, meer dan 2 liter per dag gedurende maanden en jaren, moet leiden tot chronische formaline- mierenzuur vergiftiging. 11% van de aspartaam (1120 mgr in 2ltr light) is 123mg methanol (methylalcohol) wordt onmiddellijk in het lichaam opgenomen na het drinken. Daarna wordt het snel omgezet in formaline, dat op zijn beurt weer wordt omgezet in mierenzuur. Beiden worden op den duur omgezet in koolzuur en water, 30% methanol blijft in het lichaam achter als vaste giftige stofwisselingsproducten van formaline en mierenzuur, dagelijks 37mg, een gram iedere maand. Als 10% methanol achter blijft als formaline, zou dat dagelijks een opeenhoping van 12 mg formaline betekenen. Dat is 60 maal meer dan de 0.2mg retentie van de dagelijkse limiet van 2mg formaline in drinkwater./

Bedenk dat de EPA limiet voor formaline in drinkwater 1 ppm is, of 2mg dagelijks bij een normaal gebruik van 2ltr water.

Dit langdurig chronisch blootstellen aan kleine hoeveelheden gif leidt tot typische patronen van in toenemende mate ernstig gecompliceerde symptomen, te beginnen met hoofdpijn, vermoeidheid, gewrichtspijn, prikkelbaarheid, geheugenverlies en het leidt tot oog problemen en zelfs epileptische insulten. In veel gevallen ontstaat er verslaving. Waarschijnlijk ontstaan er ook aandoeningen van het immuunsysteem met een overgevoeligheid voor deze vergiften en andere chemicaliën.

Lees ook de FAQ over Chronische methanol/formaline vergiftiging door aspartaam
methanol-faq

Het zijn de reclame slogans uit de jaren 80 die uitermate slim waren bedacht om de mensen over de streep te trekken. Zoals "Lichaams eigen stoffen" en "Zoals de natuur het bedacht heeft". Maar dat dat in 2003 op een universiteit nog steeds gedacht wordt dat geeft mij toch te denken. Het is natuurlijk nog steeds waar dat de EU en onze regering aspartaam en smaakversterkers hebben goedgekeurd. Maar er is zo ontzettend veel 'wetenschappelijk' onderzoek naar de gevaren van aspartaam zie het artikel www.aspartaam.nl/artikelen/asprref.html

Er is echter ook heel veel 'on-wetenschappelijk' onderzoek gedaan door de fabrikanten van aspartaam door het sponsoren van veel van dit onderzoek om aspartaam goed gekeurd te krijgen. Het blijkt dan ook dan 100% van het gesponsorde onderzoek aspartaam als veilig aanwijst, maar 99% van het 'wetenschappelijke' onderzoek wijst juist op de gevaren van aspartaam. Veel besluiten over de goedkeuring door de EU zijn genomen op basis van deze malafide onderzoeken (daar is voldoende bewijs van).

U schrijft dat u schrikt van het feit dat zelfs Hodgkin en MS aan aspartaam zijn te wijten. Dat zijn inderdaad verschrikkelijk dingen, maar de enorme toevloed van phenylalanine en glutamaat naar de hersenen zorgen er voor dat deze stoffen als zenuwgif werken. Er ontstaan dan verschijnselen die bestaande ziektebeelden verergeren of verschijnselen die lijken op bestaande ziektebeelden.

Dr. Bowen schrijft:

"De hersenen vervaardigen neurotransmitters uit aminozuren. Door de overheersende aanwezigheid van phenylalanine wordt deze werking geremd, zodat de aanmaak van dopamine en serotonine in de hersenschors wordt onderdrukt. Daarom heeft Aspartaam dergelijke extreme effecten bij volwassenen veroorzaakt als de ziekte van Lou Gehrigs (ALS), MS, en de Ziekte van Parkinson. Deze twee vergiftigingen (door phenylalanine en monosodiumglutaminaat) zijn gestegen door overdracht van de placenta, zodat de schade die wordt overgebracht op zuigelingen doordat de moeders deze stoffen gebruiken extreem is."

Wellicht is het bovenstaande aanleiding om een eigen onderzoek naar de gevaren van genoemde stoffen te starten. Dat zou ik zeer toejuichen, omdat alleen al hierdoor de kosten van de gezondheidszorg en onderzoek enorme proporties hebben aangenomen. Nog steeds gaat de reguliere gezondheidszorg er van uit dat aspartaam en glutaminaat GEEN gevaar opleveren voor de volksgezondheid./

Ik hoop u met de informatie van de website op andere gedachten te hebben gebracht.

Graag zou ik nog eens een antwoord op deze email van u ontvangen. U bent ook altijd welkom met meer vragen over het onderwerp.

Uit het antwoord dat ik op mijn email ontving blijkt duidelijk dat de biochemisch research medewerker vooraf haar mening al gevormd had.
Men wil dan ook geen verdere discussie.
        (Zwak hoor)!

Antwoord van E. B.

From: E. B.
To: Aspartaam
Sent: Wednesday, August 20, 2003
Subject: Re: mijn eigen verhaal

Hallo Ed,

Je schrijft:
Het is zeker dat grote hoeveelheden aspartaam, meer dan 2 liter per dag gedurende maanden en jaren, moet leiden tot chronische formaline-mierenzuur vergiftiging.

Precies,  dat  is  het  probleem:  alles  wat  je  teveel  gebruikt is schadelijk,  dat  geldt voor "normaal" voedsel ook: fruit, melk, kaas, wortelen,  spinazie,  brood,  noem  maar  op: neem er teveel van en je krijgt problemen, dit geldt zelfs voor puur schoon drinkwater.

Nee,  we  zullen hier geen onderzoek naar gaan doen. Verspilde tijd en geld. Heus, aspartaam in normale porties geeft geen problemen, sterker nog,  het  is  goed  voor  je:  zowel  fenylalanine als asparaginezuur werkt  gunstig  bij  de  bestrijding  van alcohol- en drugsverslaving, daarbij  is  fenylalanine  goed  voor  het  geheugen  en  bestrijd het depressies,  maar  nogmaals,  alles  in  geringe  mate.  Waar  TE voor staat is altijd slecht.

Alleen  als  iemand ergens allergisch voor is, geldt er geen "geringe" mate,  maar  is  afblijven  de  boodschap,  denk  aan  fenylketonurie, bekend  door  het  hielprikje  bij  babies.  Deze  mensen  hebben  een stofwisselingsziekte, waarbij fenylalanine niet  wordt  afgebroken  en uitgescheiden,     maar  zich  ophoopt  in  het  lichaam  en  daardoor verwoestend op de hersens werkt. Gelukkig komt dit maar weinig voor en kan,  nadat  de  diagnose  is  gesteld, succesvol met een dieet worden voorkomen.

Einde discussie.

Ik wens je veel sterkte met je problemen.

Met vriendelijke groeten,
E. B.

Door te zeggen

"Einde discussie"

wordt bewezen dat men een eerlijke confrontatie, voorzien van feiten, uit de weg gaat.

Toch nog maar een bijdrage aan een beëindigde discussie

Hallo E.,

Jammer dat je dat ene zinnetje uit het totaal gelicht hebt. Ja daar zijn wetenschappers sterk in. De rest interesseert ze dan niet meer. Maar kijk toch maar naar de genoemde artikelen voordat je je eind conclusie trekt.

Je moest eens weten in hoeveel producten het op dit moment voorkomt, jawel.... duizenden.

Het is enigszins te vergelijken met het gevaar van sigaretten op de lange termijn. Opeens moeten er waarschuwingen op tabak! Nog een aantal jaren dan gebeurt dat ook met aspartaam en MSG.

"phenylalanine als asparaginezuur werkt gunstig bij de bestrijding van alcohol- en drugs verslaving, daarbij is phenylalanine goed voor het geheugen en bestrijd het depressies, maar nogmaals, alles in geringe mate"

Hoe kom je in hemelsnaam aan deze "wijsheid"???

Juist voor die problemen die je aanhaalt zijn deze stoffen funest.

Jammer, dat je 'als biochemisch research medewerker' niet beter op de hoogte bent van wat er in de "echte" wereld aan de hand is.

Jammer... "Einde van de discussie".
/

Jammer... "Ik heb geen problemen", maar alle aspartaam gebruikers in de hele wereld wel.
Doe eens een "search" in Google naar het Engelse woord "aspartame", en sta verbaasd./

Met vriendelijke groet
Ed GunnewegEinde van een vreemde briefwisseling.
Zou dit in opdracht van de farmaceutische industrie zijn geweest?


Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!