"Glutamaat onschuldig bevonden"

* Brief aan de Consumentenbond d.d. 24 oktober 2001 *

gezond@consumentenbond.nl

Onder deze kop worden in het artikel al de mensen die lijden aan het Chinese Restaurant Syndroom, en alle anderen die wel nadelige invloeden ondervinden in de beklaagdenbank gezet. Want volgens het artikel is "glutamaat onschuldig".

Volgens het artikel moet het bij al die mensen, die klachten hebben na gebruik van smaakversterkers, tussen de oren zitten.
Want u schrijft in het artikel zelfs: ".....dat glutamaat eigenlijk altijd veilig is, ook voor zwangere vrouwen en kinderen.

Het is zo ontzettend jammer dat door bovenstaande aangehaalde tekst de weg vrij zou kunnen komen om smaakversterkers zelfs aan babyvoeding en de voeding voor bejaarden toe te voegen. Want ondanks dat uw artikel beweert dat het voor zwangere vrouwen en kinderen volkomen veilig is blijkt uit wetenschappelijke onderzoeken in de door mij verstrekte referenties zeer duidelijk de gevaren van "exitotoxinen" en zeker voor de kwetsbare groepen die u aan haalde.

U geeft wel aan dat in diverse publikaties de resultaten op een rij zijn gezet, er wordt in het gehele artikel echter geen enkele onderzoeker genoemd, nog worden er onderzoeken aan gedragen.

Zo blijft het gehele glutamaat artikel voor mij tamelijk onduidelijk en lijkt het uit de lucht gegrepen.

"Alle goed uitgevoerde studies naar de rol van glutamaat bij het Chinees restaurantsyndroom....."

Graag zou ik de titels van al die goed uitgevoerde studies van u vernemen of in ieder geval referenties van deze artikelen. Indien u uit de door u aangehaalde "goed uitgevoerde studies" heeft aangehaald, moet het niet zo moeilijk zijn om deze referenties te verstrekken.

Wat kan toch de reden zijn dat er in Nederland (Europese Gemeenschap) geen aandacht is of wordt besteed aan bewijsmateriaal dat al lang beschikbaar is.

Hoewel ik het moeilijk vind om te geloven, het zal toch niet de macht van het grote geld zijn? Of worden onderzoeken van de fabrikant misbruikt om goede onderzoek gegevens te kunnen produceren.

Graag zou ik van u een reactie op het bovenstaande ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Naam bekend bij Webmaster

Referenties:

1. Olney, John "Excitatory Neurotoxins as Food Additives: An Evaluation of Risk." Neurotoxicology 2:163-192 (1980)

2. Olney, J. W.; and Ho, Ol. "Brain damage in Infant Mice Following Oral Intake of Glutamate, Aspartate or Cysteine." Nature 227:609- 611(August 8, 1970)

3. Olney, J. W. "Excitotoxic Food Additives - Relevance of AnimalStudies to Human Safety." Neurological Behavioral Toxicology andTeratology 6:455-462 (l984).

4. Olney, J. W.; Labruyere, J: DeGubaret, T. "Brain Damage in Mice fromVoluntary Ingestion of Glutamate and Aspartame." NeurobehavioralToxicology 2:125-129 (l980)

5. Schainker, N. and Olney, J.W. "Glutamate Type Hypothalamic PituitarySyndrome in Mice Treated with Aspartame or Cysteate in Infancy." Journalof Neutral Trans. 35: 207-215 (l974)

6. Reynolds, W. A.: Butler, V." Lemley-Johnson, N. "Hypothalamic Morphology Following ingestion of Aspartame of MSG in the Neonatal Rodentand Primate: A Preliminary Report" Journal of Toxicology andEnvironmental Health 2:471-480 (l976)

7. Lipton, S.A.: Rosenberg, P.A. "Excitatory Amino Acids as a Finalcommon Pathway for Neurologic Disorders." New England Journal ofMedicine 330 (9):613-622 (l994).

8. Olney, John W., 1994. "Excitotoxins in Foods," NeuroToxicology, Volume 15, Number 3, page 535-544.

De email werd nooit beantwoord

* 8 februari 2002 *

Directie Consumentenbond,
Postbus 1000,
2500 BA Den Haag.

Onderwerp: Niet beantwoorde email

Geachte directie,

Sinds het artikel "Glutamaat onschuldig bevonden" in Gezond” heb ik tot drie maal toe een email gestuurd naar gezond@consumentenbond.nl. Ik heb op alle drie de emails geen enkele reactie ontvangen. Dat bevreemd mij zeer.

Naar aanleiding van het artikel - Gemeentehuis in Cyberspace - in de laatste Consumentengids wil ik u toch nog een keer schrijven.

In bovengenoemd artikel zet u vraagtekens bij de E-mailproef. Ik geloof dat bij deze proef ook de Consumentenbond behoort bij de 26 % ‘niet beantwoord’ en ‘geen reactie’.

Ik hoop echt dat u aan deze brief plus de bijgevoegde emails nog enige aandacht zou willen schenken. Het antwoord is voor mij en voor heel veel mensen die overgevoelig zijn voor MSG van groot belang.

Met vriendelijke groet,

Naam bekend bij Webmaster

Commentaar Webmaster:

Helaas blijkt iedere keer weer dat het moeilijk is om een antwoord van de Consumentenbond te krijgen. Komt dit omdat men heilig geloof hecht aan de door hen zelf verstrekte informatie, of komt het door dat ze gebonden zijn aan de wetten van de regering en EU. Want het zijn uiteindelijk deze twee laatsten die absoluut niet om onze gezonheid geven. Dat blijkt weer uit de manier waarop de EU met onderzoekgegevens omgaat.

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!