HET ZOETE VERGIF!

Lay-Out en Bewerking: Ed Gunneweg

Onderwerp: Worden we vergiftigd? 

In de jaren '70 werd door de Amerikaanse firma Searle naar een stof gezocht die zou kunnen dienen als geneesmiddel tegen maagzweren. Door een 'toeval', zo wordt gezegd werd ontdekt dat de chemische stof zoet smaakte. Toen men verder ging zoeken bleek de stof wel 200 maal zoeter dan normale suiker. Het bevatte slechts een te verwaarlozen aantal calorieën en had een normale zoete smaak, dit in tegenstelling tot de al aanwezige zoetstoffen, die niet van gevaar ontbloot waren. De kunstmatige zoetstof NutraSweet(R) was geboren.

Het duurde nog tot 1983 voordat de zoetstof door de Amerikaanse keuringsdienst van waren, de FDA, op de markt werd toegelaten. Aan het gebruik bleken nogal wat bezwaren verbonden te zijn, zoals het ontstaan van kankergezwellen bij proefdieren. Aangezien alle onderzoeken betaald werden door de Monsanto, die Searle had overgenomen, werden zodoende negatieve testresultaten uit de publiciteit gehouden.

Nog steeds worden negatieve reacties, in publicaties over de zoetstof 'aspartaam' (NutraSweet) van zelfstandige onderzoekers, krachtig ontkend door betaalde onderzoekers van Monsanto.

Slechts één persoon beoordeelde dat aspartaam vrij was van het risico op kanker -- en dat was de FDA commissaris. Een aantal FDA onderzoekers was sterk gekant tegen goedkeuring vanwege het sterke vermoeden kanker te verwekkende bij levenslang gebruik van aspartaam. Zodoende stemde de publieke onderzoekscommissie (met inbegrip van de voorzitter van de Amerikaanse Associatie van Neuropatologen) unaniem tegen goedkeuring. Het wetenschappelijk team van de FDA, was eveneens tegen goed keuring.

Kort nadat de FDA commissaris aspartaam had goedgekeurd in frisdrank, kreeg hij een zeer goed betaalde adviseurpositie bij de PR-firma van de fabrikant van aspartaam. Er wordt echter een gruwelijk spel gespeeld met de gezondheid van miljarden mensen.

Nu wil het feit dat niemand van de 'verantwoordelijke personen' in Amerika erkent dat er gevaar schuilt in het gebruik van aspartaam. Ook in Nederland wordt, door allerlei instanties die ik geschreven heb, dit gevaar ontkend. Zelfs door het Ministerie van Volksgezondheid, dat zegt dat twee onderzoeken (Lees wel TWEE onderzoeken) hebben aangetoond dat Aspartaam VEILIG is wanneer de dagelijkse hoeveelheid (ADI) van 40 mg niet wordt overschreden.

De kunstmatige zoetstof aspartaam wordt samengesteld uit de chemische stoffen asparaginezuur, phenylalanine en methanol. Wanneer het in het lichaam is opgenomen, wordt de methanol of methylalcohol, omgezet in formaline en mierenzuur.

Formaline is een zenuwgif, het is tevens een kankerverwekkende stof. en wordt gebruikt bij het conserveren van lichamen. Ook wordt het gebruikt bij het uitgassen van besmette ruimten.
Phenylalanine, werkt ook als neurotransmitter en is ook een zenuwgif wanneer het niet vergezeld wordt door de andere aminozuren uit eiwit.

Als we even overdenken welke mensen in onze samenleving zijn aangewezen op het gebruik van kunstmatige zoetstof dan zien we dat dit diabetespatiënten zijn. Het gevaar dat langdurige blootstelling aan methanol met zich meebrengt voor diabetespatiënten is n.l. een extra beschadiging van oogzenuw en netvlies waardoor gedeeltelijke tot algehele blindheid kan ontstaan, en dat bij een bevolkingsgroep die is aangewezen op het gebruik van o.a. aspartaam.

SCHADE AAN HET GEZICHTSVERMOGEN

Aspartaam veroorzaakt schade aan het zenuwstelsel maar ook schade aan de oogzenuw, zoals blindheid en gedeeltelijke tot totale atrofie. Dit is te verklaren uit de omzetting van de methylalcohol in o.a. formaline en is terug te vinden in de wetenschappelijke onderzoeken over formaline vergiftiging. Op het moment dat dit vernietigende proces is begonnen, bestaat er geen mogelijkheid tot herstel van het zien.
Het menselijk gezichtsvermogen verzorgt 90 procent van alle intellectuele input van de hersenen en centrale zenuwstelsel. Alle leerprocessen gedurende ons gehele leven zijnhierop gebaseerd. Naar het onstaan van schade aan de oogzenuw door methylalcohol is in het verleden reeds veel onderzoek gedaan. Wanneer de zoetstof het spijsverteringskanaal binnenkomt, splitst de aspartaam molecule zich o.a. in een stof die we kennen als methanol of methylalcohol. Het komt de bloedbaan binnen en zodra deze deeltjes het gebied bereiken van de gezichtszenuw en het netvlies met hoge stofwisseling, ontstaat gedeeltelijke atrofie. Het oog kan niet langer dan negentig seconden zonder zuurstof en voeding zonder dat er schade ontstaat. De mogelijkheid bestaat van totaal verlies van het gezichtsvermogen zonder dat herstel mogelijk is. Zeer vroeg in de behandeling, kunnen gezichtszenuw en netvlies nog gered worden.
Artsen moeten zich hiervan bewust zijn en zij dienen het chemische proces te begrijpen. Er zijn gevallen bekend, waar de patiënt alle stadia van blind worden door maakte door een verkeerde diagnose. Omdat de arts denkt aan een beschadiging van de oogzenuw die veroorzaakt wordt door de gevolgen van suikerziekte, wordt meestal het hormoon 'prednison' gegeven. Hierdoor ontstaat toename van het gewicht en een vollemaansgezicht.. echter zonder kans op herstel. De arts wordt door de verschijnselen op een dwaalspoor gebracht, omdat hij niet van de gevaren van het langdurig gebruik van aspartaam op de hoogte is en dus geen idee heeft wat de oorzaak is van de desbetreffende klacht.

Daar de scheikundige stof phenylalanine schade aan de hersenen kan veroorzaken zien we symptomen als: afwijkend gevoel in armen en benen, gevoelens van lusteloosheid, schaduwen zien, het niet goed kunnen benoemen en omkeren van woorden en bepaalde gevallen van gehoorschade wordt genoemd.

Dit kan en zal zeker problemen veroorzaken bij het leren van kinderen. Artsen dienen alert te zijn op het feit dat zich een probleem voordoet, veroorzaakt door de geneesmiddelenindustrie. Ouders moeten de bijverschijnselen leren herkennen van dit giftige product.

Er is echter ook een heel grote groep mensen die door gewichtsproblemen veel met aspartaam gezoete producten zullen gebruiken. Vooral de diverse soorten limonades en suikervrije kauwgom met aspartaam zijn hier favoriet. Ook deze mensen zullen ziekteverschijnselen krijgen die niet in verband gebracht zullen worden met het gebruik van aspartaam. 

Op 28 juli 1983 stelde de Drankenindustrie in Amerika een 30 pagina's tellend protest op, waarin de veiligheid van Aspartaam aan de kaak werk gesteld. Toen ze echter ontdekten dat mensen die op hun gewicht moeten letten, veel suikervrije dranken zouden drinken en dat voor de omzet van de drankenindustrie van groot belang zou zijn, waren zij opeens al hun bezwaren vergeten.

Er is nog een giftige reactie die invloed heeft op het centrale zenuwstelsel, die in verband staat met het phenylalanine niveau van het centrale zenuwstelsel. Het veroorzaakt beschadiging van hersenen en centrale zenuwstelsel en manifesteert zich als de stofwisselingsziekte PKU. Voor mensen met deze ziekte kan het gebruik van aspartaam dodelijke gevolgen hebben.
Er is echter geen enkel, correct gehouden, experiment op lange termijn geweest op het gebied van heterozygote phenylketonurie (mensen die drager zijn van PKU). Maanden tot jarenlange verhoging van het plasma phenylalanine peil kan de scheikunde van de hersenen veranderen. Onderzoekers hebben gesteld dat mensen met bovenstaande aandoening de stof phenylalanine absoluut niet mogen gebruiken.

Echter, ook bij zwangere vrouwen kan deze stof zeer onaangename gevolgen hebben voor de ongeboren vrucht. De stof phenylalanine wordt zeer snel door de foetus opgenomen en daar kunnen hersenbeschadigingen en beschadiging van het DNA door ontstaan.

Oud Staatssecretaris Erica Terpstra stelde in een brief: "dat het gevaar van het gebruik van phenylalanine gevoeglijk bij patiënten met PKU bekend is zodat zij van de gevaren op de hoogte zijn." Daar phenylalanine echter bij iedereen bij langdurig gebruik gevaren oplevert voor de gezondheid, vraag ik mij af of er in het belang van de Volksgezondheid in Nederland niet meer onderzoek dient te worden verricht naar een tijdbom waarvan de afschuwelijke gevolgen zich pas over jaren zullen openbaren.

Indien u bij het gebruik van Aspartaam de volgende verschijnselen opmerkt:
hoofdpijn, depressie, onduidelijke spraak, geheugen verlies, verminderd gevoel in de onderbenen of pijnscheuten, evenwichtsstoornis, angstaanvallen, chronische vermoeidheid, verlies van gezichtsvermogen, opvliegingen, loslaten van het netvlies, epileptische aanvallen en hartkloppingen, dan heeft u waarschijnlijk de 'Aspartaam ziekte'!

Veel artsen stellen onterecht de diagnose Multiple Sclerose (MS) terwijl het in werkelijkheid om een vergiftiging met Methanol gaat, die zich voordoet als MS.

STOP ONMIDDELLIJK met deze gevaarlijke stof. MS is geen doodvonnis, maar vergiftiging door methanol wel!

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!