WAT IS ASPARTAAM?


Aspartaam is een kunstmatige zoetstof, tegenwoordig in meer dan 6000 voedingsproducten verwerkt en dit aantal stijgt nog altijd. Aspartaam wordt gebruikt in dieet ('light') producten zoals frisdrank en tafelzoetjes, maar ook in producten als ranja, yogi, dubbeldrank, yoghurt, kwark, yakult, snoep, taart, kauwgom, vitaminepreparaten, peutertandpasta, enz.


Aspartaam blijkt niet alleen al kankerverwekkend te zijn bij doseringen vanaf 20 mg/kg per dag, een hoop mensen schijnen er ook nog eens behoorlijk ziek van te worden.


Aspartaam blijkt in zijn geheel niet geschikt te zijn voor kinderen; 1 liter ranja per dag (= 600 mg aspartaam) is voor een kind dat 30 kilo of minder weegt een absolute overdosis:


600 mg : 5 kilo = 120 mg/kg per dag
600 mg : 10 kilo = 60 mg/kg per dag
600 mg : 15 kilo = 40 mg/kg per dag
600 mg : 20 kilo = 30 mg/kg per dag
600 mg : 25 kilo = 24 mg/kg per dag
600 mg : 30 kilo = 20 mg/kg per dag

Aspartaam wordt vermeld als Aspartaam, Nutrasweet of E951.
  Coca Cola gaat stoppen met aspartaam!
 
Wat zit er in uw eten? Corinne Gouget, schrijfster van het boekje "Wat zit er in uw eten" is "gezelfmoord"; alles wijst erop dat zij een flinke prijs heeft moeten betalen voor haar klokkenluidersrol op het gebied van giftige toevoegingen aan ons voedsel. Lees meer
 
ONDERZOEKEN BLIJVEN UITWIJZEN: ASPARTAAM ZEER KANKERVERWEKKEND


September 2007: Ramazzini publiceert de resultaten van weer een nieuw onderzoek over aspartaam. Dit onderzoek onderstreept de resultaten van hun eerdere onderzoek in 2005, echter zou uit dit onderzoek blijken dat hoe eerder aspartaam toegediend werd (foetale fase), hoe meer kankerverwekkend de zoetstof is. zwangere vrouwen: opgelet dus!
 
Vele onderzoeken hebben reeds aangetoond dat aspartaam schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid en in speciaal voor kinderen en zwangere vrouwen. Niet voor niets heeft aspartaam jaren lang op de lijst van verboden middelen gestaan. Het feit dat aspartaam in 1992 in Europa toch veilig bevonden is, wekt op zijn minst vragen op.


Deze site is opgericht om u van alle relevante informatie te voorzien, zodat het u mogelijk wordt zelf een oordeel te vellen.

 

Corinne Gouget

Corinne Gouget De franse klokkenluidster Corinne Gouget, in Nederland bekend geworden met het boekje "Wat zit er in uw eten?" is op 22 juni 2015 "gezelfmoord". Haar zogenaamde zelfmoord wekt veel vragen op en mensen die haar kennen zeggen dat ze vermoord is.

Twee maanden nadat haar boekje "Additifs alimentaires" uitkwam en waar er op dat moment al 11.000 exemplaren van verkocht waren, kreeg zij uit het niets een oproep om voor de rechter te verschijnen. Advocaten van haar kinderen werden niet gehoord door de rechter. Haar twee kinderen werden direct uit huis geplaatst en het werd haar verboden om enig contact met hen te hebben, in welke vorm dan ook. Volgens de rechter was ze "krankzinnig", immers gaf ze haar kinderen biologisch eten en vocht ze tegen de voedingsindustrie waarbij ze mensen wilde behoeden voor de gevaren van bepaalde E-nummers zoals E621 (mononatriumglutamaat) en E951 (aspartaam). In 2013 gingen er petities de ronde om de betrokken rechters in de zaak met betrekking tot de uithuisplaatsing van haar dochters, strafrechtelijk te veroordelen.

Haar ex man is werkzaam in Engeland in de voedselindustrie en lid van de vrijmetselarij. Corinne was van hem gescheiden en met haar kinderen terug naar Frankrijk gegaan. Zij zag in het oordeel van de rechtbank een complot van de vrijmetselarij. Een vriendin en medestrijdster kwam eerder al om het leven door een verdacht vliegtuigongeluk. Corinne Gouget vloog om die reden niet meer. Ze werd hoe langer hoe achterdochtiger en verhuisde voortdurend.

Politieonderzoek loopt nog, maar wellicht zal haar verhaal uiteindelijk in de doofpot belanden; de Franse mainstream media heeft tot nu toe niets hierover naar buiten gebracht. Volgens een goede vriend van haar hebben de vrijmetselarij en de voedingsindustrie haar tot wanhoop gedreven.
Aspertaam Wiki De EFSA heeft de gevraagde data van Ramazzini ontvangen en meldt met hoge prioriteit te zullen starten aan de evaluatie van de nieuwe aspartaam studie van Ramazzini.
Wegens het gebrek aan enig reactie op de vorige vraag, stelt de SP een 2e vraag aan het parlement. De SP vraagt zich af waarom de Commissie nog niets ondernomen heeft om zekerheid te verkrijgen over de mogelijke onveiligheid van aspartaam en vraagt welke stappen de Commissie zal ondernemen indien verdere data van Ramazzini uitblijft.
EFSA vraagt Ramazzini nogmaals de primaire stukken aan te leveren van het onderzoek en meldt niet te kunnen beginnen met hun 'risk assesment' zolang de data niet compleet is.
Ramazzini publiceert de laatste resultaten van het onderzoek. De studie demonstreert de statistisch significante verhoging van leukemie, lymfomen en kwaadaardige tumoren in nieren bij vrouwelijke ratten die aspartaam toegediend kregen en een statistisch significante verhoging van kwaadaardige tumoren in perifere zenuwen bij mannelijke ratten.
De SP vraagt of het Parlement op de hoogte is dat de EFSA het niet nodig acht maatregelen te nemen om de consument te beschermen. Gezien het feit dat het bestuderen van de nieuwe onderzoeksgegevens enkele maanden in beslag zal nemen en gezien de ernstige aard van de bevindingen van Ramazzzini, acht de SP het noodzakelijk op korte termijn preventieve maatregelen te nemen, zoals het (tijdelijk) beperken van de consumptie van aspartaam.
Ramazzini publiceert de eerste resultaten van een nieuw onderzoek naar de kankerverwekkendheid van aspartaam. Volgens dit onderzoek is aspartaam, verwerkt in de voeding, al kankerverwekkend bij doseringen ver beneden de in Europa gestelde ADI (Aanvaardbare Dagelijkse Inname). De EFSA pakt de zaak op als 'spoedkwestie' en meldt een risicoberekening te gaan doen zodra alle data van Ramazzini ontvangen is. Deze risicoberekening zal 3 tot 5 maanden duren. Wat betreft de volksgezondheid ziet de EFSA desondanks geen reden om tussentijdse maatregelen te nemen en adviseert tot die tijd het aspartaam gebruik in dezelfde mate voort te zetten.
acesulfaan Van aspartaam kan je hoofdpijn krijgen!
Je kunt erg moe en lusteloos worden van aspartaam.
In de zoetjes / tafelzoetjes van Canderel zit aspartaam. Aspartaam veroorzaakt kanker . Op http://www.voedingscentrum.nl/...zoetstoffen.htm kunt u het klassieke voorbeeld vinden van een schema waarbij een gemiddeld persoon 65 kg weegt en per dag 4,3 liter aan frisdrank zou moeten drinken om zijn ADI te behalen. Echter, het aantal producten met aspartaam stijgt nog altijd. Hoeveel aspartaam er in een product zit staat niet op het etiket. Wanneer men producten gaat combineren, is de kans groot dat u aardig in de buurt komt van de gestelde ADI, om nog maar van kleine kinderen te zwijgen. Ga eens uit van het volgende dagelijkse gebruik:
Product: Aspartaam gehalte:
Drie kopjes koffie, 2 zoetjes per kopje: 240 mg
Een liter 'light' frisdrank of gewone ranja: 600 mg
Een vitamine bruistablet: 40 mg
2 Schaaljes magere fruityoghurt of ijs: 280 mg

Het zou een totaal kunnen zijn van 1160 mg aan aspartaam. Stel, u weegt geen 65, maar 55 kilo. U komt dan uit op een totaal van 21 mg/kg per dag. Dit is boven de 'statistisch significante' dosis van 20 mg/kg van Ramazzini's onderzoek, absoluut kankerverwekkend dus. Niet meegerekend hierin zijn snoepgoed en eventuele vitaminepreparaten en sportdrankjes, waar enorme hoeveelheden aspartaam in kan zitten. Mensen die deze producten geregeld tot zich nemen kunnen heel gemakkelijk voorbij de ADI komen.
Maar wat nu bij kinderen? Neem eens het volgende eetpatroon:
Product: Aspartaam gehalte:
Een glas yogidrink: 70 mg
Een glas dubbeldrank: 107 mg
Drie glazen gewone ranja: 450 mg
Een vitamine bruistablet: 40 mg
Schaaltje magere fruityoghurt of ijs: 140 mg

Ook hier geen snoepgoed meegenomen. Het totaal van 807 mg zou voor een kind dat 15 kg weegt, een absolute overdosis zijn (53,8 mg/kg per dag)!
METHANOL OOK IN FRUIT?
Methanol is een afbraakstof van aspartaam en komt zelfs in grotere mate in fruit voor. Maar er is hier een groot verschil: In fruit zit een nog grotere hoeveelheid ethyl, wat niet in kunstmatig gezoette producten voorkomt. Deze ethyl werkt als een tegengif en zorgt ervoor dat we geen overdosis methanol in ons lichaam krijgen:
Dr. Woodrow C. Monte - University Tempe, Arizona
Hoe goed we overigens tegen methanol kunnen, schijnt per persoon nogal verschillend te zijn. De een kan bij een hele lage dosis al een overdosis hebben terwijl de ander extreem hoge doseringen tot zich kan nemen zonder direct iets te merken.
ASPARTAAM GEBRUIK VOLGENS DE GEZONDHEIDSRAAD:
De Gezondheidsraad meldde in 2002 de volgende cijfers m.b.t. de enorme toename van suikervrije frisdrank over de periode 1987-1997, op basis van leeftijd en geslacht:
http://www.gezondheidsraad.nl/pdf.php?ID=498
Toename aantal gebruikers: Toename
gemiddeld gebruik:
Jongens 13-18 jaar 10,7% 4,5%
Meisjes 13-18 jaar 14,1% 23,6%
Mannen 19-35 jaar 7,4% 63,8%
Vrouwen 19-35 jaar 16,9% 57,7%
ASPARTAAM GEBRUIK VOLGENS HET VWA:
Even wakker worden hier. De volgende twee tabellen zijn, volgens rapport van het VWA in 2004, het gebruik van aspartaam in Nederland over de periode 1997-1998 en op basis van leeftijd. Ook in 2004 waren deze cijfers al zwaar verouderd, desondanks wordt er mee gewerkt:
http://www.vwa.nl/...zoetstoffen.pdf
Of lees het document hier: 200412_zoetstoffen.pdf
Gemiddelde:
1-4 jaar 0,2 mg/kg
4-7 jaar 0,1 mg/kg
7-10 jaar 0,1 mg/kg
10-13 jaar 0,1 mg/kg
1-97 jaar 0,1 mg/kg
95 Percentiel:

1-4 jaar 0,5 mg/kg
4-7 jaar 0,3 mg/kg
7-10 jaar 0,3 mg/kg
10-13 jaar 0,7 mg/kg
1-97 jaar 0,5 mg/kg

Volgens het VWA zouden worst-case scenario's de volgende cijfers opleveren:
Gebruik per dag:
1-4 jaar 14 mg/kg
4-7 jaar 9 mg/kg
7-10 jaar 5 mg/kg
1-97 jaar 3,5 mg/kg
De bijna 10 jaar oude cijfers uit tabel 'Gemiddelde', die in zijn geheel niet realistisch zijn, worden vandaag de dag door de Consumentenbond gebruikt om u gerust te stellen:
http://www.consumentenbond.nl/...
Er mag worden vermeld dat hoewel er grote hoeveelheden aspartaam in tafelzoetjes en suikervrije snoepjes zitten, deze niet zijn meegenomen in de cijfers. Men zegt overigens met bovenstaande cijfers uit te zijn gegaan van enkel worst-case scenario's. Volgens bovenstaande cijfers is het dus in principe onmogelijk dat een klein kind 1 liter per dag drinkt (ranja, chocolademelk, dubbeldrank)...
WAT ER VAN U VERWACHT WORDT Zwangerschap: Bent u zwanger of hebt u kleine kinderen? De Europese Commissie maakt zich zorgen om de kwetsbaarheid van deze groep en heeft hiervoor in 2003 de wetgeving aangepast m.b.t. de etikettering. Gebruik van aspartaam staat voortaan op de etiketten:
http://www.europarl.eu.int/...pdf
Echter, op de etiketten staat niet aangegeven dat deze groep hier in speciaal op moet letten. Ook niet WAAR ze dan op moet letten. Het ruime aanbod aan suikervrije snoepjes en vitaminen speciaal voor kinderen doen eerder denken dat het hier om gezonde producten gaat.
Hoewel de zorgen omtrent deze kwetsbare groep in bovenstaand document duidelijk uitgesproken worden, zal deze extra aspartaam informatie deze groep waarschijnlijk nooit bereiken. Ook het voedingscentrum spreekt hier niet over, u dient dus zelf op de hoogte te zijn van deze zaken. De kans is vrij groot dat uw kinderen momenteel te veel aspartaam binnen krijgen. Hoewel een maximum bij kinderen vrij gemakkelijk bereikt kan worden, wat u maximaal mag geven staat niet op het etiket, ook niet hoeveel aspartaam er eigenlijk in het product zit. Om er achter te komen hoeveel aspartaam er exact in een bepaald product zit, zal u de fabrikant moeten bellen en hopen op een eerlijk antwoord. Dat de fabrikant het ook niet al te nauw neemt kunnen we zien aan de 4% van het aantal producten dat in 2004 de maximum toegestane hoeveelheid aan aspartaam overschreden had:
http://www.vwa.nl/...zstoffen.pdf
Of lees het document hier: 200412_zoetstoffen.pdf
Vooral kleine kinderen kunnen de Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI) makkelijk overschrijden. Om een idee te krijgen over hoeveel aspartaam een kind gemakkelijk binnen kan krijgen, lees pagina 'Cijfers'.
RAMAZZINI'S ONDERZOEK EEN FABELTJE VOLGENS HET VOEDINGSCENTRUM
Op 22 november 2005 schrijft het voedingscentrum een kort artikel over het nieuwe onderzoek van Ramazzini. Het verschenen artikel is nu echter verhuisd naar de 'fabeltjes' pagina: bekijk hier.
HET VOEDINGSCENTRUM EERLIJK OVER ETEN?
Het Voedingscentrum beschrijft hier enkel de hersentumoren, welke slechts voor komen bij vrij hoge doseringen aspartaam. Hierdoor zou men zich geen zorgen hoeven te maken. Echter, de hoge cijfers leukemie en lymfomen die ook door Ramazzini gemeld worden en die juist bij hele lage doseringen voor blijken te komen, melden zij in het geheel niet.
Even in het kort: De statistisch significante resultaten van Ramazzini:
Soort kanker: Dosis vanaf: Kwaadaardige hersentumoren 2500 mg/kg Kwaadaardige tumoren 100 mg/kg Leukemie / lymfomen 20 mg/kg !!! Het voedingscentrum heeft besloten de zorgwekkende leukemie cijfers achter te houden; het lijkt niet de bedoeling dat u hier van op de hoogte bent. Het zou u (terecht) zorgen doen maken en uw koopgedrag doen beÔnvloeden. Niet de consument, maar de fabrikant lijkt hier beschermd te worden. Zij melden verder kritiek te hebben op het feit dat Ramazzini de ratten heeft laten leven tot aan spontaan overlijden:
'... hoe ouder een rat wordt, hoe groter de kans dat zich tumoren hebben ontwikkeld'
Met andere woorden, als u op uw oude dag kanker krijgt, is dit niet zo heel erg. Vergeten wordt dat oudere ratten die aspartaam kregen, statistisch significant meer tumoren ontwikkeld hadden dan de ratten uit de controle groep. Lees zelf hun artikel en vraag u af hoe eerlijk zij over voeding zijn:
http://www.voedingscentrum.nl/...
Het gevaar op leukemie ligt al op 20 mg/kg en was ook al duidelijk zichtbaar met 4 mg/kg per dag. Voor een kind dat 30 kg weegt, is dus 1 glas per dag al te veel!
STEVIA - HET ONGEBRUIKTE ALTERNATIEF
Stevia is een suiker vervanger die komt overwaaien uit BraziliŽ. Deze sterke zoetstof wordt al eeuwen door de Guarani indianen gebruikt. Stevia rebaudiana is een kleine, groene kruidachtige plant, waarvan de bladeren een zeer zoete, verfrissende smaak hebben. De verantwoordelijke stof hiervoor is Stevioside. Stevioside is 300 x zoeter dan suiker. Stevia bevat nauwelijks calorieŽn en tast de tanden niet aan. Bovendien bevat Stevia vitamine A en C, eiwitten, fosfor, zink, calcium, magnesium, natrium, ijzer, rutine en kalium.
EUROPESE COMMISSIE HOUDT STEVIA TEGEN
Heel vreemd is het verhaal dat de EU Stevia als voedingsupplement niet wil toelaten. Maar gelukkig is Stevia toch verkrijgbaar in Nederland via een slimme postorder. Stevia is al 20 jaar een goedgekeurde zoetstof in BraziliŽ, Korea en Japan, maar in Europa wordt het tegengehouden. In de Verenigde Staten is het gebruik ervan uitsluitend toegelaten in voedingssupplementen. In de Europese Unie daarentegen heeft stevioside een categoriek NEEN gekregen van de commissie. Motief: een gebrek aan gegevens over de gebruiksveiligheid.
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT - LEUVEN
Na die officiŽle weigering is een Europees Onderzoekscentrum voor Stevia opgericht aan de Katholieke Universiteit te Leuven (KULeuven) in de loop van het jaar 2003. Dat centrum, gecoŲrdineerd door de professoren Jan Geuns en Johan Buyse, heeft als doel een Europees kwaliteitslabel te ontwikkelen voor stevioside om eventueel het embargo te kunnen opheffen dat nu rust op dit zoetmiddel. Aspartaam en sacharine: Aspartaam en zenuwen: Migraine en aspartaam: Vitaminepreparaten onderzoek: Aspertaam is slecht! Aspartaam is slecht! Aspartaan aspartaam Depressie en aspartaam: Aspartaam en de Europese Commissie Aspartaam en Stevia: Aspartaam en cyclamaat Coca Cola gaat stoppen met aspartaam! Aspartaam is zeer schadelijk! Aspartaam tast het DNA aan! Methanol uit fruit Maximale hoeveelheid aspartaam: De gestelde ADI is veel te hoog! Thuistest suiker Aspartaam en suiker Europese regelgeving zoetstoffen Tryptofaan en hypoglykemie Kanker Lymfeklieren mg kg Leukemie aspartaam bestellen kind aspartaam en kinderen Overdosis aspartaam Producten met aspartaam Aspartaam alternatief De kankerverwekkende stoffen in aspartaam Cijfers volgens het VWA: Lichtflitsen zien Aspartaam en migraine Proeven op ratten Aspartaam en autisme Aspartaam zoetstoffen Acesulfaam k Sacharine